Приложените актуализации могат да бъдат използвани само от абонатите на Хипократ. Използвайте приложените актуализации, единствено ако сте сигурни в действията си. В противен случай се свържете с Вашия дилър. Актуализациите трябва да се инсталират единствено за версията, която е указана. Винаги архивирайте данните преди да използвате някоя от посочените актуализации. S
Дата Наименование Размер Инструкции
01.06.2023 Хипократ-S 5.169 LiveUpdate
168 MB Хипократ-S 5.169 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.168

• Системни корекции.
Добавена е валидация в "Разширена проверка" с код 170, съгласно „Чл. 206а. (1) Лекарите, работещи в лечебни заведения – изпълнители на извънболнична медицинска помощ,

сключили договор с НЗОК, подават по електронен път към НЗИС информация за извършената от тях извънболнична медицинска дейност

31.05.2023 Хипократ-S 5.168 LiveUpdate
167 MB Хипократ-S 5.168 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.167.2

• Системни корекции.
При издаване на електронен протокол от група IC с експертиза

• НОИ
Променен е адресът за достъп до електронната услуга за упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Считано от 01.06.2023 г. ще остане достъпен само новият адрес.
Актуализирана е автоматичната проверка в програмата за информация за лицата упражнили правото си за пенсия.

• Актуализирани лекарствени списъци
Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юни 2023г.

15.05.2023 Хипократ-S 5.167.2 LiveUpdate
162 MB Хипократ-S 5.167.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.167.1

• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 15 май 2023г.29.04.2023 Хипократ-S 5.167.1 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.167.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.167

• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 май 2023г.25.04.2023 Хипократ-S 5.167 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.167 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.166.2

• Системни корекции.
17.04.2023 Хипократ-S 5.166.2 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.166.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.166.1

• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2023г.03.04.2023 Хипократ-S 5.166.1 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.166.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.166

• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 април 2023г.24.03.2023 Хипократ-S 5.166 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.166 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.165

• Дейности->Прегледи->Протокол за лекарства
Системни корекции.

22.03.2023 Хипократ-S 5.165 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.165 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.164• Прегледи->Безплатна рецепта
При издаване на безплатна рецепта 5/5А за лекарство по протокол, за извличане на информацията на е-Протокол

• Промени по работа с ЛКК комисии
- Оптимизиран е начина, по който се прави преглед от член на ЛКК комисия


16.03.2023 Хипократ-S 5.164 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.164 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.163

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 март 2023г.

14.03.2023 Хипократ-S 5.163 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.163 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.162

* Системни корекции

13.03.2023 Хипократ-S 5.162 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.162 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.161

Съгласно,
УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ПОДАДЕН ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРОТОКОЛ IC
(Е-ПРОТОКОЛ), ЗА КОЙТО НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЕКСПЕРТИЗА ИЛИ СЕ ИЗИСКВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА В РЗОК
в програмата са направни промени при работа с протокола за лекарства.

02.03.2023 Хипократ-S 5.161 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.161 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.160

• ВНИМАНИЕ!

Заради сигнализирани проблеми при процеса на издаване на е-Протокола, временно връщаме старата форма за протокола. Припомняме, че съгласно Указанията на НЗОК
хартиените протоколи са напълно валидни до 30.04.2023 г.

• Медицинско направление
добавена възможност за извикване на НРН-то

01.03.2023 Хипократ-S 5.160 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.160 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.159

• Системни корекции


28.02.2023 Хипократ-S 5.159 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.159 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.158.1

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната
здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления,
съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 март 2023г.

• СТАРТИРАНЕ НА ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА “ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК/РЗОК”


13.02.2023 Хипократ-S 5.158.1 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.158.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.158

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01.02.2023г.07.02.2023 Хипократ-S 5.158 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.158 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.157

• Дейности->Прегледи->Медицинско направление за ТЕЛК

Добавена е възможност за изпращане на Медицинско направление за ТЕЛК към НЗИС.

• Входящи-> Направления

При изтегляне на входящо направление по ЕГН от менюто "Взимане МН от НЗИС" е променен начина на изтегляне, съгласно промяна в НЗИС.

26.01.2023 Хипократ-S 5.157 LiveUpdate
154 MB Хипократ-S 5.157 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.156.2

• Дейности

Реализирана е проверка дали пациентa е хоспитализиран в момента на прегледа

• Справки->Стандартни

- Актуализирани са статистическите отчети към РЗИ.

Формуляр 365 и приложенията към него се експортират в утвърден от РЗИ екселски файл.


17.01.2023 Хипократ-S 5.156.2 LiveUpdate
159 MB Хипократ-S 5.156.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.156.1

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 януари 2023г.30.11.2022 Хипократ-S 5.156.1 LiveUpdate
159 MB Хипократ-S 5.156.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.156

• Дейности

Актуализирани са дейностите във връзка с "Договор № РД-НС-01-4-15 от 23 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г."

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2022г.18.11.2022 Хипократ-S 5.156 LiveUpdate
159 MB Хипократ-S 5.156 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.155


• Дейности->Прегледи

Добавена е възможност за изпращане на Медицинско направление за ТЕЛК към НЗИС.

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 ноември 2022г.31.10.2022 Хипократ-S 5.155 LiveUpdate
158 MB Хипократ-S 5.155 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.154


• Системни корекции.19.10.2022 Хипократ-S 5.154 LiveUpdate
158 MB Хипократ-S 5.154 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.7


• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2022г.


21.09.2022 Хипократ-S 5.153.7 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.153.7 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.6


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септември 2022г.


19.09.2022 Хипократ-S 5.153.6 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.153.6 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.5


• Дейности

Актуализирани са дейностите във връзка с Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.


01.09.2022 Хипократ-S 5.153.5 LiveUpdate
155 MB Хипократ-S 5.153.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 септември 2022г.18.08.2022 Хипократ-S 5.153.4 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.153.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.3

• е-Услуги НЗИС

- Във Входящи->Лаборатория е добавена възможност при Изпращане на много резултати да бъде указано, от кой пакет изследванията да бъдат изпратени и от коя дата.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2022 г.


12.08.2022 Хипократ-S 5.153.3 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.153.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.2

- Системни корекции


03.08.2022 Хипократ-S 5.153.2 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.153.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Системни корекции


29.07.2022 Хипократ-S 5.153.1 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.153.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.153

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания за е-Хоспитализация.


28.07.2022 Хипократ-S 5.153 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.153 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.152

• е-Услуги НЗИС

- Издаване на електронно направление (е-Направление) за Хоспитализация (бланка 7).
• Актуализирани лекарствени списъци


22.07.2022 Хипократ-S 5.152 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.152 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.151

• е-Услуги НЗИС

- Издаване на електронно направление (е-Направление) за Хоспитализация (бланка 7).


19.07.2022 Хипократ-S 5.151 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.151 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.150

• е-Услуги НЗИС

- Нова версия на услугата за електронните рецепти.


15.07.2022 Хипократ-S 5.150 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.150 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.149.4

• Входящи

Във връзка с УКАЗАНИЕ № РД-16-30/06.07.2022 г. между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицински дейности за 2020-2022 г. е добавена възможност да се разпечатват изтеглените направления бланка 3 МН, бланка 3А, бланка 6 и бланка 4 МДН.

13.07.2022 Хипократ-S 5.149.4 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.149.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.149.3

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

12.07.2022 Хипократ-S 5.149.3 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.149.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.149.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

03.07.2022 Хипократ-S 5.149.2 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.149.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.149.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

01.07.2022 Хипократ-S 5.149.1 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.149.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.149

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

29.06.2022 Хипократ-S 5.149 LiveUpdate
153 MB Хипократ-S 5.149 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.148

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

21.06.2022 Хипократ-S 5.148 LiveUpdate
152 MB Хипократ-S 5.148 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.147

• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

17.06.2022 Хипократ-S 5.147 LiveUpdate
152 MB Хипократ-S 5.147 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.146

• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

15.06.2022 Хипократ-S 5.146 LiveUpdate
152 MB Хипократ-S 5.146 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.145

• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

13.06.2022 Хипократ-S 5.145 LiveUpdate
152 MB Хипократ-S 5.145 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.144

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

09.06.2022 Хипократ-S 5.143 LiveUpdate
151 MB Хипократ-S 5.143 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.142

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

07.06.2022 Хипократ-S 5.142 LiveUpdate
150 MB Хипократ-S 5.142 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.141

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

05.06.2022 Хипократ-S 5.141 LiveUpdate
150 MB Хипократ-S 5.140 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.140

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

03.06.2022 Хипократ-S 5.140 LiveUpdate
149 MB Хипократ-S 5.140 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.139

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

02.06.2022 Хипократ-S 5.139 LiveUpdate
149 MB Хипократ-S 5.139 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.138.1

• Анекс към НРД 2020-22

- Актуализирани печатни форми на бланки;

- Актуализирани номенклатури.• е-Услуги НЗИС

Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС, са добавени някои функционалности.

23.05.2022 Хипократ-S 5.138.1 LiveUpdate
146 MB Хипократ-S 5.138.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.138

• Актуализации спрямо анекс към НРД

- Променени цени на извършени дейности в отчет НЗОК (ново).

- Обновени изследвания (добавени нови и цени).


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 Май 2022 г.

12.04.2022 Хипократ-S 5.138 LiveUpdate
146 MB Хипократ-S 5.138 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.137.1

• е-Услуги НЗИС

- Добавена е възможност за издаване на електронен преглед (е-Преглед).


17.02.2022 Хипократ-S 5.137 LiveUpdate
140 MB Хипократ-S 5.137 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.136

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2022г.

02.02.2022 Хипократ-S 5.136 LiveUpdate
140 MB Хипократ-S 5.136 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.135

• Справки->Стандартни

- Актуализирани справки към РЗИ.
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 февруари 2022г.


10.01.2022 Хипократ-S 5.135 LiveUpdate
140 MB Хипократ-S 5.135 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.134.1


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 януари 2022г.

16.12.2021 Хипократ-S 5.134.1 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.134.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.134


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 декември 2021г.
14.12.2021 Хипократ-S 5.134 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133.5


• еУслуги НЗИС

- Реализирана е услуга еКалендар на заместванията.

06.12.2021 Хипократ-S 5.133.5 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133.4


• еУслуги НЗИС

- Системни корекции от НЗИС

30.11.2021 Хипократ-S 5.133.4 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133.3


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2021г.

17.11.2021 Хипократ-S 5.133.3 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133.2


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 ноември 2021г.

12.11.2021 Хипократ-S 5.133.2 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133.1


• Инструменти->НЗИС

- Във връзка със заповед от Министерството на здравеопазването за издаване на удостоверения за наличието на антитела срещу COVID-19, която влиза в сила от 11.11.2021 е реализирана възможност за изтегляне на Зелен цифров сертификат.

11.11.2021 Хипократ-S 5.133.1 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.133.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.133


• Инструменти->НЗИС

- Във връзка със заповед от Министерството на здравеопазването за издаване на удостоверения за наличието на антитела срещу COVID-19, която влиза в сила от 11.11.2021 е реализирана възможност за изтегляне на Зелен цифров сертификат.

19.10.2021 Хипократ-S 5.133 LiveUpdate
138 MB Хипократ-S 5.133 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.132

• Прегледи в Ковид зона

- Във връзка с приета от Надзорния съвет на НЗОК Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ с №РД- НС -04 -94/26.08.2021 г. ще се заплаща за извършен и отчетен преглед на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ в МЦ, ДКЦ и МДЦ в размер на 25 лв.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2021г.

12.10.2021 Хипократ-S 5.132 LiveUpdate
142 MB Хипократ-S 5.132 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.131.1

• еУслуги НЗИС
- След актуализация на централизираната услуга на НЗИС, е добавена възможност титуляр да анулира безплатна електронна рецепта, която е издадена от заместващ или нает лекар.


30.09.2021 Хипократ-S 5.131.1 LiveUpdate
142 MB Хипократ-S 5.131.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.131

• Прегледи в ковид отделение
- Във връзка с приета от Надзорния съвет на НЗОК Методика за изменение и допълнение на „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ с №РД- НС -04 -94/26.08.2021 г. ще се заплаща за извършен и отчетен преглед на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ в МЦ, ДКЦ и МДЦ в размер на 25 лв.
Извършената дейност на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден „КОВИД-19“, съответно поставена основна диагноза с код U07.1 ще се отчита в електронния отчет за амбулаторната дейност в xml формат считано от 01.09.2021 г.
Лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва, както ЗОЛ, насочени с „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и на самонасочили се ЗОЛ;При отчитане на преглед на ЗОЛ с потвърден „Covid-19”:

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 1 октомври 2021г.

17.09.2021 Хипократ-S 5.131 LiveUpdate
142 MB Хипократ-S 5.131 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.130

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септември 2021г.

- НЗОК ще заплаща лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на Covid-19 , считано от 17 септември т.г., в тази връзка е обновен "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК", в сила от 17 септември 2021г.

03.09.2021 Хипократ-S 5.130 LiveUpdate
138 MB Хипократ-S 5.130 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.129

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 септември 2021г.


25.08.2021 Хипократ-S 5.129 LiveUpdate
142 MB Хипократ-S 5.129 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.128.3

• Дейности-Прегледи
- Добавена е възможност за разпечатване на терапевтичен курс към издадена електронна "Безплатна рецепта". За целта, след като получите НРН номер за рецептата, натиснете бутона "На бял лист";
- В бланка "Безплатна рецепта" е реорганизирана работата с отметките за генерично заместване и е добавена възможност за избиране на лекарства, които се изписват само при необходимост:
- Проверката за изпълнение на електронна рецепта дава по-подробна информация, а за бланка 5а се връща информация и за конкретен отрязък.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2021г.
- Корекция от НЗОК на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

05.08.2021 Хипократ-S 5.128.3 LiveUpdate
137 MB Хипократ-S 5.128.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.128.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Съгласно Заповед РД-01-606 от 19.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, в частта за Лаборатория е добавен 'Отчет към ИСПИ' под формата на ексел.
- Реализирана е възможност за добавяне на парола за достъп до финансова информация.
Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 август 2021г.


19.07.2021 Хипократ-S 5.128.2 LiveUpdate
140 MB Хипократ-S 5.128.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.128.1


• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2021г.

12.07.2021 Хипократ-S 5.128.1 LiveUpdate
136 MB Хипократ-S 5.128.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.128

• Инструменти->НЗИС

- Реализирана е възможност за лаборатория да изтегля Цифров ковид сертификат на ЕС (Сертификат за изследване).


05.07.2021 Хипократ-S 5.128 LiveUpdate
139 MB Хипократ-S 5.128 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.127.1

• еУслуги НЗИС
- Реализирана е частично услугата електронна рецептурна книжка (ЕРК). При издаване на безплатна рецепта и натискане на бутон Пращане НЗИС, програмата служебно добавя 2-ка пред номера на рецептурната книжка. Тази двойка не се вижда на рецептата или амбулаторният лист към нея.

• Сервиз
- Реализирана е услуга за известяване през програма Хипократ.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юли 2021г.

29.06.2021 Хипократ-S 5.127.1 LiveUpdate
128 MB Хипократ-S 5.127.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.127

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Спрямо указания на НЗОК е актуализиран XML файл, за отчитане на извършената амбулаторна дейност от и след 01.06.2021 г.


10.06.2021 Хипократ-S 5.127 LiveUpdate
128 MB Хипократ-S 5.127 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.126


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юни 2021г.

28.05.2021 Хипократ-S 5.126 LiveUpdate
132 MB Хипократ-S 5.126 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.125.2

• Дейности->Прегледи
- Във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е реализирана възможност за изпращане на електронна реимбурсна рецепта (еРецепта), за бланка 5 и бланка 5А.

- Добавена е възможност за изпращане на електронна бяла рецепта. За целта в дървото с бланките е добавено НЗИС-бели рецепти.

26.04.2021 Хипократ-S 5.125.2 LiveUpdate
118 MB Хипократ-S 5.125.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.125.1


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2021г.


13.04.2021 Хипократ-S 5.125.1 LiveUpdate
118 MB Хипократ-S 5.125.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.125


• Номенклатури->МКБ 10

- Във връзка с Уточнения ваксини COVID 01-04-21 на НЗОК са добавени следните нови МКБ-та:

U11.9 – Необходимост от имунизация срещу COVID-19, неуточнена;

U08.9 – В личната анамнеза има COVID-19, неуточнен;

U09.9 – Състояние след прекаран COVID-19, неуточнен;

U10.9 – Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19, неуточнен;

U12.9 – Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини срещу COVID-19, неуточнен.


05.04.2021 Хипократ-S 5.125 LiveUpdate
118 MB Хипократ-S 5.125 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.124.1


• Електронно направление за Covid 19 - лаборатории.
- Обработване на електронни направления за лаборатория.

• Дейности->Прегледи
- Добавена е нова бланка Ехокардиография.

• Входящи->МДН
- За дейности свързани с рентгенология и патология, т.е. пакети 06 и 07 е добавен нов таб Редактор на резултат.

• Сервиз->Опции
- Добавена е опция в Прегледи->Други->Избор на фискална памет от списък.


16.02.2021 Хипократ-S 5.124.1 LiveUpdate
106 MB Хипократ-S 5.124.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.124

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2021г.

Актуализирани цени.

08.02.2021 Хипократ-S 5.124 LiveUpdate
106 MB Хипократ-S 5.124 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.123

• Номенклатури

02.02.2021 Хипократ-S 5.123 LiveUpdate
106 MB Хипократ-S 5.123 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.122.2

• Справки->Стандартни
- Обновени РЗИ справки.

• Номенклатури->Клинични пътеки
- Добавени са следните клинични пътеки:
168.1 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в акушерството и гинекологията
168.2 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в коремната хирургия, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 февруари 2021г.
Актуализирани цени.

05.01.2021 Хипократ-S 5.122.2 LiveUpdate
109 MB Хипократ-S 5.122.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.122.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML отчет спрямо указания на НЗОК.

- Променен МОЛ на СЗОК.

17.11.2020 Хипократ-S 5.122.1 LiveUpdate
102 MB Хипократ-S 5.122.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.122

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 ноември 2020 г.

Актуализирани цени.

23.10.2020 Хипократ-S 5.122 LiveUpdate
102 MB Хипократ-S 5.122 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121.5

• Номенклатури->Безплатни лекарства
- За медикаменти от списъка с лекарства, които НЗОК заплаща и с форма от тип капки е добавено поле "Трайност в дни след отваряне", то ще се взима в предвид при изчисляване на "Остатък в дни". По указание стойността в полето е 28 дни.

• Справки->Стандартни
- Годишните справки към РЗИ се експортират в Ексел по шаблон.

• Справки->Регулативен стандарт
- Отразено е указание от НРД 2020-22 свързано с МДД тип 7, а именно:

• Сервиз->Опции
- Добавена е нова опция в Прегледи->Направления, която забранява издаването на ново направление към специалист, ако има такова издадено преди по-малко от 30 дни за същата специалност. Опцията е изключена по подразбиране.

• Сервиз->Архивиране на данните
- Премахната е възможността да се избира какъв да бъде архива. По подразбиране е винаги надежден.

15.10.2020 Хипократ-S 5.121.5 LiveUpdate
97 MB Хипократ-S 5.121.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 октомври 2020 г.

14.10.2020 Хипократ-S 5.121.4 LiveUpdate
97 MB Хипократ-S 5.121.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121.3

• Списъци->Номенклатури

- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 са добавени две нови клинични пътеки към КП 005 Раждане:

КП 005.1 Нормално раждане;

КП 005.2 Раждане чрез цезарово сечение.


- Променен МОЛ на РЗОК Велико Търново.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 октомври 2020 г.

15.09.2020 Хипократ-S 5.121.3 LiveUpdate
97 MB Хипократ-S 5.121.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализирани цени спрямо анекс към НРД.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 септември 2020 г.

24.08.2020 Хипократ-S 5.121.2 LiveUpdate
97 MB Хипократ-S 5.121.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121.1

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 август 2020 г.

17.08.2020 Хипократ-S 5.121.1 LiveUpdate
97 MB Хипократ-S 5.121.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.121

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 август 2020 г.

04.08.2020 Хипократ-S 5.121 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.121 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.120.1

• Получаване на лабораторни резултати
- В Прегледи->Изследвания са добавени два бутона "Опресни" и "Лабораторни резултати" . Те се използват в случаите, когато работите с лаборатории, които връщат автоматично резултати на обработени МДН, изпратени от Вас към тях.

• Входящи->МДН
- Към бутон "Печат" е добавена нова възможност за разпечатване на няколко направления с резултати.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 август 2020 г.

16.07.2020 Хипократ-S 5.120.1 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.120.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.120

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 юли 2020 г.
Актуализирани цени.

01.07.2020 Хипократ-S 5.120 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.120 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.119.2

• Номенклатури
- Актуализирани са наименования и кодове на държави.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 юли 2020 г.

- Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.) в сила от 01 юли 2020 г.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.07.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.07.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.07.2020 г.

16.06.2020 Хипократ-S 5.119.2 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.119.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.119.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 юни 2020 г.

Актуализирани цени.

02.06.2020 Хипократ-S 5.119.1 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.119.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.119

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 юни 2020 г.

Актуализирани цени.

21.05.2020 Хипократ-S 5.119 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.119 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.118.3

• Номенклатури

- В пакети Клинична микробиология и Вирусология е добавен нов код на високоспециализирано изследване: 10.64 - Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19. Този код може да се изпълнява и отчита само от лаборатории сключили договор с НЗОК за тази дейност!
18.05.2020 Хипократ-S 5.118.3 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.118.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.118.2
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 май 2020 г.


14.05.2020 Хипократ-S 5.118.2 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.118.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.118.1
• Актуализирани бланки

- Амбулаторен лист

- Бланка 7 (Направление за хоспитализация)

- Бланка 8/8А

13.05.2020 Хипократ-S 5.118.1 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.118.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.118
• Актуализирани бланки

- Амбулаторен лист

- Бланка 7 (Направление за хоспитализация)

- Бланка 8/8А

16.04.2020 Хипократ-S 5.118 LiveUpdate
96 MB Хипократ-S 5.118 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.117
• Дейности->Прегледи
- Добавена е бланка "Медицинско направление за ТЕЛК"
• Входящи->МДН
- При разпечатване на резултати от изследвания се скриват последните цифри от идентификационния номер на пациента във формат 12345678**
- При печат, на резултати е добавена H и L (high и low) индикация, когато резултатите са извън референтните стойности.
• Финанси->Фактури
- В падащото меню за типа на плащане (По банков път/В брой) е добавен и тип "С карта".
• Актуализация на МКБ 10:
• Актуализирани клинични пътеки:
• Актуализирани амбулаторни процедури:
• Актуализирани клинични процедури:
• Актуализирани лекарствени списъци
• Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 април 2020 г.

23.03.2020 Хипократ-S 5.117 LiveUpdate
94 MB Хипократ-S 5.117 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.116.2
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 март 2020 г.

18.03.2020 Хипократ-S 5.116.2 LiveUpdate
93 MB Хипократ-S 5.116.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.116.1
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 март 2020 г.

17.02.2020 Хипократ-S 5.116.1 LiveUpdate
93 MB Хипократ-S 5.116.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.116
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 февруари 2020 г.
11.02.2020 Хипократ-S 5.116 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.116 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.115
• Дейности->Прегледи
- Добавена е възможност да се печата Протокол за лекарства с/без 3-та страница или двустранно ако принтера го позволява.

• Номенклатури->Процедури
- Актуализирани ВСД процедури спрямо НРД 2020.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Актуализирани са цените на дейностите съгласно НРД 2020 в дейности на практиката.

03.02.2020 Хипократ-S 5.115 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.115 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.114
• Дейности->Прегледи

- Актуализирана е формата за печат на амбулаторен лист спрямо НРД 2020.

- Актуализирана е бланка "Протокол за лекарства" спрямо НРД 2020• Номенклатури->Изследвания

- Актуализирани цени спрямо НРД 2020.

- Следните кодове се трансформират, както следва:

02.20 -> 10.63

02.14 -> 02.21 - за жени

02.14 -> 02.25 - за мъже

02.16 -> 02.26• Справки->Стандартни

- Обновени справки към РЗИ спрямо формулярите от годишно-статистическа кампания 2019.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Добавена е валидация в "Разширена проверка"
с код 1006: Прегледи с отметка "Включи в регистър";
с код 1007: Прегледи без отметка "Профилактичен", но имащи профилактична диагноза;
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 февруари 2020 г.


22.01.2020 Хипократ-S 5.114 LiveUpdate
94 MB Хипократ-S 5.114 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.113.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Добавена е валидация в "Разширена проверка"
с код 1003: Направление за ВСД издадено от ОПЛ;
с код 1004: Пропуснати номера на амбулаторни листове;
с код 1005: Прегледи без анамнеза и/или об. състояние.


15.01.2020 Хипократ-S 5.113.1 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.113.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.113

• Номенклатури->Изследвания

- Добавени са новите кодове на изследвнаия съгласно проект за НРД 2020.

02.21, 02.22, 02.23, 02.24, 02.25, 02.26, 02.27, 02.28, 02.29, 04.05, 04.06, 05.09, 05.10, 10.63, 01.42• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 януари 2020 г.


09.01.2020 Хипократ-S 5.113 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.113 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.112

• Дейности->Прегледи

- Добавена е бланка на МЗ "Медицински протокол на ЛКК". За да използвате бланката, трябва в Списъци->ЛКК комисии да попълните номер на ЛКК на вече създадените комисии. Номера се получава след получаване на заповед от РЗИ. Първите 10 цифри са РЦЗ номер, 11-12 отговарят на годината, 13-16 специалността на ЛКК и последната цифра е пореден номер. Номера се зарежда автоматично до първите 12 символа, останалите 5 символа трябва да попълните Вие от гореупоменатата заповед на РЗИ.


08.01.2020 Хипократ-S 5.112 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.112 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.111.2

• Дейности->Прегледи

- Добавена е бланка на МЗ "Медицински протокол на ЛКК". За да използвате бланката, трябва в Списъци->ЛКК комисии да попълните номер на ЛКК на вече създадените комисии. Номера се получава след получаване на заповед от РЗИ. Първите 10 цифри са РЦЗ номер, 11-12 отговарят на годината, 13-16 специалността на ЛКК и последната цифра е пореден номер. Номера се зарежда автоматично до първите 12 символа, останалите 5 символа трябва да попълните Вие от гореупоменатата заповед на РЗИ.


17.12.2019 Хипократ-S 5.111.2 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.111.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.111.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 декември 2019 г.

10.12.2019 Хипократ-S 5.111.1 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.111.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.111

• Справки->Отчет НЗОК (ново).
- Добавени са следните нови справки: Финансов отчет чл. 37, ПИМП Дейности (заменя Спецификациите) и Разширена проверка (Валидатор).


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2019 година.

03.12.2019 Хипократ-S 5.111 LiveUpdate
95 MB Хипократ-S 5.111 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.7

• Справки->Отчет НЗОК (ново).
- Добавени са следните нови справки: Финансов отчет чл. 37, ПИМП Дейности (заменя Спецификациите) и Разширена проверка (Валидатор).


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2019 година.

19.11.2019 Хипократ-S 5.110.7 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.7 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.6

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 ноември 2019 година.


16.10.2019 Хипократ-S 5.110.6 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.6 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.5

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2019 година.


16.09.2019 Хипократ-S 5.110.5 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септември 2019 година.


30.08.2019 Хипократ-S 5.110.4 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 септември 2019 г.


21.08.2019 Хипократ-S 5.110.3 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2019 година.


16.08.2019 Хипократ-S 5.110.2 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2019 година.


01.08.2019 Хипократ-S 5.110.1 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.110

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 1 август 2019 година.


26.07.2019 Хипократ-S 5.110 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.110 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.109

• Дейности прегледи

- Добавена е възможност в частта "Прикачени файлове" да се прикачват PDF файлове.


16.07.2019 Хипократ-S 5.108 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.108 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.107

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2019 година.


15.07.2019 Хипократ-S 5.107 LiveUpdate
88 MB Хипократ-S 5.107 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.106

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2019 година.


09.07.2019 Хипократ-S 5.106 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.106 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.105

• Номенклатури
- Актуализирани клинични пътеки

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юли 2019 година.28.05.2019 Хипократ-S 5.105 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.105 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.104.2

• Списъци->Данни за лекарите
- Промeнен е начина, по който се попълва регулативния стандарт. Табовете, в които се попълваха стойностите за различните направления са обединени в един, по образец на таблицата, която получавате от НЗОК.
- Променена е на глобална опцията в Сервиз->Опции->Прегледи->Направления->Забрани издаването на направления, ако е надвишен регулативния стандарт за ОБЩИЯ БРОЙ. Това означава, че ако опцията бъде включена или изключена от един компютър, то тя е валидна за цялата база, съответно практика.
- Добавена е нова опция в Сервиз->Опции->Прегледи->Направления->Забрани издаването на направления, ако е надвишен регулативния стандарт за ВСЕКИ ТИП. Опцията се настройва за всеки компютър по отделно.

• Дейности->Прегледи

- При печат на амбулаторен лист е добавена възможност за разпечатване на документ за осигурителния статус на пациента към съответният амбулаторен лист. Трябва да се има предвид, че тази функционалност важи за прегледите издадени след обноявяването с тази версия и в случаите, в които имате валидна парола от НАП за проверка на осигурителен статус.

• Дейности->Регистратура

- Когато се работи с "Регистратура" и пациента бъде прегледан през опашката на прегледите, е добавен нов бутон "Доплащане" на амбулаторния лист. Той се използва в случаите, когато на пациента са направени допълнителни процедури и те трябва да бъдат доплатени на регистратурата. За да използвате бутона, трябва да сте в режим редакция на АЛ, след кликане върху него, се появява списък с въведените такси избирате необходимата и след запис, нововъведените такси се появяват в "Регистратура".
- Добавен е бутон "Печат МДН". При натискане на бутона се появява списък с МДД на пациента, които могат да се изпечатат на веднъж.

• Дейности->Опашка

- Когато пациент има записан час в графика на прегледите, в опашката е добавена цветова индикация. Цветовете може да сменяте от Сервиз->Опции->ДКЦ/МЦ->Преглед в опашката->По график.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 май 2019 година.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 май 2019 г.

17.04.2019 Хипократ-S 5.104.2 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.104.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.104.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 април 2019 г.


01.04.2019 Хипократ-S 5.104.1 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.104.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.104

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 април 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 април 2019 г.


26.02.2019 Хипократ-S 5.104 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.104 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.103

• Сервиз->Опции

- Добавени са опции в раздел Касов апарат. Нов драйвер (по Н-18) и Идентификационен номер на ФУ (2букви+6цифри). За момента опциите важат за касови апарати Дейзи, предстои разработка и за всички останали.• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 февруари 2019 г.


06.02.2019 Хипократ-S 5.103 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.103 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.102

• GDPR

- Добавен е допълнителен маркер към меню GDPR, който показва дали на пациента му е отпечатвана "Декларация съгласие", без да преминавате в "Регистър".


04.02.2019 Хипократ-S 5.102 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.102 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.101

• Променени номенклатури


01.02.2019 Хипократ-S 5.101 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.101 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.100

• Променени номенклатури


31.01.2019 Хипократ-S 5.100 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.100 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.99.2

• Справки->Стандартни

- Актуализирани статистически отчети към РЗИ.• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 февруари 2019 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 февруари 2019 г.22.01.2019 Хипократ-S 5.99.2 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.99.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.99.1

• Променени номенклатури


17.01.2019 Хипократ-S 5.99.1 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.99.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.99

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 януари 2019 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 януари 2019 г.16.01.2019 Хипократ-S 5.99 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.99 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.98.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 януари 2019 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 януари 2019 г.09.01.2019 Хипократ-S 5.98.3 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.98.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.98.2

• Актуализирани номенклатури от анекс към НРД 2018

- Клинични пътеки:

051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;

051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение;

120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция;

120.2 Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция с продължителна механична вентилация;

206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук);

206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация).- Амбулаторни процедури:

43 Генетично профилиране на онкологични заболявания.- Клинични процедури:

05 Дейности по осигуряване на лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1- годишна възраст.- Изследвания:

01.33 Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) цена - 4,50

10.32 Феритин цена - 11,00• Справки->Стандартни

- Актуализирани статистически отчети към РЗИ: Приложения 2 и 3.

02.01.2019 Хипократ-S 5.98.2 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.98.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.98.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 януари 2019 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 януари 2019 г.

18.12.2018 Хипократ-S 5.98.1 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.98.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.98

• GDPR

- Добавено е ново главно меню "GDPR"

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 декември 2018 г.17.12.2018 Хипократ-S 5.98 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.98 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.6

• GDPR

- Добавено е ново главно меню "GDPR"

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 декември 2018 г.10.12.2018 Хипократ-S 5.97.6 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.6 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.5

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
-Променени номенклатури.06.12.2018 Хипократ-S 5.97.5 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.4

• Актуализирани са данни за РЗОК;

05.12.2018 Хипократ-S 5.97.4 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.3

• Справки->Отчет НЗОК (ново)• Актуализирани лекарствени списъци

-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 декември 2018 г.- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 декември 2018 г.


18.11.2018 Хипократ-S 5.97.3 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.2

• Коригиран експорт на XML фактури

17.11.2018 Хипократ-S 5.97.2 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97.1

• Актуализирани са адреси на някои РЗОК;

16.11.2018 Хипократ-S 5.97.1 LiveUpdate
74 MB Хипократ-S 5.97.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.97

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Актуализирани са адреси и МОЛ-овете на някои РЗОК;

• Актуализирани лекарствени списъци
09.11.2018 Хипократ-S 5.97 LiveUpdate
73 MB Хипократ-S 5.97 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.96.1

• Дейности->Прегледи

- Добавена е бланка "Ехография на щитовидна жлеза". Бланката е видима само ако специалността Ви е "Ендокринология и болести на обмяната".


• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализирани са МОЛ-овете на РЗОК - Пазарджик и Пловдив;


22.10.2018 Хипократ-S 5.96.1 LiveUpdate
70 MB Хипократ-S 5.96.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.96

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Променени са схемите на месечните известия и новите XML фактури съгласно НЗОК.


16.10.2018 Хипократ-S 5.96 LiveUpdate
70 MB Хипократ-S 5.96 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.95.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Променени са схемите на месечните известия и новите XML фактури съгласно НЗОК.• Актуализирани лекарствени списъци

-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 октомври 2018 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 октомври 2018 г.


05.10.2018 Хипократ-S 5.95.3 LiveUpdate
70 MB Хипократ-S 5.95.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.95.2

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.


02.10.2018 Хипократ-S 5.95.2 LiveUpdate
70 MB Хипократ-S 5.95.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.95.1

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.


01.10.2018 Хипократ-S 5.95.1 LiveUpdate
70 MB Хипократ-S 5.95.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.95

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.


31.08.2018 Хипократ-S 5.95 LiveUpdate
69 MB Хипократ-S 5.95 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94.5

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Променен е формата на XML-a за лаборатории, който се подава към НЗОК;

- Добавена е възможност за извикване на месечно известие и съответно генериране на електронна (XML) фактура на база известието.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 септември 2018 г.


22.08.2018 Хипократ-S 5.94.5 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.94.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 август 2018 година.


- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 август 2018г.


31.07.2018 Хипократ-S 5.94.4 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.94.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 август 2018 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 август 2018 г.

16.07.2018 Хипократ-S 5.94.3 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.94.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 юли 2018г.

09.07.2018 Хипократ-S 5.94.2 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.94.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94.1

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 07 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 07 юли 2018г.


07.07.2018 Хипократ-S 5.94.1 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.94.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.94

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юли 2018г.

25.06.2018 Хипократ-S 5.93.3 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.93.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.93.2

• Проверка на здравноосигурителен статус

- "Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, считано от 25 юни 2018 г., чрез уеб услугата, с която НАП предоставя информация за здравноосигурителния статус на физическите лица на информационните системи на договорните партньори на НЗОК, няма да се предоставят лични данни за лицата (имена, дата на раждане, пол, номер на идентификационен документ (лична карта, паспорт), тип на идентификационния документ, община, област, код на държава, град, адрес)."

20.06.2018 Хипократ-S 5.93.2 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.93.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.93.1

• Справки->Отчет НЗОК (нов)

- Добавена е възможност да се вписват данни за кредитно/дебитно известие.

19.06.2018 Хипократ-S 5.93.1 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.93.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.93

• Справки->Отчет НЗОК (нов)

- Добавена е възможност да се вписват данни за кредитно/дебитно известие.

18.06.2018 Хипократ-S 5.93 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.93 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.13

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 юни 2018 година.

15.06.2018 Хипократ-S 5.92.13 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.92.13 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.12

• Справки->Отчет НЗОК (нов)

- Актуализиран е XML отчета за АГ в частта неосигурени бременни (здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето);

- Добавена е Спецификация за извършени дейности на здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето;

- Добавен е екселски файл за извършените дейности на здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето.

14.06.2018 Хипократ-S 5.92.12 LiveUpdate
67 MB Хипократ-S 5.92.12 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.11

• Справки->Отчет НЗОК (нов)

- Актуализиран е XML отчета за АГ в частта неосигурени бременни (здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето);

- Добавена е Спецификация за извършени дейности на здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето;

- Добавен е екселски файл за извършените дейности на здравнонеосигурени лица по чл.82, ал.1,т.2 от закона за здравето.

11.06.2018 Хипократ-S 5.92.11 LiveUpdate
66 MB Хипократ-S 5.92.11 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.10

• Справки

- Актуализиран е отчета за физиотерапевти.07.06.2018 Хипократ-S 5.92.10 LiveUpdate
66 MB Хипократ-S 5.92.10 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.9

• Справки

- Актуализиран е отчета за физиотерапевти.04.06.2018 Хипократ-S 5.92.9 LiveUpdate
66 MB Хипократ-S 5.92.9 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.8

• Справки

- Актуализиран е XML отчета за физиотерапевти.31.05.2018 Хипократ-S 5.92.8 LiveUpdate
66 MB Хипократ-S 5.92.8 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.7

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 юни 2018 г.- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юни 2018 г.
30.05.2018 Хипократ-S 5.92.7 LiveUpdate
66 MB Хипократ-S 5.92.7 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.5

• Справки

- Актуализиран е XML отчета и е променена логиката за неговото генериране.


20.05.2018 Хипократ-S 5.92.5 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.4

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


19.05.2018 Хипократ-S 5.92.4 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.3

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


18.05.2018 Хипократ-S 5.92.3 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.2

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


17.05.2018 Хипократ-S 5.92.2 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92.1

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


16.05.2018 Хипократ-S 5.92.1 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.92

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


14.05.2018 Хипократ-S 5.92 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.92 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.91

• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.


11.05.2018 Хипократ-S 5.91 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.91 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.90.3

• Дейности -> Прегледи

- Корекции от 20.04.2018 по първичните документи към НРД 2018.


02.05.2018 Хипократ-S 5.90.3 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.90.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.90.2

• Актуализирани номенклатури по НРД 2018

- Изследвания30.04.2018 Хипократ-S 5.90.2 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.90.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.90.1

• Актуализирани номенклатур по НРД 2018

- Изследвания

- ВСД• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 април 2018г.


17.04.2018 Хипократ-S 5.90.1 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.90.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.90

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 април 2018г.


04.04.2018 Хипократ-S 5.90 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.90 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.89

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018.

03.04.2018 Хипократ-S 5.89 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.89 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.88

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018.

02.04.2018 Хипократ-S 5.88 LiveUpdate
65 MB Хипократ-S 5.88 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.87

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018. Имайте предвид, че картинките на бланките не са променени, т.е. формите за попълване на бланките не са променени, но при разпечатване те са актуални спрямо НРД 2018.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 април 2018г.

27.02.2018 Хипократ-S 5.87 LiveUpdate
63 MB Хипократ-S 5.87 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.86

• Справки -> Стандартни

- Във връзка с изискванията на НЗОК за отчитането на прегледи на лица пенсионери, са обновени справките придружаващи отчета по чл.37 от ЗЗО. Справките се генерират в ПДФ и е добавена възможност за изпращането им към ПИС.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 февруари 2018г.

13.02.2018 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 5.86
191 MB
САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 5.86 - нова инсталация


Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.02.2018 Хипократ-S 5.86 LiveUpdate
63 MB Хипократ-S 5.86 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.85

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 февруари 2018г.

26.01.2018 Хипократ-S 5.85 LiveUpdate
63 MB Хипократ-S 5.85 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.84

• Справки -> Стандартни

- Добавена е нова справка във връзка с изискванията на НЗОК за отчитането на прегледи на лица пенсионери.


10.01.2018 Хипократ-S 5.84 LiveUpdate
61 MB Хипократ-S 5.84 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.83.1

• Дейности -> Прегледи

- Според новите изисквани за отчитане на прегледи на пациенти със статус пенсионер, е реализирана възможност за попълване на номер на касов апарат и касов бон.
- Актуализирана е рецептата за очила. Добавена е секция PC, за очила за компютър.

• Актуализирани лекарствени списъци


01.12.2017 Хипократ-S 5.83.1 LiveUpdate
61 MB Хипократ-S 5.83.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.83

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 декември 2017г.


16.10.2017 Хипократ-S 5.83 LiveUpdate
61 MB Хипократ-S 5.83 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.82.2

• Промени по Дейности -> Регистратура.
• Промени по работа с ЛКК комисии.
• Справки->Стандартни
-Добавена е Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ.
• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 октомври 2017г.29.09.2017 Хипократ-S 5.82.2 LiveUpdate
59 MB Хипократ-S 5.82.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.82.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 октомври 2017г.15.09.2017 Хипократ-S 5.82.1 LiveUpdate
59 MB Хипократ-S 5.82.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.82

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 1 август 2017г.03.08.2017 Хипократ-S 5.82 LiveUpdate
59 MB Хипократ-S 5.82 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.81

• Промени по Дейности -> Регистратура

- Добавена е възможност за попълване на направление за изследване (МДН) на свободен прием.


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 1 август 2017г.11.07.2017 Хипократ-S 5.81 LiveUpdate
59 MB Хипократ-S 5.81 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.80

• Печат
- Добавена е възможност за принтиране на бланките: Служебна бележка, Медицинска бележка, МДН и МН, както и разпечатката за ЛАК във формат А5.05.07.2017 Хипократ-S 5.80 LiveUpdate
59 MB Хипократ-S 5.80 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.79

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 юни 2017г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 юни 2017г.
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 юли 2017г.


01.06.2017 Хипократ-S 5.79 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.79 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.78

• Електронен болничен лист
- Полето "Бележки други" е ограничено до 300 символа по изисквания на НОИ.

• Фактура
- В грида с фактурите се визуализират последните 10 фактури.

• Валидатор

- Актуализиран е валидатора на XML отчети съобразно в НРД 2017, Раздел IV, Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ, в частта "Критерии за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ по Чл. 171. (2)
...............
5. минимална продължителност на профилактичен преглед - десет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед - десет минути;

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 01 юни 2017г.


19.05.2017 Хипократ-S 5.78 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.78 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.77.1

• Електронен болничен лист
- Възстановена е възможността за изпращане на множество болнични листа;


16.05.2017 Хипократ-S 5.77.1 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.77.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.77

-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 май 2017г.


03.05.2017 Хипократ-S 5.77 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.77 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.76

• Електронен болничен лист

- Променен е начина на изпращане на болнични листа и такива с грешки няма да се приемат в системата на НОИ.
28.04.2017 Хипократ-S 5.76 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.76 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.75

НРД 2017 (Обновени финансови документи)

- Приложение към спецификацията;• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 01 май 2017г.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2017г.;

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2017г.;

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2017г.
27.04.2017 Хипократ-S 5.75 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.75 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.74

• НРД 2017 (Обновени финансови документи)

- Спецификация;

- Отчет.• Лаборатория (Входящи->МДН)

- Към бутона "Печат" е добавено допълнително меню "Преглед на печата".

24.04.2017 Хипократ-S 5.74 LiveUpdate
58 MB Хипократ-S 5.74 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.73

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 април 2017г.:

04.04.2017 Хипократ-S 5.72.2 LiveUpdate
57 MB Хипократ-S 5.72.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.72.1

• НРД 2017 (Обновени първични документи)

- Aмбулаторен лист;

- Mедицинско направление (бланка 3);

- Mедицинско направление за високоспециализирана дейност (бланка 3А);

- Направление за медико-диагностична дейност (бланка 4);

- Mедицинско направление за хоспитализация (бланка 7);

- Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури (бланка 8).


31.03.2017 Хипократ-S 5.72.1 LiveUpdate
57 MB Хипократ-S 5.72.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.72

- Актуализирани амбулаторни процедури;

- Актуализирани клиничните пътеки;

- Актуализирани изследвания;

- Актуализирани лекарствени списъци.


23.03.2017 Хипократ-S 5.72 LiveUpdate
57 MB Хипократ-S 5.72 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.71

- Добавена е възможност за подаване на XML отчет за лаборатория, по лабораторен лекар.

20.03.2017 Хипократ-S 5.71 LiveUpdate
60 MB Хипократ-S 5.71 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.70.2

- Добавена е възможност за подаване на XML отчет за лаборатория, по лабораторен лекар.

15.03.2017 Хипократ-S 5.70.2 LiveUpdate
55 MB Хипократ-S 5.70.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.70.1

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 март 2017 г.".

01.03.2017 Хипократ-S 5.70.1 LiveUpdate
55 MB Хипократ-S 5.70.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.70

- • Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 март 2017 г.".

03.02.2017 Хипократ-S 5.70 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.70 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.69

- Актуализирани годишни справки към РЗИ.

- Добанена е опция "При копиране на безплатна рецепта, изтривай невалидните лекарства".

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 февруари 2017 г.".

17.01.2017 Хипократ-S 5.69 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.69 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.68.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 януари 2017 г.".

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 януари 2017 г. ".

30.11.2016 Хипократ-S 5.68.1 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.68.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.68

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 декември 2016 г. ".16.11.2016 Хипократ-S 5.68 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.68 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.67

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 ноември 2016 г.".01.11.2016 Хипократ-S 5.67 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.67 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.66

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 ноември 2016 г.".17.10.2016 Хипократ-S 5.66 LiveUpdate
56 MB Хипократ-S 5.66 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.65

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 октомври 2016 г.".
26.09.2016 Хипократ-S 5.65 LiveUpdate
54 MB Хипократ-S 5.65 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.64.2

-Промени свързани с отчитане (ПИС).
15.09.2016 Хипократ-S 5.64.2 LiveUpdate
53 MB Хипократ-S 5.64.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.64.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 септември 2016 г. "
17.08.2016 Хипократ-S 5.64.1 LiveUpdate
75 MB Хипократ-S 5.64.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.64
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 август 2016 г.".01.08.2016 Хипократ-S 5.64 LiveUpdate
53 MB Хипократ-S 5.64 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.63

-Промени свързани с отчетните документи.
29.07.2016 Хипократ-S 5.63 LiveUpdate
53 MB Хипократ-S 5.63 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.62

-Промени свързани с отчетните документи.
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 август 2016 г."26.07.2016 Хипократ-S 5.62 LiveUpdate
53 MB Хипократ-S 5.62 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.61

-Промени свързани с отчетните документи.15.07.2016 Хипократ-S 5.61 LiveUpdate
53 MB Хипократ-S 5.61 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.60.1

-Промени свързани с отчетните документи.05.07.2016 Хипократ-S 5.60.1 LiveUpdate
52 MB Хипократ-S 5.60.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.60

-Промени по диспансеризациите.23.06.2016 Хипократ-S 5.60 LiveUpdate
52 MB Хипократ-S 5.60 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.59

-Добавена е нова бланката - МЗ-НЗОК № 13 "Решение на специализирана комисия по специалност".17.05.2016 Хипократ-S 5.59 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.59 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.58

-Актуализирани отчетни (финансови) документи.


-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 май 2016 г." .
28.04.2016 Хипократ-S 5.58 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.58 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.57

-Актуализирани отчетни (финансови) документи.


-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 Май 2016 г."
22.04.2016 Хипократ-S 5.57 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.57 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.56

-Отстранени проблеми.


21.04.2016 Хипократ-S 5.56 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.56 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.55

-Промени свързани с приложения към НРД
- Актуализирани номенклатури: диспансерни, клинични пътеки и процедури;

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 април 2016 г."


05.04.2016 Хипократ-S 5.55 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.55 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.54

-Промени свързани с приложения към НРД
- Добавено ново изследване: 01.39 LDL-холестерол;
- Актуализирани клинични пътеки и амбулаторни процедури.
04.04.2016 Хипократ-S 5.54 LiveUpdate
42 MB Хипократ-S 5.54 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.53.1

-Промени свързани с приложения към НРД
- Променена е бланка N7 (Направление за хоспитализация): добавена е възможност за избор на амбулаторна процедура;
- Променена е бланка N8/8А (Медицинско направление зa провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури): добавена е възможност за избор на амбулаторна процедура;31.03.2016 Хипократ-S 5.53.1 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.53.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.53

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 април 2016 г."

-Актуализиран "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г.), в сила от 01 април 2016 г."


-Актуализиран "Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в сила от 01.04.2016 г."


-Актуализиран "Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, в сила от 01.04.2016 г."


15.03.2016 Хипократ-S 5.53 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.53 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.52

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 март 2016 г."


- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.


02.03.2016 Хипократ-S 5.52 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.52 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.51

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 март 2016 г.".

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.


22.02.2016 Хипократ-S 5.51 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.51 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.50

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 февруари 2016 г.".


01.02.2016 Хипократ-S 5.50 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.50 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.49

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 февруари 2016 г.".

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.

20.01.2016 Хипократ-S 5.49 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.49 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.48

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 януари 2015 г.".
12.01.2016 Хипократ-S 5.48 LiveUpdate
41 MB Хипократ-S 5.48 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.47.2

-Имплементирани тестови услуги свързани с ПИС;

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 януари 2016 г."
18.12.2015 Хипократ-S 5.47.2 LiveUpdate
37 MB Хипократ-S 5.47.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.47.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 декември 2015 г.".

01.12.2015 Хипократ-S 5.47.1 LiveUpdate
37 MB Хипократ-S 5.47.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.47

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 декември 2015 г.".
25.11.2015 Хипократ-S 5.47 LiveUpdate
37 MB Хипократ-S 5.47 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.46.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 ноември 2015 г.".


-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 ноември 2015 г.".

-Промяна в начина на работа със здравни фондове.


16.10.2015 Хипократ-S 5.46.3 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 5.46.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.46.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 октомври 2015 г.".

06.10.2015 Хипократ-S 5.46.2 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 5.46.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.46.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 октомври 2015 г.".
15.09.2015 Хипократ-S 5.46.1 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 5.46.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.46

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 септември 2015 година.
12.09.2015 Хипократ-S 5.46 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 5.46 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.45

-Добавена е функционалност за изтриване на стари КЕП сертификати от самата програма.
31.08.2015 Хипократ-S 5.45 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 5.45 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.44.2

-Актуализиран формат на XML файл за отчитане на исковете на лабораториите, в сила от 01.09.2015г.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 септември 2015 г.".
14.08.2015 Хипократ-S 5.44.2 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.44.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.44.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 август 2015 година.31.07.2015 Хипократ-S 5.44.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.44.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.44

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 01 август 2015 година.
27.07.2015 Хипократ-S 5.44 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.44 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.43.2

-В модул "Прегледи" е добавена нова бланка Етапна епикриза.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 юли 2015 г.".01.07.2015 Хипократ-S 5.43.2 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.43.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.43.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 1 юли 2015 г.".

16.06.2015 Хипократ-S 5.43.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.43.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.43

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 юни 2015 г.".

15.05.2015 Хипократ-S 5.42.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-S 5.42.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.42

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 15 май 2015 година".30.04.2015 Хипократ-S 5.42 LiveUpdate
35 MB Хипократ-S 5.42 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.41

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 май 2015 година".17.04.2015 Хипократ-S 5.41 LiveUpdate
35 MB Хипократ-S 5.41 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.40.1

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 април 2015 година".


-Добавена е възможност за създаване на второ потребителско име за лекар за работа на свободен прием.

-В "Дейности"->"График на прегледите" е добавен бутон "Преглед" за преход към модул Прегледи.


02.04.2015 Хипократ-S 5.40.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.40.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.40

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 април 2015 година".

-Актуализирани са медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 от 10 юни 2014г. ) в сила от 01 април 2015 г.".


27.03.2015 Хипократ-S 5.40 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.40 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.39.3

- Добавени са нови проверки в болничния лист.

- При "Дейности"->"Прегледи на пациенти" е добавена нова бланка "Решение на ЛКК".

- В "Инструменти"->"Контракс поддържка" е добавена отдалечена връзка през Team Viewer.

- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи" е добавена справката "Справка за издадени/анулирани болнични листове за временна неработоспособност".
16.03.2015 Хипократ-S 5.39.3 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.39.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.39.2


-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 март 2015г."27.02.2015 Хипократ-S 5.39.2 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.39.2 - aктуализация за версии от 5.11.4 до 5.39.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 март 2015г."

13.02.2015 Хипократ-S 5.39.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.39.1 - aктуализация за версии от 5.11.4 до 5.39

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 февруари 2015г."


11.02.2015 Хипократ-S 5.39 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.39 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.38


-Актуализирани са годишните отчети към РЗИ.06.02.2015 Хипократ-S 5.38 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.38 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.37


-Подобрена е работата с болничните листове.02.02.2015 Хипократ-S 5.37 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.37 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.36


-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 февруари 2015г."

-Актуализирани са диетичните храни, съгласно "Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълни или частично от НЗОК, изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015г. в сила от 01 февруари 2015г."30.01.2015 Хипократ-S 5.36 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.36 - aктуализация за версии от 5.11.4 до 5.35

-Актуализирани са отчетните документи, съгласно "Приложение №5 "Финансови документи"", от сайта на НЗОК.
-Актуализиран е "Месечен отчет на специалист" - xml-а, съгласно "Формат на XML файл за отчитане на исковете на лекарите и специалистите, в сила от 01.01.2015 г., за отчитане на извършената амбулаторна дейност от ПИМП и СИМП за и след 01.01.2015 г., която се приема и обработва в РЗОК от 01.02.2015 г.", от сайта на НЗОК.
-Актуализирани са цените на изследванията, съгласно "Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз", от сайта на НЗОК.
-Актуализирани са специалностите, съгласно "Приложение № 3 "Първични медицински документи"", от сайта на НЗОК. Добавени са две нови специалности: "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" с код 57 и "Професионални болести" с код 74.

27.01.2015 Хипократ-S 5.35 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.35 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.34

-Направени са корекции по електронен болничен лист.

-Актуализирани са първичните медицински документи, съгласно "Приложение 03-Prilojenie-MD-2015-07-01-2015.doc", от сайта на НЗОК.


22.01.2015 Хипократ-S 5.34 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.34 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.33

-Направени са корекции по електронен болничен лист.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 януари 2015 година"


14.01.2015 Хипократ-S 5.33 LiveUpdate
33 MB Хипократ-S 5.33 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.32

-Направени са корекции по електронен болничен лист и са отстранени съобщени проблеми.

05.01.2015 Хипократ-S 5.32 LiveUpdate
28 MB Хипократ-S 5.32 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.31

-Направени са корекции по електронен болничен лист и са отстранени съобщени проблеми.

30.12.2014 Хипократ-S 5.31 LiveUpdate
28 MB Хипократ-S 5.31 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.30.5

-Актуализиран е начина на издаване и подаване на информацията за болничен лист към НОИ. Съгласно Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им от сайта на noi.bg.
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 януари 2015г."

16.12.2014 Хипократ-S 5.30.5 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30.5 - aктуализация за версии от 5.11.4 до 5.30.4

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно " Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 декември 2014 г."

01.12.2014 Хипократ-S 5.30.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30.4 - aктуализация за версии от 5.11.4 до 5.30.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 декември 2014 г."

19.11.2014 Хипократ-S 5.30.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.30.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 ноември 2014 г."

31.10.2014 Хипократ-S 5.30.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.30.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 ноември 2014 г."

16.10.2014 Хипократ-S 5.30.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.30

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 октомври 2014 г."

02.10.2014 Хипократ-S 5.30 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.30 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.29.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 октомври 2014 г."

-"Дейности"->"График на прегледите" е променен изгледа на графика.

16.09.2014 Хипократ-S 5.29.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.29.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.29

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 септември 2014 г."


02.09.2014 Хипократ-S 5.29 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.29 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.28

-Отстранен проблем.

29.08.2014 Хипократ-S 5.28 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.28 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.27.1

-На 15 август 2014 г. в ДВ, бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредбата). Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й. С посочената Наредба са направени изменения в образците на следните документи:
1. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “;
2. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“;
3. „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 септември 2014 г."

15.08.2014 Хипократ-S 5.27.1 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.27.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.27

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 август 2014 г."

07.08.2014 Хипократ-S 5.27 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.27 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.26.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "„Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 август 2014 г."
-Актуализиран е списъка с медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г., допълнен съгласно Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-81/15.07.2014 г. - в сила от 01 август 2014 г."
-Добавена е нова бланка "Информирано съгласие".
-За повече информация прочетете хелпа на програмата.
15.07.2014 Хипократ-S 5.26.3 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.26.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.26.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юли 2014 г."
03.07.2014 Хипократ-S 5.26.2 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.26.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.26.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 юли 2014 г."

-Актуализиран е списъка с медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г. по реда на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр.3 от 10 януари 20014г. - в сила от 01 юли 2014г."16.06.2014 Хипократ-S 5.26.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.26.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.26

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юни 2014 г. Дата: 13.06.2014"


06.06.2014 Хипократ-S 5.26 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.26 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.25

-В "Сервиз"->"Опции"->"Сервиз"->"Архивиране" са добавени нови опции:
"Къде да се копират архивите след архивиране" и "Питай при всяко затваряне на програмата".


31.05.2014 Хипократ-S 5.25 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.25 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.24.1

-Достъп до услугата за проверка на актуален здравноосигурителен статус в регистрите на НАП.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г.), в сила от 01 юни 2014 година Дата: 30.05.2014"

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.06.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.06.2014" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2014".15.05.2014 Хипократ-S 5.24.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.24.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.24

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 май 2014 г. - Дата: 15.05.2014"13.05.2014 Хипократ-S 5.24 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.24 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.23.3

-В "Списъци"->"Данни за лекарите"->"Регулативен стандарт" са добавени нови полета.

-В "Справки"->"Стандартни"->"Финансов отчет по чл. 37 от ЗЗО..." е добавена възможност да се генерира отделен финансов отчет за преминалите през лаборатория пациенти, упражнили право на пенсия.30.04.2014 Хипократ-S 5.23.3 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.23.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.23.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 май 2014 г. Дата: 30.04.2014"

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.05.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.05.2014 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2014".


17.04.2014 Хипократ-S 5.23.2 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.23.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.23.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 април 2014 г. Дата: 15.04.2014".
02.04.2014 Хипократ-S 5.23.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.23.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.23

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 април 2014 г."


-Актуализирани са празните отчети в папка Documents на програмата.27.03.2014 Хипократ-S 5.23 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.23 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.22.3

-Добавен е достъп до електронната услуга на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през програмата.

-Коригиран е Финансовия отчет по член 37 от ЗЗО...


17.03.2014 Хипократ-S 5.22.3 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.22.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.22.2
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 март 2014 г."
06.03.2014 Хипократ-S 5.22.2 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.22.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.22.1
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 март 2014 г."18.02.2014 Хипократ-S 5.22.1 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.22.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.22
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 февруари 2014 г."
06.02.2014 Хипократ-S 5.22 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.22 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.21
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 февруари 2014 г.".

-Актуализирани са диспансеризациите, съгласно промени в Приложение 14.31.01.2014 Хипократ-S 5.21 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.21 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.8
-Актуализиран е печата на първичните медицински документи, съгласно Приложение 3 от НРД 2014.

-Актуализирани са отчетните документи, съгласно НРД 2014.

-Актуализирани са изследваниятя, процедурите, клиничните пътеки, диспансеризациите, съгласно НРД 2014.

-Актуализирани са справките за РЗИ.


17.01.2014 Хипократ-S 5.20.8 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.20.8 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.7
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 януари 2014 г.".
02.01.2014 Хипократ-S 5.20.7 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.20.7 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.6
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 януари 2014 г."16.12.2013 Хипократ-S 5.20.6 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.20.6 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.5
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 декември 2013 г.".

-Актуализирани са медицинските изделия за домашно лечение, съгласно "Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за ИМП / изменение в сила от 16.12.2013г.".


02.12.2013 Хипократ-S 5.20.5 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.20.5 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.4
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 декември 2013 г.".
18.11.2013 Хипократ-S 5.20.4 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 5.20.4 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.3
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 ноември 2013 г. Дата: 15.11.2013".
01.11.2013 Хипократ-S 5.20.3 LiveUpdate
29 MB Хипократ-S 5.20.3 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.2
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 ноември 2013 г. Дата: 30.10.2013".16.10.2013 Хипократ-S 5.20.2 LiveUpdate
29 MB Хипократ-S 5.20.2 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.20.1
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 октомври 2013 г. Дата: 15.10.2013".


01.10.2013 Хипократ-S 5.20.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.20.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.19
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 октомври 2013 г. Дата: 27.09.2013".

16.09.2013 Хипократ-S 5.19.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.19.1 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.19
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 септември 2013 г. Дата: 13.09.2013".

03.09.2013 Хипократ-S 5.19 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 5.19 - aктуализация за версии от 5.11.3 до 5.18.3
-ВНИМАНИЕ!Препоръчваме задължително обновяване до последната версия!
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 септември 2013 г. Дата: 30.08.2013".
-Оптимизиран е размера на ъпдейта. По тази причина с новата версия Хипократ S 5.19 ще могат да се обновят абонати с версия след 5.11.3.
-В "Дейности"->"Регистър"->"Лични данни" при въвеждане на данни за чужденец, след полето "Дата на валидност до:" е добавено ново текстово поле.
-В "Минали прегледи" са добавени обозначения за различните бланки.
-При "Номенклатури"->"МКБ 10" е добавено ново поле за търсене на наименование на МКБ по произволна дума.
-В "Сервиз"->"Опции"->"Прегледи" е добавена опцията "Дата на финализиране на бланките.
-Сервиз"->"Опции"->"Прегледи"->"Типове по подразбиране" са добавени нови опции.
-При "Дейности"-> "Прегледи на пациенти" е добавена бланката "Съобщение за смърт".

16.08.2013 Хипократ-S 5.18.3 LiveUpdate
28 MB Хипократ-S 5.18.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.18.2
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 август 2013 г. Дата: 15.08.2013".
31.07.2013 Хипократ-S 5.18.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.18.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.18.1
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 август 2013 г. Дата: 30.07.2013".
16.07.2013 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 5.18.1
150 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 5.18.1 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.07.2013 Хипократ-S 5.18.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.18.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.18
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 юли 2013 г. Дата: 15.07.2013".

09.07.2013 Хипократ-S 5.18 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.18 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.17.2
-В Минали прегледи е добавена нова колона "Вид преглед".
01.07.2013 Хипократ-S 5.17.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.17.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.17.1
Актуализирани са списъците:
- с лекарстените продукти;
- с лекарствата за ветерани;
- с лекарствата за военноинвалиди и военнопострадали;
18.06.2013 Хипократ-S 5.17.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.17.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.17
-Отстранен е съобщен проблем.
17.06.2013 Хипократ-S 5.17 LiveUpdate
28 MB Хипократ-S 5.17 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.16.4
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 юни 2013 г. Дата: 14.06.2013".
03.06.2013 Хипократ-S 5.16.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.16.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.16.3
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 юни 2013 г."
16.05.2013 Хипократ-S 5.16.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.16.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.16.2
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 май 2013 г. Дата: 15.05.2013".
08.05.2013 Хипократ-S 5.16.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.16.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.16.1
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 май 2013 г. "
16.04.2013 Хипократ-S 5.16.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.16.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.16
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 април 2013 г.
10.04.2013 Хипократ-S 5.16 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.16 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.15
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 април 2013 г. Дата: 29.03.2013".
- Добавен "Електронен отчетен документ, съдържащ извършената дейност от специалист АГ на здравнонеосигурените лица по §9, ал.2, т.4 от ЗБНЗОК 2013 (неосигурени бременни)"
- Добавен "Електронен отчетен документ, съдържащ извършената медико-диагностична дейност на здравнонеосигурените лица по §9, ал.2, т.4 от ЗБНЗОК 2013 (неосигурени бременни)". По подразбиране при От дата/До дата е избран текущия месец. При "Изберете папка в която да се запише изходната Excel XLS таблица", кликнете върху бутона "..." и изберете папка в която да се запише файла и натиснете бутона "Отчет на извършените МДД". На края излиза съобщение, че експортът е завършил успешно и местоположението на записания файл.
- При "Справки"->"Стандартни"->"Здравнонеосигурени лица по член 9, ал.2, т.4 от ЗБНЗОК"->"Отчет за извършена МДД"/ "Спецификация за извършена МДД" са актуализирани справките, по указания на НЗОК. Сменен е код 05.01 с код 02.07.

25.03.2013 Хипократ-S 5.15 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.15 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.14.1
- "Справки"->"Стандартни", при генериране на следните справки Отчет/Спецификация, Отчет за лаборатория/Спецификация за лаборатория, Спецификация за СИМП с легла, във формата за избор на период, се появява падащо меню за избор на "НРД 2012"/"ПМС 2013"/"всички дейности". По подразбиране е избрано "всички дейности" и се генерират и двете справки по НРД 2012 и по ПМС 2013. Ако искате да генерирате само справката по НРД 2012 или само по ПМС 2013, изберете съответно от падащото меню: "НРД 2012/ПМС 2013".
- При генериране на Отчет за лаборатория, във формата за избор на период, се появява и опция за избор на Граждани на: Други страни. Когато е избрана тази опция се генерира отчет за лаборатория за чужденци.
- При генериране на xml файла за СИМП с легла, във формата за избор на период, са добавени две опции: Ежедневен и Ежемесечен. В зависимост как предавате файла за СИМП с легла, изберете съответната опция. Тези опции не оказват влияние на нормалния xml файл за извънболнична помощ.
- Актуализирано е наименованието на xml файла за СИМП с легла. Наименованието на файла е VSMD_XXXXXXXXXX_YYYYММ.xml – отчетен файл ВСМД, XXXXXXXXXX – РЦЗ номер на лечебното заведение, YYYYММ – година и месец, които се отчитат.
- Актуализирана е справката "Импорт/Експорт"->"Експорт на прегледи и плащания".
19.03.2013 Хипократ-S 5.14.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.14.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.14
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 март 2013 г. Дата: 15.03.2013".
01.03.2013 Хипократ-S 5.14 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.14 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.13.2
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.14!
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 март 2013 г. Дата: 27.02.2013".
- Улеснен е избора на четиризначните МКБ-та
- Добавена е нова бланка "бл. МЗ-НЗОК № 8А", съгласно Приложение 7 от сайта на НЗОК.
- Добавена новата бланка "бл. МЗ-НЗОК № 10"- "МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ", съгласно Приложение 7 от сайта на НЗОК.
- Добавена възможност за подписване на генерираната фактура.
- В "Справки"->"Стандартни"->"Здравнонеосигурени лица по член 9, ал.2, т.4 от ЗБНЗОК" е добавена справката "Отчет за извършена МД" и "Отчет за извършена МДД", съгласно Приложение 8 от сайта на НЗОК.
- Разширена е диспансерната номенклатура, добавени са валидни четиризначни диспансерни МКБ-та.
- Коригирани са отчетите за физиотерапия.
18.02.2013 Хипократ-S 5.13.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.13.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.13
Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 февруари 2012 г.".
11.02.2013 Хипократ-S 5.13 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.13 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.12
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.13!

- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 февруари 2013 г. Дата: 31.01.2013".
- При "Сервиз"->"Опции"->"Списъци" са добавени следните опции: "Изисквай задължително четиризначни МКБ кодове" и "Не изисквай четиризначни МКБ кодове за рецептурните бланки".
- Актуализирани са отчетните документи, съгласно Постановление 5 и Приложение 8 от сайта на НЗОК.
- Актуализиран е описа.
- Актуализирани са изследванията съгласно Постановление 5.
- Актуализирани са клиничните пътеки, съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- Актуализирана е номенклатурата на диспансеризациите за специалисти в съответствие с Приложение № 2 от сайта на НЗОК.
- Актуализирана е номенклатурата с процедурите и ВСД процедурите.

16.01.2013 Хипократ-S 5.12 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.12 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.11.4
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 януари 2013 г. Дата: 15.01.2013 ".
- Актуализирани са ед РЦЗ" за всички справки от този раздел, в падащото меню за избор на "Годишно издание на НСИ" е добавено 2012. Направено е при постъпване на нова година, в падащото меню автоматично да се добавя предишната година.
- Актуализиран е електронния отчет за СИМП с легла, съгласно новия формат на файла на НЗОК- "Формати на XML файлове за електронно отчитане на договорената и извършена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и ВСМД - за отчитане на извършената след 01.01.2013 г. медицинска дейност."
- На следните бланки "Медицинско направление", "Медико-диагностично направление", "Талон за ЛКК" и "Хоспитализация", е добавен отстрани в ляво, бутона "Отпечатано". След разпечатването на тези бланки, бутонът "Отпечатано", светва в зелено.
- В "Сервиз"->"Опции"->"Прегледи"->"физиотерапия" е добавена опцията "Попълвай автоматично дясната страна на физиопроцедурната карта". По подразбиране опцията е изключена. Когато опцията е включена, при печат на физиопроцедурната карта, колонките под съответните процедури в дясната таблица са маркирани надолу със знак "+" до броя на процедурите.
- В "Сервиз"->"Опции"->"Сервиз" е добавена опцията "Имам проблем с визуализацията на прегледите". Потребителите при които се проявява проблем при визуализация на амбулаторният лист на екрана, трябва да изберат въпросната отметка и картинките ще се оразмеряват правилно, пропорционално на останалите контроли. За останалите, които принципно нямат проблем поставянето на отметката би причинило размествания в листа, така че не я слагайте тази отметка. Доколкото знаем проблемни са клиентите при които които в настройките на Windows в Control Panel\All Control Panel Items\Display\ Make it easier to read what's on screen е избрано 125% или 125% е стойността по подразбиране.
- Във "Финанси"->"Фактури", е добавен шаблон по подразбиране Kontrax@. Избира се от падащото меню при "Избери от шаблони". В наименованието на услугата "Извършени медицински услуги за месец ...", на мястото на точките, можете ръчно да въведете съответния месец, или ако добавите още една точка, в същата форма на екрана се появяват нови полета Параметър и Стойност на параметъра, където можете да попълните месеца. Аналогично и при другите точки за договор №.
28.12.2012 Хипократ-S 5.11.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.11.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.11.3
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 януари 2013 г. Дата: 21.12.2012 ".
- Броячите на вашите бланки ще се рестартират автоматично, незавизимо дали се обновите до тази версия или не;
16.12.2012 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 5.11.3
149 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 5.11.3 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.12.2012 Хипократ-S 5.11.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.11.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.11.2
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 декември 2012 г.
06.12.2012 Хипократ-S 5.11.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.11.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.8
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 декември 2012 г. Дата: 30.11.2012".
- Добавена е бланката "Физиопроцедурна карта". Появява се в дървото с бланките, когато специалността на лекаря е "Физикална и рехабилитационна медицина".
- "Списъци"->"Здравни фондове" е добавена отметката "Активен".
- Добавена е възможност за въвеждане на сложни референтни стойности, които да се използват в разпечатките на лабораторните резултати. При проблеми с новия формат на печата на лабораторните резултати не се колебайте да се свържете с нас на телефон (02)9609761!
- Корекции във "Финанси"->"Фактури"
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи" е добавена следната справка: "Тип на направлението за прегледите по програма "Майчино здравеопазване""
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи"->"Входящи МДН с повтарящи се номера"
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи"->"Справка за прегледи в диспансерен отчет"
- "Сервиз"->"Опции"->"Диспансерен отчет", са добавени следните опции:
* „Предупреждавай за повече от един диспансерен преглед за текущия месец.“
* „Предупреждавай за повече от един диспансерен преглед за период от 30 дни.“
16.11.2012 Хипократ-S 5.10.8 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.8 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.7
- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 ноември 2012 г.;
02.11.2012 Хипократ-S 5.10.7 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.7 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.6
- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 ноември 2012 г.;
17.10.2012 Хипократ-S 5.10.6 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.6 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.5
- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 октомври 2012 г.;
02.10.2012 Хипократ-S 5.10.5 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.5 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.4

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 01 октомври 2012 г.

19.09.2012 Хипократ-S 5.10.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.3

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 септември 2012 г.

03.09.2012 Хипократ-S 5.10.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.2

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 септември 2012 г.

16.08.2012 Хипократ-S 5.10.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 август 2012 г.

02.08.2012 Хипократ-S 5.10.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.10.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.10

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 август 2012 г.;
- Актуализиран е списъкът на населените места;
- По искане на наши абонати са добавени няколко платени изследвания;

16.07.2012 Хипократ-S 5.9.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.9.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.9.3

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 юли 2012 г.

01.07.2012 Хипократ-S 5.9.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.9.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.9.2

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 юли 2012 г.

18.06.2012 Хипократ-S 5.9.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.9.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.9.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 юни 2012 г.

01.06.2012 Хипократ-S 5.9.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.9.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.9

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 юни 2012 г.

30.05.2012 Хипократ-S 5.9 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.9 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.8.4

- Актуализирани са кодовете на дейностите в "Справки"->"Стандартни"->Всички лекари->"Приложение към спецификация".
- В "Сервиз"->"Опции"->"Касов апарат", е добавена следната опция "Отпечатвай служебна бележка при нулева такса".
- Вече се печатат имената на пациента на касовата бележка, за всички марки фискални устройства, които поддържа Хипократ.
- В "Списъци"->"ЛКК комисии" е добавено ново поле "Вид комисия".
- В "Справки"->"Конструктор"->"От входящи МДН и изследвания"->"Условия за удовлетворяване", е добавено ново поле: "Изследвания->ВСД".
- В "Дейности"->"Регистратура" е добавена индикация за освобождаване от потребителска такса.
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи" е добавена нова готова справка "Отчет за ЛКК прегледите на ДКЦ".

16.05.2012 Хипократ-S 5.8.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.8.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.8.3

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 май 2012 г.

02.05.2012 Хипократ-S 5.8.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.8.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.8.2

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 май 2012 г.

17.04.2012 Хипократ-S 5.8.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.8.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.8.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 април 2012 г.

02.04.2012 Хипократ-S 5.8.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.8.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.8

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 април 2012 г.

21.03.2012 Хипократ-S 5.8 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.8 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.7

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 март 2012 г.
- Добавени са предупреждения в амбулаторния лист относно несъвместимите диагнози съгласно "Приложение към Указание No. 1/24.01.2012 година", таблица 19 и 20. При вписване на подобна комбинация в амбулаторния лист, програмата изкарва предупреждение.
- "Дейности"->"Прегледи"->"Амбулаторен лист" също и в Минали прегледи, при бутона за печат, като се кликне от дясно върху стрелкичката е добавено ново меню "Касова бележка".
- При "Дейности"->"Прегледи"->"Минали прегледи" е добавена възможност да могат да се разпечатват амбулаторните листа след избор от Минали прегледи.
- Добавена е възможност за експорт на етапната епикриза с OpenOffice и LibreOffice.
- Актуализирани са празните отчетни документи в папката documents на Хипократа.
- В "Сервиз"->"Опции"->"Лаборатория" са направени редица промени по опциите за печат и попълване на МДН.
- Във "Входящи"->"Изпращащ лекар" е добавена секция "Парола за онлайн достъп". Тази секция се използва само при наличие на сайт за онлайн проверка на резултати за лаборатория от изпращащи лекари.
- В "Справки"->"Готови справки"->"Пациенти" е добавена следната готова справка: "Пациенти, с изтичащо послеродово наблюдение".
- В "Справки"->"Конструктор", в справките за прегледи, при "Условия за удовлетворяване" е добавено ново поле "Диспансеризиран от специалист".
- В "Номенклатури"->"МКБ 10" е разширена номенклатурата от МКБ-та с такива МКБ-та съдържащи два знака след точката.

16.02.2012 Хипократ-S 5.6.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.6.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.6
- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 февруари 2012 г.
02.02.2012 Хипократ-S 5.6 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.6 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.5
- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 01 февруари 2012 г.
31.01.2012 Хипократ-S 5.5 LiveUpdate
27 MB Хипократ-S 5.5 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.4
- Внимание! За специалност Физиотерапия и рехабилитация, дейностите започнати преди 01.01.2012г. и завършени след тази дата, се извършват и заплащат при условията и по реда на действащите разпоредби на НРД 2011. Следователно дейностите по физиотерапия, започнати преди тази дата и завършени след нея, се отчитат с отделен отчет и спецификация. Лечебните заведения, извършващи този вид дейност, ще представят два отчета/спецификации, съобразно действащите цени.
- Актуализирани са отчетните документи съгласно Приложение 5 от НРД 2012 "ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ".
- Внимание! Въведена е нова справка при меню Импорт/Експорт->"Желаещи дисп. при спец." във формат Excel XLS-таблица.
- Актуализирани са цените на изследванията съгласно "Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз".
- Съгласно Приложение 03 от дата: 21.01.2012 са променени следните кодове на специалности:
69 Лъчелечение
70 Хранене и диететика
71 Акушерство и гинекология с квалификация по онкогинекология
72 Кожни и венерически болести с квалификация по онкодерматология
- При „Справки->Стандартни->Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ” е добавена нова справка - Формуляр 365.
- При "Сервиз" -> "Опции" -> "Справки" -> "Стандартни справки" е добавена нова опция, контролираща логиката на броене в РЦЗ справките - прил.5 и 6: "Изчислявай според: брой пациенти или брой заболявания". В единият случай се броят заболели пациенти, а в другия - диагнози без оглед повтаряемост на заболялото лице.
- При Болничен лист са направени промени по печата на новата бланка.
19.01.2012 Хипократ-S 5.4 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.3
- Актуализирани са лекарствата, в сила от 16 януари 2012 г
- Актуализирани са диетичните храни за специални медицински цели на НЗОК, в сила от 01 януари 2012г.
- Актуализирана е бланката "Амбулаторен лист"
- Съгласно НРД 2012, Дейностите при провеждане на диспансерни прегледи трябва да се изчисляват за календарна година, а не както беше досега за "диспансерна". Настройката за промяна в програмата е извършена автоматично с това обновяване.
- При "Номенклатури" -> "Процедури", са актуализирани процедурите, съгласно Приложение 11 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Специалности", са актуализирани специалностите, съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Диспансеризации", са актуализирани диспансеризациите, съгласно Приложение 14 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Заболявания, освоб. от такса.", са актуализирани заболяванията освобождаващи пациентите от заплащане на потребителска такса, съгласно Приложение 12 от сайта на НЗОК.
- Актуализирани са съобщенията в безплатните рецепти, относно кодовете на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. на Министерство на здравеопазването и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия, съгласно Приложение 7.
- Очаквайте и версия с актуализирани цени на изследвания и отчетни документи до края на месеца.
30.12.2011 Хипократ-S 5.3 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.2.2

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01.01.2012г.
- Автоматизирано нулиране на броячите в "Списъци" -> "Текущи номера" за новата отчетна 2012г.
- При "Сервиз" -> "Опции" -> "Сервиз" -> "Печат" -> "Използвам болничен лист", опцията "Нов болничен лист от юли 2011" е включена по подразбиране
- При "Справки" -> "Стандартни" -> "Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ" за всички справки от този раздел, в падащото меню за избор на "Годишно издание на НСИ" е добавено 2011.
- Добавен е нов раздел Финанси, съдържащ следните менюта: "Плащания", "Фактури", "Такси", "Категории такси", "Тарифи", "Контрагенти" и "Стоки и услуги". Добавена е възможност за връзка с касов апарат.
- Тъй като някои от Вас проявиха желание да ползват продукта без наличието на информационни полета, предлагаме 2 версии на лицензиране на програмата. Първа версия - няма промяна в цената и се визуализират информационни полета. Втора версия - няма информационни полета, но цената й е по-висока с 1 лв. на месец на работно място (без ДДС). По този начин всеки един от Вас може сам да избере коя версия на програмата да ползва.

16.12.2011 Хипократ-S 5.2.2 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.2.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.2.1

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16.12.2011г.

05.12.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 5.2.1
148 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 5.2.1 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

02.12.2011 Хипократ-S 5.2.1 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.2.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.2

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01.12.2011г.

23.11.2011 Хипократ-S 5.2 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.1.1
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.2!


Актуализирани са лекарствата, съгласно "Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 16 ноември 2011 г."
Добавена е възможност за печат на новите бланки за болничен лист на матричен или лазерен принтер.
Променен е код държава за Великобритания на UK.
Сервиз

При "Сервиз" -> "Опции" -> "Сервиз" -> "Печат" е добавена следната опция: "Използвам болничен лист". По подразбиране е избрано "Стар болничен лист до юли 2011"“. За да печатате на новите бланки, трябва да промените опцията на "Нов болничен лист от юли 2011" и да натиснете бутона Запиши. След това от меню "Сервиз" -> "Калибриране на бланките", трябва да изберете "2011 Болничен лист" и да си настроите отместването по X и по Y, за Вашия принтер ако е необходимо. За калибриране на старата бланка болничен лист, трябва да изберете 2007 Болничен лист.
В зависимост какво е избрано да се печата "Стар болничен лист до юли 2011"“ или "Нов болничен лист от юли 2011", се печата съответната дата "Да се яви на работа на" или "В отпуск до". Независимо каква опция е избрана, на екрана се визуализира текста "В отпуск до", обаче това не е проблем, тъй като при печат се взема правилната дата.

В Болничния лист е добавено ново поле за въвеждане на серия за болничния лист. Въведената серия в това поле се печата в разпечатката "За ЛАК".

01.11.2011 Хипократ-S 5.1.1 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.1.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.1
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 01 ноември 2011г.
27.10.2011 Хипократ-S 5.1 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.7

Регистратура
- В "Дейности" -> "Регистратура", в частта "Изпълняващ лекар", е добавен бутон "График на изпълняващия лекар"
- В частта "Край", под "Касова бележка", е добавена отметка "Печат на бял лист"

Прегледи
- Във формата за търсене на амбулаторни листи, появяваща се след натискане на бутона "Амб. лист", е добавена информация за видовете прегледи.
- Променен е изгледа на Болничния лист и на Карта за профилактика на бременността.

Номенклатури
- В "Номенклатури" -> "МКБ 10" е добавена следната диагноза: Q66.5 Вродено плоско стъпало [pes planus].

Входящи->Изпращащ лекар
- В екран "Входящи" -> "Изпращащ лекар" е променена подредбата на някои от полетата.
- Направена е промяна по въвеждането на лекари, които имат няколко специалности
- Добавена е функционалност да не може да се изтрива изпращащ лекар, към който има входящи направления.

Входящи->Направления
- При "Входящи" -> "Направления", е добавена възможност за търсене на входящо направление, по зададен критерий.
- Търсенето на пациенти, вече ще се извършва от бутона "Избери" или с двоен клик в полето за ЕГН, ще се появява формата за търсене.

Входящи->МДН
- Също така, е добавена и проверка дали специалността на потребител/лекар направил изследването, съответства на пакета на изследването и ако не съответства, излиза предупреждаващо съобщение. Проверката се активира от следната опция: "Сервиз" -> "Опции" -> "Лаборатория" -> "Прави проверка дали въведения потребител, изпълнил изследването, може да бъде такъв".
- При печат на МДН съдържащо изследвания от пакет 06, не излиза текста отдолу: "ВНИМАНИЕ: Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за такава...".
- Променен е начина на генериране на бар-код номер на пробата.

Финанси
- Във "Финанси" -> "Такси" е добавено да се визуализира и колоната Цена.

Справки->Стандартни
- В "Справки" -> "Стандартни" при генериране на Месечен отчет на специалист и Месечен отчет на лаборатория са актуализирани проверките във валидатора. Във валидатора за месечния отчет на специалист, са актуализирани проверките за продължителността на прегледите, както следва: първични, ВСД - 20 минути, вторични диспансерни и профилактични - 15 минути, ЛКК, други вторични - 10 минути.
- Във валидатора за месечния отчет за лаборатория, е добавена проверка за разстоянието между Датата на издаване на направлението и Датата на изпълнение, в случаите когато разстоянието е точно 30 дни.

Справки->Конструктор
- В "Справки" -> "Конструктор" е добавена следната справка: "Само от входящи МН".

Справки->Готови справки
- В "Справки" -> "Готови справки" -> "Лаборатория" е добавена следната справка: "МДН извършени от нелабораторен лекар".
- В "Справки" -> "Готови справки" -> "Прегледи" е добавена следната справка: "Извършени прегледи на свободен прием за период".

Сервиз->Опции
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амб. лист" -> "Минути между прегледите" е добавена следната опция: "Попълвай автоматично часа и минутите при запис". Тази опция е изключена по подразбиране и оказва влияние когато се ползва графика, т.е., когато е включена опцията "Разграничавай типовете прегледи". Когато е включена опцията, автоматичното попълване на часовете става при запис на листа. Когато е изключена, часът се попълва веднага след натискане на бутона Нов на амбулаторния лист.
- "Сервиз" -> "Опции" -> "Лаборатория" -> е добавена следната опция: "Прави проверка дали въведения потребител, изпълнил изследването, може да бъде такъв". Когато тази опция е включена, във Входящи->МДН се прави проверка дали специалността на потребител/лекар направил изследването, съответства на пакета на изследването и ако не съответства, излиза предупреждаващо съобщение.
- "Сервиз" -> "Опции" -> "Касов апарат" -> е добавена следната опция: "Отпечатвай името на лекаря вместо името на таксата". Тази опция оказва дали да се печата името на лекаря или името на таксата върху касовия бон като елемент от бележката.


Сервиз->Възстановяване на данни от архив
- Подобрен е процесът на възстановяване на база данни от архив: Преди възстановяването, както и до сега, се прави архив на текущата база. Това е първа стъпка от процеса на възстановяването; тя е автоматична и задължителна. Новият архив се запазва в директорията за автоматични архиви. Само ако се създаде успешно излиза прозорец за избор на стар архив за възстановяване.


Инструменти
- В "Инструменти" -> "Преизчисляване на минути между прегледите" е добавена нова функционалност за преизчисляване на минутите между прегледите.

17.10.2011 Хипократ-S 5.0.7 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.0.7 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.6
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 16 октомври 2011г.
30.09.2011 Хипократ-S 5.0.6 LiveUpdate
23 MB Хипократ-S 5.0.6 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.5
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 1 октомври 2011г.
16.09.2011 Хипократ-S 5.0.5 LiveUpdate
23 MB Хипократ-S 5.0.5 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.4
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 16 септември 2011г.
31.08.2011 Хипократ-S 5.0.4 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.0.4 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.3
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 01 септември 2011г.
15.08.2011 Хипократ-S 5.0.3 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.0.3 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.2
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 16 август 2011г.
03.08.2011 Хипократ-S 5.0 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.0.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.1
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 01 август 2011г.
16.07.2011 Хипократ-S 5.0.1 LiveUpdate
26 MB Хипократ-S 5.0.1 от 16.07 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0.1 от 01.07
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 16 юли 2011г.

01.07.2011 Хипократ-S 5.0.1 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 5.0.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 5.0
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 01 юли 2011г.

20.06.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 5.0
147 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 5.0 - нова инсталация
Това е новата версия 5.0 на Хипократ-S, в която са направени нововъведения, свързани с работата на Mедицински центрове и ДКЦ.
За подробна информация прочетете в описанието на пакета за обновяване.
20.06.2011 Хипократ-S 5.0 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.93 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.93.4
- Това е новата версия 5.0 на Хипократ-S, в която са направени нововъведения, свързани с работата на Mедицински центрове и ДКЦ
- Създаден е нов модул Регистратура
- Създаден е нов раздел (меню) "Финанси", съдържащ седем модула: Модул "Плащания", Модул "Фактури", модул "Такси", модул "Категория такси", модул "Тарифи", Модул "Контрагенти", Модул "Стоки и услуги"
- Модул "Плащания", модул "Такси" и модул "Дневен отчет" са преместени от меню "Сигурност" в меню "Финанси"
- Добавен е нов модул "Опашка от пациенти" за платилите пациенти, чакащи за преглед
- Актуализирани и променени са редица готови и стандартни справки
- Добавени са нови опции, свързани с новите модули
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 16 юни 2011г.

16.05.2011 Хипократ-S 4.93.2 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.93.2 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.93.1
- Версия с оправени стари бъгове и актуализиран лекарстввен списък
02.05.2011 Хипократ-S 4.93.1 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.93.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.93
Промени и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.93.1:
Актуализиран е Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК, съгласно "Изменение към “Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 май 2011 година."
Актуализирана е проверката за здравноосигурителния статус да минава през новия протокол на НАП (версия 5), в сила от 01.05.2011 година.
26.04.2011 Хипократ-S 4.93 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.93 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.92.1
- При "Регистър" -> "Лични данни" променен е моделът за регистриране на пациент според това дали има ЕГН/ЛНЧ/SSN/Временно ЕГН на бебе/Идентификационен номер на чужденец за граждани на ЕС или страни, с които България има двустранна спогодба за предоставяне на медицински грижи.
- При "Дейности" е добавен модул "Счетоводство" от който може да се генерират фактури, кредитно и дебитно известие.
- Нови опции в "Сервиз" -> "Опции".
15.04.2011 Хипократ-S 4.92.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 4.92.1 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.92
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 16 април 2011 г.
01.04.2011 Хипократ-S 4.92 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.92 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.91
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 1 април 2011г.".
- При Преглди -> Бланка "Протокол на ЛКК" е добавена възможност за печат на разширената форма на бланката съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ.
- При "Инструменти"->"Отдалечена поддръжка"е добавен вграден модул за отдалечена помощ
16.03.2011 Хипократ-S 4.91 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 4.91 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.90
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 16 март 2011г.".
- При меню "Инструменти" е добавена функционалността -> "Проверка на ОПЛ през сайта на НЗОК".
- Оптимизиран е механизмът за задаване на номера на Амбулаторните журнали, с цел избягване на грешки.
- Съгласно изискванията на НЗОК е въведена възможност за регистрация на бебе с временно ЕГН.
02.03.2011 Хипократ-S 4.90 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.90 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.89

Актуализиран е списъкът с медицински изделия, публикуван на страницата на НЗОК, съгласно - Приложение 1 „Списък на медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК” в сила от 01 март 2011г.
Актуализиран е Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК, съгласно "Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 февруари 2011г. ".
При печат на бланка "Направление за хоспитализация" са спазени изискванията на НЗОК за новите клинични пътеки с точка.
В папка "Documents" на програма Хипократ са добавени празни бланки на някои първични медицински документи. В подпапка "Otchetni" са добавени празни Спецификация и Отчет за специалисти, както и Отчет и Спецификация за Лаборатория.
Внесени са корекции в поведението на номератора за Амбулаторен журнал на Лаборатория, така че да не се прескачат номера. При работа на няколко оператора от името на един потребител в Лабораторията се получават дупки в номерацията, но не се дублират номера в журнала.
В тази версия е пуснато автоматично обновяване на списъците с УИН и РЦЗ. Процесът е настроен така, че да се стартира при първо затваряне на Хипократ след обновяване. Списъците ще се импортират автоматично дори да нямате Интернет връзка, но само при условие, че имате инсталиран Excel. Ако нямате Excel, Хипократ ще отчете това и няма да иска повторно импортиране, натиснете "Продължи" и излезте от програмата. Все пак ако се сблъскате с проблем може да се свържете с нас на тел. 02/960-97-63.

12.02.2011 Хипократ-S 4.89 LiveUpdate
23 MB Хипократ-S 4.89 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.88
Във връзка с осигуряването на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ, за лечебните заведения, които имат сключен договор за дежурен кабинет, направени са следните промени:
В "Списъци"->"Данни за лекарите"->"Основни данни" е добавена опцията "Спешен кабинет". За съответния лекар работещ в дежурния кабинет, трябва да се сложи отметката, в резултат на което при издаване на амбулаторен лист от "Дейности"->"Прегледи на пациенти"->"Амбулаторен лист", се зарежда автоматично новодобавения тип "спешна помощ". В този случай, когато е избрано тип "спешна помощ", позволява запис на амбулаторен лист само с водеща диагноза, анамнеза и обективно състояние.
Номерът на амбулаторния лист започва с латинска буква "D" (дежурен кабинет), обаче това се вижда при Преглед на печата, печат на амбулаторния лист, в Описа и в Месечен отчет на специалиста-XML, на екрана не се визуализира символа "D".
Номерацията на амбулаторния лист трябва да е последователна в рамките на календарна година за лекарите от дежурния кабинет, за което трябва да се настрои първоначално в програмата през "Списъци"->"Текущи номера", ползването на общ брояч за лекарите от дежурния кабинет.
В случаите, при които специалистът по педиатрия изпълнява програма "Детско здравеопазване" и детето няма ЕГН, в "Дейности"->"Регистър"->"Лични данни" в полето ЕГН се записва, както следва: рождена дата на детето и четири нули (ггммдд0000)“.
При "Входящи->МДН", променена е подредбата на извършените МДН-та, сортират се първо по дата на издаване (най-новите са отгоре) и после по номер на журнал (в нарастващ ред).
Отстранени са докладваните проблеми по модул лаборатория, проблемите при "Ново вътрешно МДН", зареждането на правилния пакет при "Ново външ. МДН" и т.н.
Отстранен е съобщеният проблем-липсващата думичка "лекар" в "Отчет за извършена медицинска дейност от лекар в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ по договор №".

01.02.2011 Хипократ-S 4.87 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.87 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.86
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 01.02.2011 г.
31.01.2011 Хипократ-S 4.86 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.86 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.85
- Актуализирани са отчетните документи съгласно Приложение № 5 „Финансови документи“ - на НРД 2011.
20.01.2011 Хипократ-S 4.85 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.85 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.84
Съгласно НРД 2011 са извършени следните промени:
- Актуализирани са диетичните храни съгласно:"Списък на диетичните храни за специални медицински цели на НЗОК, изготвен по реда на Глава втора от Наредба 10 от 24 март (обн .в ДВ бр. 24 от 2009г., изм. и доп.бр.34, бр.38 и бр.40 от 2009г., изм. и доп.бр.9 от 2010г.), в сила от 16.01.2011г. Материалът включва Frisopep AC x 400гр.". Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК - "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. - в сила от 16.01.2011 г.", не съдържа промени, касаещи работата на лекарите.
- Актуализирани са цените в отчетните документи. Очакваме публикуването на Приложение 5 с Финансовите докумети.
- Актуализирани са РЦЗ справките в съответствие с публикуваните на сайта на НЦЗИ - "МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ 2010/2011".
- Актуализирани са Първичните медицински документи съгласно Приложение 3.
- Актуализиран е списъка с диспансеризации, съгласно Приложение 16.
- Актуализирани са дейностите по програма Майчино здравеопазване, съгласно Приложение 17 (Акушер-гинеколог).
- Актуализирани са дейностите по програма Детско здравеопазване, съгласно Приложение 17 (Педиатър).
- Актуализирани са клиничните пътеки съгласно Приложение 18.
- Добавен е нов код ВСД процедура, съгласно Приложение 20.
- Актуализирани са процедурите, съгласно Приложение 12.
- Медико-диагностичното направление се печата в един екземпляр, като това се контролира от опция при Сервиз -> Опции -> Прегледи -> Направления -> Медико-диагностично направление -> "Печатай по две копия на медико-диагностично направление на един лист". Опцията трябва да е изключена.

07.01.2011 Хипократ-S 4.84 LiveUpdate
25 MB Хипократ-S 4.84 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.83
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК, съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.) - в сила от 01.01.2011 г. Дата: 23.12.2010 (747,5KB) Материалът се публикува на 23 декември 2010 г. в 16:15 часа и включва всички данни за лекарствени продукти от Приложение 1 на Позитивен лекарствен списък, актуализация към 21 декември 2010 г., публикувана на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък на 21.12. 2010 г.".
- Напомняме Ви, че считано от 01.01.2011 трябва да промените Датата на начало на номерацията на бланките. Смяната на датата се извършва от меню "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Дата на начало на номерацията на бланките", където от вградения календар който се появява при кликване върху стрелката след датата, трябва да изберете 01.01.2011 или ръчно да въведете тази дата. След промяна на тази дата, от меню "Списъци" -> "Текущи номера поставете подходящи стойности за броячите на съответните бланки. Номерата на всички бланки трябва да започват с 1 (Изключение правят следните бланки: зелена рецепта, безплатна рецепта и болничен лист на които номерата са фабрични).
- Считано от 01.01.2011г. ( на база промените в чл.37, ал.1, т.1 от Закона за Здравното осигуряване), всички здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря 1% от минималната работна заплата. Потребителската такса заплащана от жени над 60 и мъже над 63 годишна възраст е актуализирана съгласно промените и вече е в размер на 2,40лв.
- Въведен е метод за тарифиране на извършваните изследвания.
- Добавена е опция за това кой вид тарифа да е избран по подразбиране в модул "Входящи МДН". Опцията се намира при
- "Сервиз" -> "Опции" -> "Входящи" -> "Тарифа за изследвания по подразбиране:" и текстово поле, където да запишете името на тарифата.
- Натискайки бутона "..." след текстовото поле, имате възможност да избирате и от списъка с вече въведените тарифи.
- Важно!!! При модул Входящи->МДН, добавянето на изследвания от таблицата намираща се в долния край на екрана ще бъде преустановено. В нея ще се визуализират направените въвеждания, запазва се възможността през нея да се редактират въведените данни. Добавянето на нови изследвания ще става от модула, намиращ се в горния край на екрана. Преместването между кутийките с Enter и Tab се запазва както досега. В тази версия: въвеждането на първото изследване трябва да стане от модула горе.
- Автоматизиран е Импорта на УИН/РЦЗ от меню Инструменти.
- Важно!!! В програмата са въведени актуализации на цените на изследванията и процедурите, съобразно Постановление № 304 от 17 декември 2010 г.за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.
- С цел по-бързото въвеждане на новостите от НРД 2011, ще пускаме актуализации по-често, в зависимост от публикуването на съответните приложения към договора и в съответствие с промените в нормативните документи имащи отношение към работата с програмата. Поради краткия срок, с който разполагаме за въвеждането им в Хипократ, апелираме за повишено внимание при работа с програмата. Имаме готовност да пуснем нова версия с отстранени евентуални проблеми. Ако откриете несъответствия моля свържете се с нас на тел. 02/ 960 97 63.


01.12.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.82
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.82 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.12.2010 Хипократ-S 4.82 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.82 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.81

- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 декември 2010 година.
- При "Прегледи" е добавена нова бланка "Декларация за информирано съгласие" съгласно Закона за здравето.
17.11.2010 Хипократ-S 4.81 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.81 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.79

Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 ноември 2010 година".
При проблем с печат на Зелена рецепта - като разместване на данните от полетата и калибрирането не помага, при "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Рецепти", опцията "Използвам все още старите бланки за зелена рецепта", контролира на каква бланка да се печата, тъй като е въведен и нов формат на зелените рецепти, с по-тесни полета. При необходимост я изключете и запазете промените.

01.11.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.80
144 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.80 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.11.2010 Хипократ-S 4.80 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.80 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.79

Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 ноември 2010 година.

25.10.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.79
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.79 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

25.10.2010 Хипократ-S 4.79 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.79 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.78

- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 16 октомври 2010 година".
- При "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист" -> "Минути между прегледите" е добавена нова опция: "Спазвай минималните периоди и спрямо прегледите извършени от други лекари в практиката".

04.10.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.78
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.78 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

04.10.2010 Хипократ-S 4.78 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.78 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.77

Новости във версията:

Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 октомври 2010 година"

09.09.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.77
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.77 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

09.09.2010 Хипократ-S 4.77 LiveUpdate
22 MB Хипократ-S 4.77 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.76

- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 септември 2010 година"".
- Добавена е възможност за импорт на списъка с РЦЗ номерата от интернет.
- Добавена е възможност за проверка на УИН и РЦЗ номер на изпращащия лекар в модул "Входящи" -> "Изпращащ лекар".
- Добавена е нова опция в "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист".

18.08.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.76
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.76 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

18.08.2010 Хипократ-S 4.76 LiveUpdate
22 MB Хипократ-GP 4.76 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.75

Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. – в сила от 16.08.2010 г. "

Добавена е възможност за автоматично попълване на пощенски код при въвеждане на нов пациент.

Добавена е възможност за проверка на РЦЗ номер на изпращащия лекар при издаване на амбулаторен лист или изследване в лаборатория.

Добавени са нови опции в "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист" и в "Сервиз" -> "Опции"-> "Прегледи" -> "Други" .

13.07.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.75
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.75 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

13.07.2010 Хипократ-S 4.75 LiveUpdate
22 MB Хипократ-GP 4.75 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.74

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.75!

В Сервиз -> Опции -> Амбулаторен лист е добавена следната опция: "Отпечатай втора страница на АЛ при препълване на Анамнеза, Обективно състояние, Изследвания или Терапия". Когато е включена тази опция, при попълване на по-голям текст в полетата за Анамнеза, Обективно състояние, Изследвания или Терапия, при печат на амбулаторния лист на бял лист, се печата и втора страница.

07.07.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.74
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.74 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

07.07.2010 Хипократ-S 4.74 LiveUpdate
22 MB Хипократ-GP 4.74 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.73

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.74!

Актуализиран е лекарственият списък съгласно "Изменение към "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 юли 2010 година"

Добавена е възможност за печат на информация от АЛ в ЛАК. Избира се от стрелкичката вдясно на бутона "На бял лист"-> "За ЛАК". Достъпно е от всяка една бланка. Разпечатва се информацията от Амбулаторния лист- данните от анамнезата, обективното състояние, изследвания и терапия.

При Сервиз ->Опции ->Рецепти е добавена следната опция: "Не почиствай МКБ кода от зелените\жълти рецептурни бланки заплащани изцяло от пациента"

При Справки ->Готови справки ->Лаборатория е добавена следната готова справка "Изпълнени МДН за пред НАП". Справката показва журнален номер и данните на пациента от изпълнените входящи направления за указания период, назначени от лекар с указания УИН.

16.06.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.73
154 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.73 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.06.2010 Хипократ-S 4.73 LiveUpdate
21 MB Хипократ-S 4.73 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.72

Промени и допълнения във версия Hippocrates-S 4.73:
- Актуализиран е позитивният лекарствен списък;
- Променена е структурата на печата на извършени изследвания с лабораторни резултати от модул Входящи МДН и pdf разпечатката за изпращане по e-mail на резултати към изпращащият лекар.
- При Входящи МДН - > Добавена е нова отметка назначено от стационар. Тя спомага назначените вътрешни изследвания да не оказват въздействие върху отчетните документи.
- При Номенклатури -> Добавена е нова функционалност за избор на допълнителни показатели към изследванията от "Номенклатури" -> "Показатели за изследванията". Това е бърз и лесен начин да се скрият или покажат показатели към дадено изследване. За целта изберете "Номенклатури" -> "Показатели за изследванията", натиснете бутона "Търси", за да укажете изследването, чиито показатели искате да промените. Натиснете бутона "Потвърждение", за да се визуализира формата "Избор на показатели". С помощта на този екран можете да скриете някой от параметрите, които виждате в списъка с изследванията или да активирате някой от предварително въведените, но скрити показатели. Ако желаете да добавите параметър, който не фигурира в наличния списък, пишете на адрес: hippocrates@kontrax.bg.
- При "Номенклатури" -> "Изследвания" добавена е опцията "Резултатът е числов". По подразбиране тази опция е изключена и числовите резултати въведени в полето "Стойност", при печат се визуализират с два знака след десетичната запетая. Ако искате да промените точността на някои изследвания, маркирайте съответното изследване, натиснете бутона "Редактиране", сложете отметка при "Резултатът е числов" и в полето "Точност", въведете исканата точност. Натиснете бутона Запис, за да запазите промените за точността.
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Лаборатория" добавени са две нови опции, относно "Настройки за печат": "Печатай свободно място за резултат при непопълнени резултати в МДН" и "Печатай съкратено наименование на изследване при печат". Първата опция е включена по подразбиране. Когато тази опция е включена, при печат на "Входящи->МДН" за изследванията, за които няма въведен резултат се печата свободно място за евентуално въвеждане на резултата на ръка; Втората опция е изключена по подразбиране. Преди да включите опцията, от меню "Номенклатури" -> "Изследвания", за изследванията с по-дълги наименования можете да редактирате наименованията в полето "Наименование при печат" и когато опцията бъде включена, при печат на резултатите от изследванията, в полето "Вид изследване" ще се визуализира съкратеното наименование на изследването, в противен случай се печата пълното наименование. Желателно е при всяка смяна на опциите в "Сервиз" -> "Опции" -> "Лаборатория" или промяна в "Номенклатури" -> "Изследвания", да затворите и отворите отново модул Входящи->МДН, за коректно опресняване на промените .
30.04.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.71
144 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.71 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.04.2010 Хипократ-S 4.71 LiveUpdate
54 MB Хипократ-S 4.71 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.70
Актуализиран е лекарственият списък съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 май 2010 година"
Добавена е нова опция при Сервиз -> Опции -> Лаборатория, контролираща дали да се печатат редовете от изследванията, които са без резултат.
Коригирана е структурата на печата на извършени изследвания с лабораторни резултати от модул Входящи МДН.
Нанесени са корекции по номенклатурата на Изследвания и са добавени някои платени такива.


20.04.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.70
145 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.70 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

20.04.2010 Хипократ-S 4.70 LiveUpdate
54 MB Хипократ-GP 4.70 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.69

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.70!


Актуализиран е позитивният лекарствен списък съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия, в сила от 16 април 2010 г." . Промените засягат само в цените на лекарствата.

При Сервиз ->Опции ->Амб.лист има нова опция - "Поставяй автоматично отметка вкл. в регистър".

Добавена е нова опция "Попълвай резултатите в амбулаторния журнал".

Коригирана е табулацията в модул Входящи МДН за бързо въвеждане на МДН бланки

При Входящи МДН е добавен бутон Печат на бланки, който разпечатва назначените изследвания

31.03.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.69
153 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.69 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

31.03.2010 Хипократ-S 4.69 LiveUpdate
63 MB Хипократ-GP 4.69 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.68

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.69!


Добавена е възможност за проверка на УИН на изпращащия лекар.

Добавена е нова опция "Попълвай резултатите в амбулаторния журнал".

Добавена е нова бланка - "Карта за профилактика на бременността"

Добавена е нова готова справка "Извършени диспансерни прегледи"

Актуализирана е справката намираща се при Справки -> Стандартни -> За всички лекари: "Амбулаторен журнал на лаборатория"

Промени при безплатни рецепти, улесняващи изтриването на лекарство.

Добавен е съветник за това, кога се полага да се извърши следващ профилактичен преглед

03.03.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.68
152 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.68 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.03.2010 Хипократ-S 4.68 LiveUpdate
62 MB Хипократ-GP 4.68 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.67.1

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.68!

Актуализиран е списъка с безплатни лекарства съгласно: Изменение към "Списък на лекарства,
които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.),
в сила от 01 март 2010 година". Ако откриете несъответствия, можете да ни сигнализиране на тел. 02/ 960 97 63.

16.02.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.67.1
143 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.67.1 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.02.2010 Хипократ-S 4.67.1 LiveUpdate
52 MB Хипократ-GP 4.67.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.67

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.67.1!

Актуализирани са справките за Лаборатория, внесени са корекции в Отчета и Спецификацията при извършени повече от 7 типа ВСД –дейности.
Подобрена е проверката на осигурителен статус на пациентите през НАП.
При Сервиз -> Нулиране на данните е добавена нова функционалност -> Нулиране на данни за лаборатория.
При Сервиз -> Опции -> Добавена е нова опция "Не проверявай необходимостта от допълнителен код за диспансерните диагнози".
Актуализиран е списъка с безплатни лекарства.

29.01.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.67
143 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.67 - нова инсталация
В тази версия са актуализирани всички отчетни документи в съответствие с изискванията на НРД 2010.
Годишните отчети за РЦЗ вече ще могат да се генерират за 2009 година.
Ако сте подали молба във вашето РЗОК, ще можете да проверявате осигурителния статус на вашите пациенти от меню "директна проверка през НАП/НОИ".
МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРЕШКИ – брой за диспансерна година и диагнози!
ОЧАКВАМЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО ЗА ЯНУАРИ, ПОРАДИ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОМЕНИ И НЕЯСНОТИ СВЪРЗАНИ С ДИСПАНСЕРНАТА НОМЕНКЛАТУРА!
29.01.2010 Хипократ-S 4.67 LiveUpdate
52 MB
В тази версия са актуализиран всички отчетни документи в съотответствие с изискванията на НРД 2010.
Годишните отчети за РЦЗ вече ще могат да се генерират за 2009 година.
Ако сте подали молба във вашето РЗОК ще можете да проверявате осигурителния статус на вашите пациенти от меню "директна проверка през НАП/НОИ".
МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРЕШКИ – брой за диспансерна година и диагнози!
ОЧАКВАМЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО ЗА ЯНУАРИ, ПОРАДИ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОМЕНИ И НЕЯСНОТИ СВЪРЗАНИ С ДИСПАНСЕРНАТА НОМЕНКЛАТУРА!
14.01.2010 Хипократ-S 4.66.2 LiveUpdate
51 MB Тук са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.66.2!

Решен е проблема с нулирането на броячите.
Променен е начинът на броене на извършените диспансерни прегледи от брой за календарна година на брой за "диспансерна година" в модул "Диспансерен отчет".
Актуализиран е списъка с диспансеризации. Решен е проблема при диспансеризации по диагнози с разширение.

Сервиз
При "Сервиз" -> "Опции" -> "Диспансерен отчет", е добавена опцията - "Използвай "Диспансерна година" вместо "Календарна година"", контролираща как Хипократ да брой диспансерните прегледи - от началото на календарната година или от датата на диспансеризация на пациента.

Справки
Промените в отчетните документи съгласно НРД-2010 ще бъдат въведени със следващата версия преди отчетния период за януари.

06.01.2010 Хипократ-S 4.66.1 LiveUpdate
51 MB Тук са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.66.1!

В тази версия на програмата са въведени актуализации съобразно НРД 2010.

Автоматизирано нулиране на броячите в "Списъци" -> "Текущи номера" за новата отчетна 2010г.

30.12.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.66
142 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.66 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.12.2009 Хипократ-S 4.66 LiveUpdate
51 MB Тук са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.66!

В тази версия на програмата са въведени актуализации съобразно НРД 2010.

Автоматизирано нулиране на броячите в "Списъци" -> "Текущи номера" за новата отчетна 2010г.

01.12.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.65
142 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.65 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.12.2009 Хипократ-S 4.65 LiveUpdate
51 MB Тук са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.65!

В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК - в сила от 01.12.2009 г.
09.11.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.64
142 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.64 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

09.11.2009 Хипократ-S 4.64 LiveUpdate
51 MB В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.64!

Добавени са нови опции.
Актуализиран е печатът на зелена рецепта върху новите рецептурни бланки.
За безплатните рецепти бланка 5а е добавен нов бутон, улесняващ попълването на рецептите.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.
08.09.2009 Хипократ-S 4.63.1 LiveUpdate
44 MB Хипократ-S 4.63.1 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.63

В тази версия на програмата е отстранен проблема с генерирането на Отчет, при комбинация от включени отметки.

02.09.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.63
141 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.63 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

02.09.2009 Хипократ-S 4.63 LiveUpdate
44 MB Хипократ-S 4.63 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.62
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.63!

В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК , съгласно промените публикувани на сайта на НЗОК от 10.08.2009г. и 31.08.2009г.
Добавена е възможност за генериране на спецификация и Приложение към спецификация за лица, с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава-членка на ЕС или съгласно двустранни спогодби

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.
17.08.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.62
141 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.62 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

17.08.2009 Хипократ-S 4.62 LiveUpdate
44 MB Хипократ-S 4.62 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.61
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 4.62!

Актуализиран е лекарственият списък, съгласно промените от сайта на НЗОК.
Информационна система за онлайн резултати от изследвания.
Добавена е готова справка: "Извършени МДН-та с изпращащ лекар, който е нает или заместващ".


Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.
01.07.2009 Хипократ-S 4.61 LiveUpdate
36 MB Хипократ-S 4.61 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.60

Новостите в тази версия включват:

Актуализирани са диетичните храни съглано новия списък на НЗОК, който влиза в сила от 01.07.2009г.

Поради изискванията в някои приемащи офиси в РЗОК София, в “Сервиз”–>”Опции”->”Справки”->”Стандартни” е добавена опция “Във финансовия отчет попълвай вместо текста "1% от МРЗ" конкрената сума". По подразбиране текстът на полето ще гласи “1% от МРЗ”.

Добавена е форма с предложение при стартиране на Хипократ.

В „Данни за лекарската практика” в полето за неблагоприятни условия може да се въвежда точка или запетая като десетичен знак.

При запис на АЛ, ако е сгрешен кодът на процедурата, извежда предупреждение.

В бланка Хоспитализация се попълва автоматично семейно положение и гражданство. Информацията се взима от Регистъра.

Добавени са нови проверки във Валидатора.

Допълване с водещи нули на клиничната пътека в бланка Хоспитализация.

Печат на приложението към рецептурна книжка.

Поправен е печатът на бланка на безплатната рецепта.

Търсенето на пациент по възраст работи коректно.

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.60, където са описани промените и новите функции!

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

19.06.2009 Хипократ-S 4.60 LiveUpdate
35 MB Хипократ-S 4.60 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.59.1

Новостите в тази версия включват:
*SMS известяване
Напомняме, че може да получавате известие чрез SMS за нови версии на програмния продукт Хипократ. За целта трябва да имате активирана услугата mail2sms. Мобилни оператори, поддържащи тази услуга, са Мтел и Глобул
- За абонати на Мтел:
Mail2sms услугата се активира, като се прати SMS с текст "Mail" на номер 1010. След това ще получите потвърждение, че услугата е успешно активирана.
- За абонати на Глобул:
За да активират услугата, абонатите на Глобул трябва да изпратят SMS със съдържание "OPEN" на номер 1552.
Внимание! Услугата mail2sms за абонатите на Глобул е платена. Ако абонатът иска да получи съобщението, трябва да го потвърди с "Y", като това се таксува според тарифния план.
-За абонати на Вивател:
Услугата не се поддържа.
Примерен текст на SMS:
From: Hippocrates@kontrax.bg
Text: Izlqzla e versia 4.60 na Hippocrat. Moje da startirate programata za obnovqvane.

* Отстранени са всички докладвани до момента проблеми във връзка с лекарствения списък;
* Актуализиран е печатът на бланките спрямо НРД 2009;
* Добавени са нови проверки в бланки 5 и 5а;

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.60, където са описани промените и новите функции!

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

04.06.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.59.1
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.59.1 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

04.06.2009 Хипократ-S 4.59.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 4.59.1 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.59

В тази версия на програмата са нанесени корекции по позитивния лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 юни 2009 година.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

02.06.2009 Хипократ-S 4.59 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 4.59 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.58

В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 юни 2009 година, публикуван на сайта на НЗОК на 31.05.2009 г.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

01.06.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.58
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.58 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.06.2009 Хипократ-S 4.58 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 4.58 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.57

В тази версия е сменено името на файла, който се генерира за месецния отчет на специалисти, съгласно изискванията "Уточнения и изисквания в сила за отчетния период от 01.06.2009 г." от сайта на НЗОК.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

15.05.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.57
138 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.57 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

15.05.2009 Хипократ-S 4.57 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 4.57 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.56

В тази версия няма нова функционалност, но тя използва нов сървър за бази данни - Firebird 2.1. Преходът от стария Firebird 1.5 към новия 2.1 е автоматичен. Обновяването е силно препоръчително, защото всички следващи версии ще работят само с Firebird 2.1.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

11.05.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-S 4.56
138 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-S 4.56 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

11.05.2009 Хипократ-S 4.56 LiveUpdate
34 MB Хипократ-S 4.56 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.55
В тази версия на Hippocrates-S 4.56:
- Корекции в бланката за финансовия отчет от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно приложение "05-Prilojenie-2009-08-05-2009-add" от сайта на НЗОК.
- Тримесечни рецепти - възможност за предписване на безплатни лекарства за до 90 дни
- Възможност за формиране на списък с предпочитани клинични пътеки
- Възможност за разпечатване на всички списъци от меню "Номенклатури"
- Нови опции при експорт "Майчино здравеопазване", с чиято помощ експортът може да се генерира по стария начин
- Нови опции при експорт "Детско здравеопазване",чрез които експортът може да се генерира както според новите изисквания, така и по стария начин,когато за новозаписаните регистрации не се изискваше поставяне на отметка "Включване в регистър" на амбулаторните листа.

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.56, където са описани промените и новите функции!

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.


08.04.2009 Хипократ-S 4.55 LiveUpdate
24 MB Хипократ-S 4.55 - aктуализация за версии от 4.41 до 4.54.1

Актуализация на печата на безплатната и обикновената рецепта, съгласно Наредба 4
Три лекарства по три различни МКБ кода на една бланка
Актуализация на печата на Протокола за предписване на лекарства, съгласно Наредба 4
Търсене по номер или наименование на клинична пътека

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.55, където са описани промените и новите функции!

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.