Цените влизат в сила от 01.08.2021 г.
Хипократ Период GP*** S**** D D Lite
Първоначална инсталация, обучение в рамките на 45мин., импортиране на пациентска листа и настройки на програмата. безплатно -
Начин на броене на единичните цени по-голямото измежду:
- броя компютри
- броя титулярни+наети лекари
брой потребители, които едновременно използват софтуера
Цена за всеки брой при 1 до 5 броя 1 година 342* 252* 312
156
0
6 месеца 183** 138** 156
78
0
Цена за всеки брой, при 6 до 10 броя 1 година 307.80* 226.80* 280.8
140.4
0
6 месеца 164.70** 129** 140.4
70.2
0
Цена за всеки брой при над 10 броя 1 година 273.60* 201.60* 249.6
124.8
0
6 месеца 146.40** 110.40** 124.8
62.4
0
Цена за всеки домашен компютър със същата база данни 1 година 171* - 78 0
6 месеца 91.50** - 39 0
Еднократна цена настройка на сървър при поне 2 едновременни потребителя 500
* Цената на лиценз за програмата без реклама е +1 лв. на месец за едногодишен абонамент

** Цената на лиценз за програмата без реклама е +1.5 лв. на месец за половин годишен абонамент


*** за Хипократ GP: Към цената на абонамента за програмата, допълнително се калкулират +3 лв. на месец за всеки лекар титуляр или нает, за актуализация и поддръжка на вграден модул за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679


**** за Хипократ S: Към цената на абонамента за програмата, допълнително се калкулират +3 лв. на месец за всяка връзка към базата данни, за актуализация и поддръжка на вграден модул за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

NB! За всеки нает лекар се доплаща един пълен лиценз
Примери:
Хипократ при За период GP*** S**** D D Lite
Самостоятелен лекар 1 година 342+12x3 252+12x3 156 0
Самостоятелен лекар с лиценз за 6 месеца 183+6x3 138+6x3 78 0
ОПЛ с 2 компютъра в мрежа, без наети лекари 2х342+2х12х3
ОПЛ с 1 компютър и 2 наети лекаря 3х342+3x12x3
2 компютъра в мрежа, ползвани във всеки момент от 1 лекар 252+12x3 312
МЦ с 6 едновременни потребителя, първата година 500+6x226.80+6x12x3 6х140,4
МЦ с 6 едновременни потребителя, всяка следваща година 6x226.80+6x12x3 6х140,4
Модул за on-line проверка на лабораторни резултати Период GP*** S**** D D Lite
Цена при хостинг, осигурен от клиента 1 година 252
Цена при хостинг, осигурен от Контракс 336
Пример:
Лаборатория с 3 едновременни потребителя и модул за on-line резултати с хостинг, осигурен от клиента, за втората година 1 година 3x252+252+3x12x3
ILink връзка с лабораторни апарати Период GP*** S**** D D Lite
Еднократна цена за инсталиране 250
Базова цена 1 година 252
Цена за един лабораторен апарат 660
Примери:
Лаборатория с 6 едновременни потребителя и ILink модул за 1 апарат, за първата година 1 година 500+6х226.80+250+252+660+6x12x3
...добавяне на втори апарат през втората година 6х226.80+252+2х660+6x12x3
Допълнителни услуги, които не се покриват от предплатената абонаментна поддръжка за ХИПОКРАТ Период GP S D D Lite
Преинсталация на едно работно място / Инсталация на допълнително работно място, включително при заместване 50 лв. + транспортни разходи
Импортиране на списък с пациенти 50 лв. + транспортни разходи
Възстановяване на забравена парола на един човек 50 лв. + транспортни разходи
Допълнително обучение или консултации за 1 час 1 час 50 лв. + транспортни разходи
Допълнителна обработка на данни в/от Хипократ, импорт/експорт, възстановяване на архивни копия на база данни, анализ на данни или консултации по тях - 50 лв. на започнат час
Инсталация и настройка на чужд софтуер, КЕП, периферни устройства, антивирусен софтуер, компоненти на операционна система и др. - 50 лв. на започнат час
Подаване на електронен отчет към ПИС на НЗОК от представител на Контракс с отдалечен достъп - 50 лв.на месец
Помощ при подаване на данни или документи към НЗИС/НЗОК/РЗИ и други външни медицински системи от представител на Контракс с отдалечен достъп - 50 лв.на започнат час
Други технически услуги по заявка на клиента - по договаряне

Забележка: Коефициент на спешност и помощ в почивни дни - цената на услугата се умножава по 2
Коефициент за помощ в диапазона 18:00-20:00 ч. - цената на услугата се умножава по 1,5


Посочените цени са без ДДС

Цените подлежат на промяна при обявяване на промоции, добавяне на нови модули и др.