Здравно – информационни системи „Хипократ”

Разработването на медицински софтуер е базово направление в дейността на „Контракс” през последните десетилетия. Усилията на фирмата са изцяло насочени към по-бързото навлизане на информационните технологии (ИТ) в сферата на здравеопазването, което до голяма степен е свързано с развитието на ИТ в световен мащаб. Фамилията продукти „Хипократ” e на пазара от 2003 г. Лекарите – професионалисти вече имаха един добър помощник в ежедневната си дейност, който им спести много излишни дейности и им даде възможност за по – продължителен и по – близък контакт с пациентите. Същевременно използването на софтуер с множество контроли създаде предпазни механизми и минимизира в най – висока степен логическите грешки в обработката на пациентите. През годините фамилията продукти „Хипократ” се разви значително. Принос имат както самите лекари – потребители, които споделяйки професионалния опит и вижданията си създадоха днешния облик на програмите „Хипократ”, така и нашите локални представители, които също от позицията на опита си дадоха много ценни съвети. Значителен е и приносът на нашите медицински консултанти – отлични професионалисти в областта си, които спомогнаха „Хипократ” да не е просто софтуер за генериране на отчети, а реален медицински помощник, на който можеш да разчиташ. С гордост днес можем да заявим, че фамилията софтуерни продукти „Хипократ” e еталон за добра софтуерна практика в областта на медицинската информатика. Марката „Хипократ” се асоциира с отлично качество на софтуера, персонално отношение на локален представител и е гаранция за безпроблемното функциониране на всяко лечебно заведение. Признанието за нашите качество на усилия и труд е безпрецедентно и се дава от нашите над 6000 абоната в цялата страна, което прави Хипократ най-предпочитаната здравно-информационна система от лекарите от доболничната помощ в България, а „Контракс” АД абсолютен лидер на пазара на медицински софтуер в България с над 50% пазарен дял в бранша.