Телефон: 02 / 960 97 63
Адрес: ул. "Тинтява" №13
Мирослав Петров


Петър плет плете - през три плета преплита. Плети, Петре плета!