Приложените актуализации могат да бъдат използвани само от абонатите на Хипократ. Използвайте приложените актуализации, единствено ако сте сигурни в действията си. В противен случай се свържете с Вашия дилър. Актуализациите трябва да се инсталират единствено за версията, която е указана. Винаги архивирайте данните преди да използвате някоя от посочените актуализации.

Изберете версията, която използвате:
Хипократ GP
Хипократ S
Хипократ D
Хипократ D Lite
Хипократ P