Хипократ Cloud
Период Единична цена умножена по
1 година 378 лв. броя титулярни+наети ОПЛ
или броя специалисти* в МЦ
6 месеца 201 лв.
Хипократ Cloud може да се ползва без оскъпяване от неограничен брой компютри.
Примери при лизенз за 1 година
ОПЛ с 1 нает лекар, всеки със служебен и домашен компютър 2 x 378 лв.
Групова практика с 3 лекаря, които споделят един компютър 3 x 378 лв.
МЦ с 3 специалиста, работният график няма значение
* Един УИН, работещ по 2 специалности, се таксува като 2 специалиста
3 x 378 лв.

Цените влизат в сила от 01.05.2024 г.
Хипократ Период GP P S D
Първоначална инсталация, обучение в рамките на 45 мин., импортиране на пациентска листа и настройки на програмата. безплатно - безплатно
Начин на броене на единичните цени по-голямото измежду:
- броя компютри
- броя титулярни+наети лекари
по-голямото измежду:
- броя компютри
- броя лекари
брой потребители, които едновременно използват софтуера
Цена за всеки брой при 1 до 5 броя 1 година 516* 75*
60 заедно с D
378* 312
6 месеца 273* - 201* 156
Цена за всеки брой, при 6 до 10 броя 1 година 464.40* 75*
60 заедно с D
340.20* 280.80
6 месеца 245.70* - 180.90* 140.40
Цена за всеки брой при над 10 броя 1 година 412.80* 75*
60 заедно с D
302.40* 249.60
6 месеца 218.40* - 160.80* 124.80
Цена за всеки домашен компютър със същата база данни 1 година 258.00* - 156
6 месеца 136.50* 78
Еднократна цена настройка на сървър при поне 2 едновременни потребителя 500
* Цената на лиценз за програмата без реклама е +1 лв. на месец за едногодишен абонамент или +1.5 лв. на месец за половин годишен абонамент.

NB! За всеки нает лекар се доплаща един пълен лиценз.
Примери:
Хипократ Период GP P S D
Самостоятелен лекар 1 година 516 75 378 312
Самостоятелен лекар с лиценз за 6 месеца 6 месеца 273 - 201 156
Самостоятелен лекар по дентална медицина, който ползва Хипократ D 1 година 60 312
ОПЛ с 2 компютъра в мрежа, без наети лекари 1 година 2 x 516 2 x 75
ОПЛ с 1 компютър и 2 наети лекаря 3 x 516 3 x 75
2 компютъра в мрежа, ползвани във всеки момент от 1 лекар 378 312
МЦ с 6 едновременни потребителя, първата година 500 + 6 x 340.20 6 x 280.80
МЦ с 6 едновременни потребителя, всяка следваща година 6 x 340.20
Модул за on-line проверка на лабораторни резултати Период GP P S D
Цена при хостинг, осигурен от клиента 1 година 378
Цена при хостинг, осигурен от Контракс 462
Пример:
Лаборатория с 3 едновременни потребителя и модул за on-line резултати с хостинг, осигурен от клиента, за втората година 1 година 3 x 378 + 378
ILink връзка с лабораторни апарати Период GP P S D
Еднократна цена за инсталиране 300
Базова цена 1 година 378
Цена за един лабораторен апарат 660
Примери:
Лаборатория с 6 едновременни потребителя и ILink модул за 1 апарат, за първата година 1 година 500 + 6 x 340.20 + 300 + 378 + 660
...добавяне на втори апарат през втората година 6 x 340.20 + 378 + 2 x 660
Допълнителни услуги, които не се покриват от предплатената абонаментна поддръжка за ХИПОКРАТ Период GP P S D
Преинсталация на едно работно място / Инсталация на допълнително работно място, включително при заместване 50 лв. + транспортни разходи
Импортиране на списък с пациенти 50 лв. + транспортни разходи
Възстановяване на забравена парола на един човек 50 лв. + транспортни разходи
Допълнително обучение или консултации за 1 час 1 час 50 лв. + транспортни разходи
Допълнителна обработка на данни в/от Хипократ, импорт/експорт, възстановяване на архивни копия на база данни, анализ на данни или консултации по тях започнат час 50 лв. на започнат час
Инсталация и настройка на чужд софтуер, КЕП, периферни устройства, антивирусен софтуер, компоненти на операционна система и др. 50 лв. на започнат час
Помощ при подаване на данни или документи към НЗИС/НЗОК/РЗИ и други външни медицински системи от представител на Контракс с отдалечен достъп 50 лв.на започнат час
Подаване на електронен отчет към ПИС на НЗОК от представител на Контракс с отдалечен достъп за 1 месец 50 лв.на отчетен месец
Други технически услуги по заявка на клиента по договаряне

Забележка:
Коефициент за помощ в диапазона 18:00-20:00 ч. - цената на услугата се умножава по 1,5

Посочените цени са в лева и без начислен 20% ДДС

Цените подлежат на промяна при обявяване на промоции, добавяне на нови модули и др.