Приложените актуализации могат да бъдат използвани само от абонатите на Хипократ. Използвайте приложените актуализации, единствено ако сте сигурни в действията си. В противен случай се свържете с Вашия дилър. Актуализациите трябва да се инсталират единствено за версията, която е указана. Винаги архивирайте данните преди да използвате някоя от посочените актуализации. D
Инструкции за обновяване
Дата Наименование Размер Инструкции
10.04.2024 Хипократ-D 3.0.84 (пакет за обновяване)
172 MB Хипократ-D 3.0.84 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.83


Новости във версия 3.0.84:


 • [Регистър] Добавено поле за e-Mail

 • [Регистър] Отметка за работа с пациенти за НЗОК/ Свободен прием. При Свободен прием са изключени проверки във връзка с НЗОК

 • [Готови справки] Експорт на пациенти със e-Mail

 • [Прегледи] Визуализация за типа на процедурата - по НЗОК/ НЗИС и съответно кода по НЗИС

 • [Прегледи] Избор на процедури - отделна секция НЗИС, в която са процедури с кодове по НЗИС, но не по НЗОК

 • Актуализиран списък с неблагоприятни условия

 • График по кабинети - възможност за добавяне на Друг пациент06.03.2024 Хипократ-D 3.0.83 (пакет за обновяване)
172 MB Хипократ-D 3.0.83 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.82


Новости във версия 3.0.83:


 • [Номенклатури] Промяна на цени на дейности спрямо изменение на НРД 2023-202526.02.2024 Хипократ-D 3.0.82 (пакет за обновяване)
172 MB Хипократ-D 3.0.82 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.81


Новости във версия 3.0.82:


 • [Преглед] Печат на АЛ с дейности не по НЗОК

 • [Печат] Промяна на печат на АЛ спрямо изменение на НРД 2023-2025

 • [Печат] Промяна на печат на МДН (напр. за рентген) спрямо изменение на НРД 2023-2025

 • [Номенклатури] Промяна на цени на изследвания спрямо изменение на НРД 2023-202507.02.2024 Хипократ-D 3.0.81 (пакет за обновяване)
183 MB Хипократ-D 3.0.81 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.80


Новости във версия 3.0.81:


 • [Фактури] Корекция на забелязан проблем при създаване на нова фактура

 • Корекции по РЦЗ формуляри 365, прил. 1/9. Избор на период по подразбиране е предходна година

 • Корекции във НЗИС->Дейности
30.01.2024 Хипократ-D 3.0.80 (пакет за обновяване)
183 MB Хипократ-D 3.0.80 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.79


Новости във версия 3.0.80:


 • [Фактури] Нов тип плащане - "С карта"

 • [Фактури] Отметката "Не показвай мярка, кол., ед.цена" е по подразбиране премахната

 • [XML Import] Промени и подобрения

 • Корекция на забелязан проблем с архивиране

 • Корекции по РЦЗ формуляри 365, прил. 1/923.01.2024 Хипократ-D 3.0.79 (пакет за обновяване)
183 MB Хипократ-D 3.0.79 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.78


Новости във версия 3.0.79:


 • Добавен е информационен опис на електронен отчет за лаборатория. След генериране на отчет към РЗОК при натискане на бутон Опис

 • Добавен Печат на входящо МДН

 • Опция за изключване за проверката за брой обтурации в последната година. Настройки->Прегледи->Проверявай Обтурациите при запис

 • [Справки] Нова справка за РЦЗ : Стандартни справки->Всички лекари->Справки за РЦЗ->(XLS)Приложение №1 към формуляр №365-О (дейности) - справка във формат XLS

 • [Справки] Нова справка за РЦЗ : Стандартни справки->Всички лекари->Справки за РЦЗ->(XLS)Приложение №9 към формуляр №365-О (рентгенови изследвания) - справка във формат XLS15.01.2024 Хипократ-D 3.0.78 (пакет за обновяване)
182 MB Хипократ-D 3.0.78 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.77


Новости във версия 3.0.78:


 • Фактури->Избор на пациент при създаване на фактура. Попълват се данните на пациента

 • Фактури, търсене по дата на издаване

 • По-лесно добавяне на нови направления от АЛ чрез натискане на бутон "Ново Напр." и избор на желаното направление

 • "Искай потвърждение при Изход от програмата" - нова отметка в Сервиз->Настройки->Други, която контролира дали да се иска потвърждение при изход от програмата

 • В График на посещения при добавяне на нов час за "Друг" пациент може да се записва името (досега излизаше като "Непознат"

 • В Опис на електронен отчет е добавена колона за небл. условия

 • [Справки] Нова справка за РЦЗ : Стандартни справки->Всички лекари->Справки за РЦЗ->Приложение №1 към формуляр №365-О (дейности)

 • [Справки] Нова справка за РЦЗ : Стандартни справки->Всички лекари->Справки за РЦЗ->Приложение №9 към формуляр №365-О (рентгенови изследвания)

 • Обновен списък с неблагоприятни условия

 • Отметка в Настройки->Прегледи->Маркирай автоматично дейността за платена от пациента, със стойност по подразбиране "Да"

 • Добавена отметка "Небл. усл." в данните за пациента при извършване на преглед

 • Добавена бланка "Информирано съгласие" в Прегледи->Печат->Декларация информирано съгласие"

 • Тип плащане "Банков превод" е сменен на "Карта/ Банков превод"

 • Нов пакет процедури с код 999, включващ процедури по НЗИС, които са извън номенклатурата на НЗОК (за ЛДМ, които не работят с НЗОК)

 • Процедура с код 35 (Отстраняване на коренов щифт/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 67 (Почистване на зъбен камък/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 85 (Екстракция на зъб или ендосален имплант чрез трепанация/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 147 (Поставяне на ендосален имплант/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 151 (Отстраняване на субпериостален имплантат/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 249 (Поставяне на коронка с безпрагова препарационна граница/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 250 (Поставяне на коронка с прагова препарационна граница/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 255 (Сваляне на коронка/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • Процедура с код 5780 (Поставяне на субпериостален имплант/ извън номенклатура на НЗОК) е добавена за изпращане към НЗИС

 • МКБ кодове Частична/ Тотална адентия са с добавени кодове към НЗИС
15.11.2023 Хипократ-D 3.0.77 (пакет за обновяване)
182 MB Хипократ-D 3.0.77 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.76


Новости във версия 3.0.77:


 • Добавена възможност за подписване с таблет26.10.2023 Хипократ-D 3.0.76 (пакет за обновяване)
182 MB Хипократ-D 3.0.76 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.75


Новости във версия 3.0.76:


 • Добавен е екран за Заместване от НЗИС->Заместване

 • Добавени кодове по НЗИС за процедури, които не са по НЗОК

 • Актуализирано съгласие по чл.8610.10.2023 Хипократ-D 3.0.75 (пакет за обновяване)
182 MB Хипократ-D 3.0.75 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.74


Новости във версия 3.0.75:


 • Корекции по мед. бележки20.09.2023 Хипократ-D 3.0.73 (пакет за обновяване)
182 MB Хипократ-D 3.0.73 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.72


Новости във версия 3.0.73:


 • Медицинска бележка е разширена с допълнителна полета изисквани от НЗИС

 • Изпращане на мед. бележка към НЗИС

 • Работа със свръхбройни зъби в преглед. След избор на зъб (например 14) се натиска най-десния бутон на реда и се избира отметката свръхброен зъб

 • Обновени цени на изследвания 06.01/10.6205.07.2023 Хипократ-D 3.0.72 (пакет за обновяване)
181 MB Хипократ-D 3.0.72 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.71


Новости във версия 3.0.72:


 • Допълнителна информация в екрана ПИС->Дейности

 • Корекция при проблеми с изтегляне на месечно известие

 • Промени във Входящи-МДН02.06.2023 Хипократ-D 3.0.71 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.70 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.70


Новости във версия 3.0.70:


 • Допълнителни проверки при отчет към НЗОК

 • Промени в лицензионното споразумение. Запознайте се с новия текст от меню Помощ->Лицензно споразумение

 • Проверка за подадени прегледи в НЗИС на пациент от Прегледи->бутон НЗИС->Проверка на прегледи в НЗИС

 • Корекции при отчитане към НЗОК25.05.2023 Хипократ-D 3.0.70 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.70 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.69


Новости във версия 3.0.70:


 • Информация за зъбен статус и извършени процедури от НЗИС (от бутон НЗИС->Зъбен статус и извършени дейности)

 • Корекции по Входящи->МДН

 • Фактура се позволява да се запише с идентификатор на мястото на ЕГН/ ЕИК17.05.2023 Хипократ-D 3.0.69 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.68 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.68


Новости във версия 3.0.68:


 • Информация за статуса на изпълнение на изпратени бланки към НЗИС (от самата бланка се натиска бутона за търсене до НРН номера)

 • Корекции по Входящи->МДН10.05.2023 Хипократ-D 3.0.68 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.68 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.67


Новости във версия 3.0.68:


 • Промени свързани с НЗИС

 • Промени по печат на бланки 3/3А/4/6

 • Бланка 3А може да се изпраща към НЗИС

 • Проверка на хоспитализации на пациент в НЗИС от екран Прегледи, НЗИС->Проверка на хоспитализация на пациент26.04.2023 Хипократ-D 3.0.67 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.67 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.66


Новости във версия 3.0.67:


 • Промени свързани с НЗИС31.03.2023 Хипократ-D 3.0.66 (пакет за обновяване)
178 MB Хипократ-D 3.0.66 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.65


Новости във версия 3.0.66:


 • Добавена възможност за коментари към извършена процедура

 • Добавена възможност за избор на повърхности на извършената процедура

 • Автоматично добавяне на статус Обтурация на зъб при добавяне на процедура 301

 • Статус на всяка процедура спрямо НЗИС (неподадена, подадена, изтрита)

 • Добавени номенклатури за работа с НЗИС

 • Възможност за изпращане на Преглед, МДН, МН, бланка Хоспитализация към тестовата среда на НЗИС

 • Възможност за търсене и зареждане на МДН в лаборатория от НЗИС

 • Филтриране на резултатите в екрана ПИС

 • Филтриране на АЛ по НЗОК по дата

 • Подобрения по печата на фактура11.01.2023 Хипократ-D 3.0.65 (пакет за обновяване)
177 MB Хипократ-D 3.0.65 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.64


Новости във версия 3.0.65:


 • НЗОК Дейности е достъпно отново за проверка05.01.2023 Хипократ-D 3.0.64 (пакет за обновяване)
131 MB Хипократ-D 3.0.64 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.63


Новости във версия 3.0.64:


 • Поправени програмни грешки29.10.2022 Хипократ-D 3.0.61 (пакет за обновяване)
125 MB Хипократ-D 3.0.61 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.60


Новости във версия 3.0.61:


 • Промени в НРД и подготовка за НЗИС11.08.2022 Хипократ-D 3.0.60 (пакет за обновяване)
124 MB Хипократ-D 3.0.60 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.59


Новости във версия 3.0.60:


 • Нов пакет "Специализирана дентална помощ под обща анестезия за лица над 18г. с психични заболявания"10.06.2022 Хипократ-D 3.0.58 (пакет за обновяване)
63 MB Хипократ-D 3.0.58 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.57


Новости във версия 3.0.58:


 • Печат на АЛ с поле за КСМП при процедури и МДН

 • Печат на МДН с поле за КСМП

 • Промени по цените спрямо НРД 202226.10.2020 Хипократ-D 3.0.57 (пакет за обновяване)
48 MB Хипократ-D 3.0.57 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.56


Новости във версия 3.0.57:


 • Поправени програмни грешки05.10.2020 Хипократ-D 3.0.56 (пакет за обновяване)
48 MB Хипократ-D 3.0.56 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.55


Новости във версия 3.0.56:


 • [АЛ] Добавена бланка МН-120 Медицинска бележка

 • [АЛ] Промени по бланка Хоспитализация

 • [Номенклатури] Променени цени

 • Поправени програмни грешки20.05.2020 Хипократ-D 3.0.54 (пакет за обновяване)
48 MB Хипократ-D 3.0.54 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.53


Новости във версия 3.0.54:


 • [АЛ] Промени в печата на АЛ18.02.2020 Хипократ-D 3.0.53 (пакет за обновяване)
49 MB Хипократ-D 3.0.53 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.52


Новости във версия 3.0.53:


 • [ПИС] Промени свързани с функционирането на система ПИС31.01.2020 Хипократ-D 3.0.52 (пакет за обновяване)
49 MB Хипократ-D 3.0.52 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.51


Новости във версия 3.0.52:


 • [Номенклатури] Промени на цени в съотвствие с НРД 2020-2227.01.2020 Хипократ-D 3.0.51 (пакет за обновяване)
49 MB Хипократ-D 3.0.51 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.50


Новости във версия 3.0.51:


 • [Справки] Привеждане в не-СУПТО режим

 • [Номенклатури] Код на специалност 60 изчезва и на нейно място се използва 6403.12.2019 Хипократ-D 3.0.50 (пакет за обновяване)
49 MB Хипократ-D 3.0.50 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.49


Новости във версия 3.0.50:


 • [Осиг. статус] Проверка на осиг. статус и при по-стари операционни системи

 • [Обновяване] По-бързо обновяване19.11.2019 Хипократ-D 3.0.49 (пакет за обновяване)
48 MB Хипократ-D 3.0.49 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.48


Новости във версия 3.0.49:


 • [Осиг. статус] Променен протокол за връзка с НАП за проверка на осигурителен статус

 • [Фактури] Експорт на фактури в PDF

 • [Регистър] Подобрена проверка за дублиран осигурителен номер

 • [Печат] При печат на АЛ някои полета позволяват редакция при print preview08.03.2019 Хипократ-D 3.0.48 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.48 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.47


Новости във версия 3.0.48:


 • [Данни за практиката] Увеличен размер на полето за име на практика18.02.2019 Хипократ-D 3.0.47 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.47 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.46


Новости във версия 3.0.47:


 • [Данни за практиката] Добавено поле за адрес на практика08.01.2019 Хипократ-D 3.0.46 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.46 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.45


Новости във версия 3.0.46:


 • [Регистър] Декларация за съгласие за обработка на лични данни

 • [Фактури] Промени в номенклатурите и изпращане към ПИС02.01.2019 Хипократ-D 3.0.45 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.45 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.44


Новости във версия 3.0.45:


 • [Фактури] Поддръжка на месечни известия за специализирана помощ

 • [Фактури] Промени в номенклатури

 • [Фактури] Възможност за смяна на РЗОК, към което се изпраща фактурата. При импорт на месечно известие се променя РЗОК кода при нужда.13.12.2018 Хипократ-D 3.0.44 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.44 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.43


Новости във версия 3.0.44:


 • [Фактури] Промяна номенклатури НЗОК

 • [Бланки] Бланка Хоспитализация е актуализирана04.12.2018 Хипократ-D 3.0.43 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.43 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.42


Новости във версия 3.0.43:


 • [Фактури] Импорт на месечни известия и изпращане на електронни фактури през ПИС29.11.2018 Хипократ-D 3.0.42 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.42 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.41


Новости във версия 3.0.42:


 • [Фактури] Импорт на месечни известия и изпращане на електронни фактури през ПИС28.11.2018 Хипократ-D 3.0.41 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.41 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.40


Новости във версия 3.0.41:


 • [Фактури] Импорт на месечни известия и изпращане на електронни фактури през ПИС02.11.2018 Хипократ-D 3.0.40 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.40 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.39


Новости във версия 3.0.40:


 • [Справки] Декларация по чл.86 (добавена е възможност при Печат на АЛ)

 • [Номенклатури] Добавени са диагнози свързани с 832/ 833 (Adentia totalis dentium permanentium maxillae и Adentia totalis dentium permanentium mandibulae)02.10.2018 Хипократ-D 3.0.39 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.39 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.38


Новости във версия 3.0.39:


 • [НЗОК Справки] Промени в спецификациите свързани с кодове 832/ 83301.10.2018 Хипократ-D 3.0.38 (пакет за обновяване)
32 MB Хипократ-D 3.0.38 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.37


Новости във версия 3.0.38:


 • [НЗОК Справки] Промени в спецификациите свързани с кодове 832/ 83326.09.2018 Хипократ-D 3.0.37 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.37 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.36


Новости във версия 3.0.37:


 • [Процедури] Промени при изписване и отчитане на процедури 832/ 83305.09.2018 Хипократ-D 3.0.36 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.36 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.35


Новости във версия 3.0.36:


 • [Фактури] Корекция при изпращане към ПИС

 • [Процедури] Ограничение в изписване за процедури 832/ 83303.09.2018 Хипократ-D 3.0.35 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.35 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.34


Новости във версия 3.0.34:


 • [Фактури] Тестова поддръжка на електронна фактура и месечно известие. Месечно известие може да се импортира от екрана за Фактури, чрез натискане на бутона месечно известие

 • [XML Отчет] Нов вариант на лабораторен XML отчет

 • [Процедури] Добавени нови процедури влизащи в сила от 01.09.2018

 • [Отчети] Отчет по чл.43 се изпраща към ПИС29.06.2018 Хипократ-D 3.0.34 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.34 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.33


Новости във версия 3.0.34:


 • [НАП] Промени по проверка на Здравно-осигурителния статус12.06.2018 Хипократ-D 3.0.33 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.33 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.32


Новости във версия 3.0.33:


 • [Бланки] Актуализирана е бланка 4 (МДН)23.04.2018 Хипократ-D 3.0.32 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.32 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.31


Новости във версия 3.0.32:


 • [Справки] Промени в отчетите спрямо НРД-201817.04.2018 Хипократ-D 3.0.31 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.31 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.30


Новости във версия 3.0.31:


 • [Бланки] Обновени са бланки МДН, 3, 3А04.04.2018 Хипократ-D 3.0.30 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.30 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.29


Новости във версия 3.0.30:


 • [Справки] Корекция по справка за (PDF) Номера на платежни документи по чл.37 от ЗЗО.03.04.2018 Хипократ-D 3.0.29 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.29 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.28


Новости във версия 3.0.29:


 • [Справки] Всички лекари: (PDF) Номера на платежни документи по чл.37 от ЗЗО. CSV файл с експорт на данните с възможност за изпращане към ПИС

 • [НЗОК] Печат на множество АЛ

 • [НРД] Промени свързани с НРД-201831.01.2018 Хипократ-D 3.0.28 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.28 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.26


Новости във версия 3.0.28:


 • [Прегледи] Добавена възможност за въвеждане на номер на касов бон и фискална памет при посещение

 • [Справки] Всички лекари: Номера на платежни документи по чл.37 от ЗЗО. CSV файл с експорт на данните11.12.2017 Хипократ-D 3.0.27 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.27 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.26


Новости във версия 3.0.27:


 • [Фактури] Корекция при създаване на нова фактура03.11.2017 Хипократ-D 3.0.26 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.26 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.25


Новости във версия 3.0.26:


 • [Фактури] Отметката "Не показвай мярка, кол, ед цена" е отметната по подразбиране

 • [Фактури] Датите на периода за отчита при Фактурата са адаптивни - преди 20-то число дава период за предходния месец, след 20-то за текущия

 • [Фактури] Сменен МОЛ на РЗОК-Плевен

 • [Прегледи] Премахнат е прозореца, който при промяна на датата на процедурите по листа казва "На тази дата няма рег. посещение"

 • [Прегледи] При печат на АЛ по подразбиране печата АЛ по НЗОК

 • [Отчети] Възможност за отчитане пред РЗОК при разлика межу номер на РЦЗ и адрес на практиката


06.10.2017 Хипократ-D 3.0.25 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.25 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.24


Новости във версия 3.0.25:


 • [Фактури] Сменен МОЛ по подразбиране за РЗОК София

 • [Справки] Добавена декларация по чл.4316.06.2017 Хипократ-D 3.0.24 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.24 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.23


Новости във версия 3.0.24:


 • [Справки] Промени свързани с лицензирането на продукта02.05.2017 Хипократ-D 3.0.23 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.23 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.22


Новости във версия 3.0.23:


 • [Справки] Промени свързани с НРД-201725.04.2017 Хипократ-D 3.0.22 (пакет за обновяване)
31 MB Хипократ-D 3.0.22 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.20


Новости във версия 3.0.22:


 • [Справки] Приложение към спефицикация за извършени дейности на чужденци

 • [Общи] Промени свързани с НРД-2017

 • [Общи] Добавена специалност Медицинска генетика

 • [Общи] Добавени кодове за страни Сърбия и Черна Гора01.02.2017 Хипократ-D 3.0.21 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.21 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.20


Новости във версия 3.0.21:


 • [Справки] Добавен нов отчет - Личен месечен лабораторен отчет31.01.2017 Хипократ-D 3.0.20 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.20 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.19


Новости във версия 3.0.20:


 • [Прегледи] Проверка за наличие на обтурация на зъба за 1 година назад

 • [ПИС] Избор на договор при наличие на договор за специализирана и първична

 • [Други] Лицензно споразумение - Помощ -> Лицензно споразумение

 • [Други] Автоматично стартиране на SQL Сървър при необходимост12.01.2017 Хипократ-D 3.0.19 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.19 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.18


Новости във версия 3.0.19:


 • [Фактури] Копиране на фактура

 • [Проверки] Валидация на ЕИК клон

 • [Фактури] Добавени дати за начало и край на отчетен период10.11.2016 Хипократ-D 3.0.18 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.18 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.17


Новости във версия 3.0.18:


 • [Фактури] Полетата за описание на стоки/ услуги са разширени до 4 реда

 • [Настройки] Печат -> Добавена е настройка за печат на текуща дата в края на отчетите/ спецификациите

 • [ПИС] От меню Настройки->ПИС има достъп до всички подадени документи в ПИС, техният статус и грешки19.10.2016 Хипократ-D 3.0.17 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.17 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.16


Новости във версия 3.0.17:


 • [Стандартни справки] Актуализирани отчети и спецификации с допълнителни полета за кредитно/ дебитно известие

 • [Стандартни справки] Датата на отчетите/ спецификациите се попълва автоматично с текуща дата

 • [Стандартни справки] Възможност за редакция на полета във финансов отчет

 • [Фактури] Корекция на адрес на РЗОК-София13.09.2016 Хипократ-D 3.0.13 (пакет за обновяване)
26 MB Хипократ-D 3.0.13 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.12


Новости във версия 3.0.13:


 • Корекция по автоматичната проверка на здравен статус при нов преглед

 • Добавена тестова възможност за работа с ПИС на НЗОК (изпращане на отчет/ спецификация/ фактура/ електронен документ).

 • Добавена възможнст за трета терапевтична процедура за лица над 18 години

 • От 01.09.2016 цената на лиценза за 1 година се променя от 90 на 120 лева без ДДС13.09.2016 Хипократ-D 3.0.14 (пакет за обновяване)
26 MB Хипократ-D 3.0.14 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.13


Новости във версия 3.0.14:


 • При издаване на нова фактура има възможност за автоматично зареждане на данните на РЗОК13.09.2016 Хипократ-D 3.0.15 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.15 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.14


Новости във версия 3.0.15:


 • Подобрения при работа с фактури и интеграция с ПИС13.09.2016 Хипократ-D 3.0.16 (пакет за обновяване)
30 MB Хипократ-D 3.0.16 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.15


Новости във версия 3.0.15:


 • [Фактури] Възможност за печат на фактури без всички задължителни реквизити (отметка "Не показвай мярка, количество, ед. цена")

 • [Фактури] Възможност за корекция на някои полета чрез двойно кликване върху стойността

 • [ПИС] Поддръжка на изпращане на данни от повече видове спецификации25.04.2016 Хипократ-D 3.0.12 (пакет за обновяване)
21 MB Хипократ-D 3.0.12 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.11


Новости във версия 3.0.12:


 • Промени свързани с НРД-2016

 • Възможност за редакция на клетки в отчети чрез double-click на съответната клетка

 • След изтичане на лиценза е възможно да се продължи работа, но без добавяне на нови документи или извършване на отчети след датата на изтичане на лиценза

 • При стартиране, ако годината на номерацията не съвпада с текущата година, то се изкарва съобщение

 • При запис на пациент, ако здравната книжка се поватаря показва ЕГН и име на другия пациент (този, който е със същия номер на ЗОК)

 • При натискане на бутона ОТКАЗ се появява съобщение "Наистина ли искате да откажете"

 • При генериране на отчет по подразбиране се избира целия месец

 • Нова стандартна справка "Времетраене на извършени дейности по НЗОК за период"28.01.2015 Хипократ-D 3.0.11 (пакет за обновяване)
20 MB Хипократ-D 3.0.11 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.10


Новости във версия 3.0.11:


 • Промени свързани с НРД-2015

 • Автоматична проверка за извършени дентални дейности от началото на годината (чрез електронен подпис) - бутон НЗОК Дейности (в Регистър и Прегледи)

 • Автоматично прочитане на номер на ЗОК на ЗОЛ (чрез електронен подпис) - бутон Извличане на номер на здравна книжка от портала на НЗОК03.06.2014 Хипократ-D 3.0.10 (пакет за обновяване)
20 MB Хипократ-D 3.0.10 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.9


Новости във версия 3.0.10:


 • При липса на парола за проверка на здравно осигуряване към НАП се използва стария протокол за достъп

 • Поправени програмни грешки31.05.2014 Хипократ-D 3.0.9 (пакет за обновяване)
20 MB Хипократ-D 3.0.9 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.8


Новости във версия 3.0.9:


 • Отметка в Регистър за соц. статус за пенсионери

 • Автоматична проверка на соц. статус при нов преглед и създаване на нов пациент

 • Промени свързани с проверката за здравно осигуряване

 • В Сервиз->Настройки->Инструменти са добавени данни за парола НАП (здравно осигуряване) и парола НОИ (пенсионери)

 • Подобрен XML Импорт03.02.2014 Хипократ-D 3.0.8 (пакет за обновяване)
20 MB Хипократ-D 3.0.8 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.7


Новости във версия 3.0.8:


 • Добавен е финансов отчет по чл.37 в Справки->Стандартни->За всички лекари->Финансов отчет

 • Коригирани програмни грешки свързани с отчитането31.01.2014 Хипократ-D 3.0.7 (пакет за обновяване)
20 MB Хипократ-D 3.0.7 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.6


Новости във версия 3.0.7:


 • Бърз достъп към Амб. лист от Списъци-->Амб.листа на НЗОК

 • Поддържа се работа с чужденци. Всички необходими реквизити може да се попълнят от Регистъра

 • Улесняване на изготвянето на Спецификация, Отчет и Ел.отчет. В Стандартни справки има меню Чести справки с най-честите справки

 • По-добра работа на XML импорт

 • По-лесна диагностика при възникване на грешки в приложението

 • Възможност за изключване на локалния сървър при работа в дентален център

 • Печат на празен АЛ и специфиация от меню Инструменти->Документи

 • Промяна на отчетните документи в съответствие с НРД-201428.02.2013 Хипократ-D 3.0.6 (пакет за обновяване)
12 MB Хипократ-D 3.0.6 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.5


Новости във версия 3.0.6:


 • Добавен е фон на Амбулаторен лист 2013

 • Корекции по генериране на отчети

 • Проверка за извършване на процедури за повече от 6 часа на ден

 • Фактури може да се експортират в PDF и да се подписват с електронен подпис29.01.2013 Хипократ-D 3.0.5 (пакет за обновяване)
11 MB Хипократ-D 3.0.5 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.4


Новости във версия 3.0.5:

Промени свързани с НРД-2013

 • Нови цени на процедури по НЗОК

 • Нови отчетни документи съобразени с НРД-2013

 • Нови бланки: Болничен лист, Талон за хоспитализация

 • Промени по Амбулаторен лист

 • Промени по печата на първичните медицински и финансови документи
Други промени

 • Добавен бутон за търсене

 • По-бързо въвеждане на пациент при общини само с едно населено място

 • Добавени са следните кодове за бързо въвеждане: 332, 333 и 508

 • Издадени изследвания с код 06.27 след 01.01.2013 автоматично се прехвърлят към код 10.62

 • Улеснения при избора на диагноза30.10.2012 Хипократ-D 3.0.4 (пакет за обновяване)
11 MB Хипократ-D 3.0.4 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.3


Новости във версия 3.0.4:


 • Добавено е заместване на стоматолози

 • Корекции при печат на АЛ

 • Добавени са статусите Подвижност I ст., Подвижност II ст., Подвижност III ст.02.10.2012 Хипократ-D 3.0.3 (пакет за обновяване)
10 MB Хипократ-D 3.0.3 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 до 3.0.2


Новости във версия 3.0.3:


 • След обновяване се зарежда информация за промените във версията

 • При попълване на процедура с код 101 се зарежда автоматично диагноза "Обстоен преглед"

 • Въвеждане на следните процедури: 101, 301, 509 е възможно през клавиатурата в полето за диагноза

 • Добавена нова готова справка Пациенти->Неблагоприятни

 • При генериране на отчет и спецификация има избор на данни за фактура28.08.2012 Хипократ-D 3.0.2 (пакет за обновяване)
11 MB Хипократ-D 3.0.2 - пакет за обновяване за версия 3.0.0 и 3.0.1


Новости във версия 3.0.2:


 • Добавен опис на XML отчет (бутон Опис след генериране на XML отчет)

 • Корекции по генериране на XML отчета

 • Корекции по отчет за лица до 18 години с психични заболявания

 • Добавено пълнотекстово търсене в помощната система

 • Полето "Диагноза" е задължително при процедура по НЗОК

 • Амбулаторен лист формат 2012г

 • Автоматично прехвърляне на процедури при смяна на специалност27.07.2012 Хипократ-D 3.0.1 (пакет за обновяване)
10 MB Хипократ-D 3.0.1 - пакет за обновяване за версия 3.0.0


Новости във версия 3.0.1:


 • Добавено е подписване през CAPICOM (Сервиз->Настройки->Справки: Използвай при подписване Windows компоненти)

 • Корекции по генериране на XML отчета22.06.2012 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 3.0.0
248 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 3.0.0 - нова инсталация.

Промени в тази версия:

 • Опростена и по-бърза инсталация

 • Лесна деинсталация

 • Поддържа миграция на данни и лицензи от Хипократ-D 2.x14.05.2012 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.8.4
375 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.8.4 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

14.05.2012 Хипократ-D 2.8.4 (пакет за обновяване)
10 MB Хипократ-D 2.8.4 - пакет за обновяване за версия 2.8.2 и 2.8.3


Новости във версия 2.8.4:

В „Справки“-> „Стандартни“-> „Електронни справки“, е актуализиран „Месечен отчет на зъболекар“-XML, съгласно Уточненията към XML формата актуализирани на портала на НЗОК.


Отстранен е проблема с визуализацията на 3D модела на зъбите под операционна система Windows 7/Vista.


Отстранен е проблема с номерацията на направленията.


Други оправени проблеми23.02.2012 Хипократ-D 2.8.3 (пакет за обновяване)
8 MB Хипократ-D 2.8.3 - пакет за обновяване за версия 2.8.2


Новости във версия 2.8.3:

Оправени проблеми по издаване на изследвания в лабораторията;


Оправен е проблема с връщането на настройките по подразбиране при обновяване или чиста инсталация;


Оправен e проблемa с печата на 2 страници на МДН бланка;


Други оправени проблеми30.01.2012 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.8.2
398 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.8.2 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.01.2012 Хипократ-D 2.8.2 (пакет за обновяване)
203 MB Хипократ-D 2.8.2 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.8.0, 2.8.1


Новости във версия 2.8.2:

НРД 2012: актуализирани са цените на дейностите, отчетните документи, печатният вид на АЛ; добавена е поддръжка на SSN;


Поддръжката на граждани на ЕС с ИН е частична, тъй като не се въвеждат реквизити, задължителни за XML отчета;


Не се поддържат заместващи лекари и свръхбройни зъби;


Добавена е работна версия на XML Импорта, с която ще може от Хипократ D-Lite или друг зъболекарски софтуер, да се импортират прегледи и данни за пациент. Това ще става от менюто „Инструменти“ -> „Импорт“ и след това се избира самия XML файл;


Оправени проблеми24.06.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.7.3
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.7.3 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

24.06.2011 Хипократ-D 2.7.3 (пакет за обновяване)
12 MB Хипократ-D 2.7.3 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7.0, 2.7.1, 2.7.2


Новости във версия 2.7.3:

В Сервиз->Настройки->Прегледи е добавена опция, която указва дали да се включва в задълженията потребителска такса и ако да, то на каква стойност;


Добавени са две нови готови справки – „Приходи от пациенти за период - НЗОК“ и „Приходи от пациенти за период - свободен прием“;


Промяна в поведението на задълженията – Всички задължения по подразбиране се маркират като платени – съответно се правят и автоматични плащания за всяко задължение;


Добавена е нова справка в „Стандартни справки“ -> раздел Други –„История на лечение“


Оправен проблем в изгледа с АЛ31.05.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.7.2
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.7.2 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

31.05.2011 Хипократ-D 2.7.2 (пакет за обновяване)
13 MB Хипократ-D 2.7.2 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7.0, 2.7.1


Новости във версия 2.7.2:

В „Сервиз“-> „Настройки“-> „Справки“ е добавена опцията: „Експортирай часта, която заплаща НЗОК в електронният отчет, а не пълната сума.“. Когато е включена тази опция в генерирания Месечен отчет на зъболекар-XML се експортира цената, която плаща НЗОК за всяка извършена манипулация (както е в хартиеният вариант). В сегашният вариант се експортира пълната цена на всяка извършена манипулация. Опцията не е е включена по подразбиране.

04.05.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.7.1
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.7.1 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

04.05.2011 Хипократ-D 2.7.1 (пакет за обновяване)
13 MB Хипократ-D 2.7.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7.0


Новости във версия 2.7.1:

Поддръжка на новата версия 5 на проверката за здравно-осигурителен статус през НАП. В "Сервиз"->"Настройки"->"Прегледи" е добавено поле "Проверка на здравно-осигурителен статус през НАП". Оттук може да се задава с коя версия на проверката да се работи. Старата версия е 3, а новата - 5. По подразбиране вече е избрана 5-та версия т.к. от 9.05.2011 версия 3 ще бъде спряна.

31.03.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.7.0
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.7.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

31.03.2011 Хипократ-D 2.7.0 (пакет за обновяване)
13 MB Хипократ-D 2.7.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1


Новости във версия 2.7.0:

Подменено е фоновото изборажение с бланката на амб. лист 2011

В „Сервиз“-> „Настройки“ са добавени следните опции:

„Сервиз“-> „Настройки“-> „Прегледи“ е добавена опцията: „Автоматично попълване на „Алергии“, „Минали заболявания“ и „Настоящи заболявания" със служебен текст при остсъствие на такива“. По подразбиране е избран служебен текст „Не съобщава“ “.

Когато е включена тази опция, в случаите, в които за пациента няма въведено алергия, минало или настоящо заболяване в „Дейности“-> „Регистър“, на амбулаторният лист в съответните полета автоматично се попълва служебния текст „Не съобщава“.

„Сервиз“-> „Настройки“-> „Справки“ е добавена опцията: „Използвай пълни кодове на дейностите“. Когато е включена тази опция в генерирания Месечен отчет на зъболекар-XML се експортират пълните кодове на дейностите. Опцията е включена по подразбиране.

„Сервиз“-> „Настройки“-> „Печат“ е добавена опцията: „При печат на бланки на НЗОК отпечатвай винаги зъбен статус“. Когато тази опция е включена, при печат на амбулаторен лист се печата винаги въведения статус, в противен случай статусът се печата само при наличие на процедура 101- Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист.

Подобрения във формата „Входящи“-> „МДН“. Добавена е възможност за въвеждане на нов пациент през формата. Въвеждането става възможно след поставяне на отметката при „Нов“, в частта Пациент. След това е необходимо да се въведе ЕГН/ЕНЧ, трите имена в полето Име, РЗОК и Район.

В същата форма е добавена възможност за попълване на изпращащ лекар, чрез добавяне на нов изпращащ лекар, като след въвеждане на ЛПК-то на изпращащия лекар, след изход от полето ЛПК се прави проверка дали не съществува вече в базата, ако не съществува, автоматично се добавя като нов изпращащ лекар в „Списъци“-> „Специалисти“.

В „Справки“-> „Стандартни“-> „Електронни справки“ е добавен „Месечен отчет на лаборатория“.

Коригирана е проверката за пресрочени минути в „Дейности“-> „Прегледи“-> „Изглед с амб. лист“. При надвишаване на броя минути за деня, излиза предупреждаващо съобщение.


18.02.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.6.1
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.6.1 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

18.02.2011 Хипократ-D 2.6.1 (пакет за обновяване)
12 MB Хипократ-D 2.6.1 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6


При „Справки” -> „Стандартни справки”, коригирани са някои текстове от отчетните документи, съгласно промените от Приложение 4 от сайта на НЗОК от 27.01.2011г.

Отстранен е съобщен проблем при създаване на zip файла, при подписване с електронен подпис на „Електронен месечен отчет“.


28.01.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.6.0
174 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.6.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

28.01.2011 Хипократ-D 2.6.0 (пакет за обновяване)
12 MB Хипократ-D 2.6.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4, 2.5

Добавен е нов зъбен статус „Зъбен имплант” в легендата със статуси, съгласно Приложение 2 от сайта на НЗОК.
На амбулаторният лист са добавени следните полета:
-„неблаг. условия” при данните за пациента;
-зъбен статус „Зъбен имплант” в легендата със статуси;
-„МКБ” при издадените медицински направления. МКБ код на заболяването се попълва само в случаите за нуждите на медицинската експертиза.

При издаване на бл. МЗ-НЗОК № 4 са добавени полета за вписване на номер на зъб, при назначаване на МДД с код 06_01 (секторна рентгенография).
Считано от 01.01.2011г. ( на база промените в чл.37, ал.1, т.1 от Закона за Здравното осигуряване), всички здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, заплащат за всяко посещение 1% от минималната работна заплата. Потребителската такса заплащана от жени над 60 и мъже над 63 годишна възраст е актуализирана съгласно промените и вече е в размер на 2,40лв.
При „Номенклатури”->„Процедури” са актуализирани цените на дейностите, съгласно НРД 2011.
При „Справки” -> „Стандартни справки”, актуализирани са отчетните документи, съгласно Приложение 4 от сайта на НЗОК.
При „Сервиз” -> „Настройки” -> „Дентален център” са добавени нови опции за дентални центрове:
-Използване на бланка за епикриза в "Регистър"
-Зареждане само на процедури, които не са по НЗОК в Класическия изглед
-Зареждане само на процедури, които са по НЗОК в Изгледа с амбулаторен лист
-Зареждане на Класически изглед в случай, че пациентът е неосигурен
-Добавяне на бележки при избор процедурите в Класическия изглед

16.11.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.5.0
173 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.5.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.11.2010 Хипократ-D 2.5.0 (пакет за обновяване)
12 MB Хипократ-D 2.5.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3, 2.4

Възможност за работа със здравно-осигурителни фондове
Модули "Задължения" и "Плащания"
Автоматична проверка на осигурителния статус на пациент при регистрация
Нови полета в Данни за практиката
Промени в отчетите/спецификациите във връзка с работа с чужденци
Възможност за печат на договор за Хипократ-Д

01.06.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.4.0
167 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.4.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.06.2010 Хипократ-D 2.4.0 (пакет за обновяване)
11 MB Хипократ-D 2.4.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3, 2.3

Филтър за НЗОК процедурите според доктор и пациент
Добавяне на нови процедури от доктора
Ценообразуване
Конструктор за допълнителни справки
08.04.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.3.0
167 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.3.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

08.04.2010 Хипократ-D 2.3.0 (пакет за обновяване)
10 MB Хипократ-D 2.3.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2.3

Търсене на амбулаторен лист по номер
Печат на справката за осигурителния статус през НАП
Прикачване на снимка на пациента
Директно добавяне на час чрез писане в графика
Предупреждаващо съобщение за изтичащ лиценз

03.02.2010 Хипократ-D 2.2.3 (пакет за обновяване)
10 MB Хипократ-D 2.2.3 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1, 2.2

Актуализирани са отчетните документи съгласно НРД 2010
Проверка в НАП за здравноосигурителен статус на пациент

26.11.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.2.0
164 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.2.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

26.11.2009 Хипократ-D 2.2.0 (пакет за обновяване)
9 MB Хипократ-D 2.2.0 - пакет за обновяване за версия 2.0, 2.1

Добавен е 3D модел на зъбите, с помощта на който могат да се задават статуси на отделни повърхности.
20.10.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.1.0
163 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.1.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

20.10.2009 Хипократ-D 2.1.0 (пакет за обновяване)
7 MB Хипократ-D 2.1.0 - пакет за обновяване за версия 2.0

Добавен е XML отчет, Направление/искане за 119, възможност за допечатване на амбулаторен лист, проверка и предупреждение при опит за преглед на неосигурен пациент, поле за номер на договор с НЗОК.
17.07.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 2.0.0
162 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 2.0.0 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

17.07.2009 Хипократ-D 2.0.0 (пакет за обновяване)
24 MB Хипократ-D 2.0.0 - пакет за обновяване

Тази версия на програмата е задължителна за обновяване. Обновяването до следващи версии ще бъде възможно само за абонати с версия 2.0
Поддържа се избор на повърхностите, за които се отнася даден статус на зъб
Гъвкав интерфейс в модул "Прегледи" с възможност за персонализиране на външния вид
Разширен списък с диагнози. Включват се и диагнози, които не присъстват в МКБ
Възможност за избор на предпочитани диагнози и процедури
Попълване и разпечатване на Платежно нареждане и Вносна бележка
Коригиран финансов отчет

30.03.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 1.9.3
168 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 1.9.3 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.03.2009 Хипократ-D 1.9.3 (пакет за обновяване)
24 MB Хипократ-D 1.9.3 - пакет за обновяване

Подобрения в поддръжката на амбулаторни листи: Редактиране на номера директно върху бланката, следене за дублиране на номерата, поддръжка на курсове в няколко месеца.

Подобрения в работата със задна дата: Използва се само датата на посещението (махнати са датите на курса), в изгледа с АЛ са стабилизирни редактирането на датата, изтриването на посещение, опресняването на процедурите.

Някои удобства: Подобрена е подредба на екрана с АЛ в режим 1024х768; полето ЕГН/ЛНЧ в регистъра вече е преди името; търсенето на пациент в прозореца за търсене става и с клавиш "Enter" и др.

Множество корекции на програмни грешки.

06.02.2009 Хипократ-D 1.8.2 (пакет за обновяване)
21 MB Хипократ-D 1.8.2 - пакет за обновяване

Коригирани са отчети и справки според изискванията на НЗОК от януари 2009 г.

Поправен е проблем с печат на амбулаторен лист на бял лист.

В "Първоначален зъбен статус" (в регистъра) забраната за въвеждане на повече от един еднакви статуса на един зъб е заменена с предупреждение.

Ускорение при отваряне на "Прегледи" и преход от "Преглед" в "Регистър" и обратно

Добавени са проверки по НЗОК относно извършването на процедури към конкретен зъб

Премахнат е списъкът с пациенти от "Регистър". Заменен е с форма за търсене на пациент

Оправен е проблема с филтрирането за населените места, областите и общините при търсене в Допълнителната база в "Регистър"

Поправяне на проблеми от предишни версии

Добавена е възможност за Автоматично архивиране в началото на работния ден или в края

Възможност да се редактира диагнозата на процедурите и след запис

Подобрения в процеса на обновяване

Оптимизация на работата в режим 1024x768

Печат на амб. лист е подобрен

Корекция на програмни грешки

Подобренa помощна информация

19.12.2008 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-D 1.8
164 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-D 1.8 - нова инсталация.

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.