Приложените актуализации могат да бъдат използвани само от абонатите на Хипократ. Използвайте приложените актуализации, единствено ако сте сигурни в действията си. В противен случай се свържете с Вашия дилър. Актуализациите трябва да се инсталират единствено за версията, която е указана. Винаги архивирайте данните преди да използвате някоя от посочените актуализации. GP
Дата Наименование Размер Инструкции
01.06.2023 Хипократ-GP 5.208.1 LiveUpdate
187 MB Хипократ-GP 5.208.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.208


• Системни промени.

31.05.2023 Хипократ-GP 5.208 LiveUpdate
187 MB Хипократ-GP 5.208- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.207.3


• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юни 2023г.

15.05.2023 Хипократ-GP 5.207.3 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.207.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.207.2


• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 15 май 2023г.29.04.2023 Хипократ-GP 5.207.2 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.207.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.207.1


• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 май 2023г.17.04.2023 Хипократ-GP 5.207.1 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.207.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.207


• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2023г.05.04.2023 Хипократ-GP 5.207 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.207- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.206.1


• Системни корекции.03.04.2023 Хипократ-GP 5.206.1 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.206.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.206• Актуализирани лекарствени списъциСписък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 април 2023г.


31.03.2023 Хипократ-GP 5.206 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.206- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.205• Справки->Стандартни->ХЕИ
Актуализирано е "Сведение за извършени имунизации", съгласно промените в Наредба № 15/2005 г.
за имунизациите в Република България (посл. редакция ДВ, бр. 18/24.02.2023 г.).

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Добавена е валидация в "Разширена проверка" с код 170, съгласно „Чл. 206а. (1)


15.03.2023 Хипократ-GP 5.205 LiveUpdate
180 MB Хипократ-GP 5.205- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.204• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 март 2023г.14.03.2023 Хипократ-GP 5.204 LiveUpdate
180 MB Хипократ-GP 5.204- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.203• Прегледи->Безплатна рецепта.01.03.2023 Хипократ-GP 5.203 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.203- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.202• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 март 2023 година.17.02.2023 Хипократ-GP 5.202 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.202 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.201

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.202!
• Системни корекции

15.02.2023 Хипократ-GP 5.201 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.201 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.200

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2023г.

06.02.2023 Хипократ-GP 5.200 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.200 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.199

• Дейности

Медицинско направление за ТЕЛК
Внимание! Съгласно новина от ИО, вече е възможно изпращането на направлението за ТЕЛК към НЗИС

31.01.2023 Хипократ-GP 5.199 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.199 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.198.2• Дейности

Реализирана е проверка дали пациентa е хоспитализиран в момента на прегледа

• Справки->Стандартни->Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ

- Актуализирани са статистическите отчети към РЗИ.

Формуляр 365 и приложенията към него се експортират в утвърден от РЗИ екселски файл

• Актуализирани лекарствени списъци

-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г.

16.01.2023 Хипократ-GP 5.198.2 LiveUpdate
178 MB Хипократ-GP 5.198.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.198.1• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 януари 2023 година.03.01.2023 Хипократ-GP 5.198.1 LiveUpdate
178 MB Хипократ-GP 5.198.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.198• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 януари 2023 година.22.12.2022 Хипократ-GP 5.198 LiveUpdate
178 MB Хипократ-GP 5.198- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.197

• Системни корекции.
20.12.2022 Хипократ-GP 5.197 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.197- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.196.1

• Системни корекции.
16.12.2022 Хипократ-GP 5.196.1 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.196.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.196

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 декември 2022г.


01.12.2022 Хипократ-GP 5.196 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.196- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.195.1

• Системни корекции.


30.11.2022 Хипократ-GP 5.195.1 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.195.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.195

• Дейности

Актуализирани са дейностите във връзка с "Договор № РД-НС-01-4-15 от 23 ноември 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г."

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2022г.

22.11.2022 Хипократ-GP 5.195 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.195- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.194

• В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.195!
- Добавена е възможност за изтегляне на идентификатор от НЗИС за новородени

17.11.2022 Хипократ-GP 5.194 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.194- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.193.1

• Дейности->Прегледи->Медицинско направление за ТЕЛК
-Добавена е възможност за изпращане на Медицинско направление за ТЕЛК към НЗИС.

15.11.2022 Хипократ-GP 5.193.1 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.193.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.193

• В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.193.1!
• Актуализирани лекарствени списъци
Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 ноември 2022г.

09.11.2022 Хипократ-GP 5.193 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.193 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.192

• В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.193!

08.11.2022 Хипократ-GP 5.192 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.192- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.191

• В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 5.192!

07.11.2022 Хипократ-GP 5.191 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.191- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.190.1

• Дейности->Прегледи

Добавена е възможност за изпращане на Медицинско направление за ТЕЛК към НЗИС.
Безплатни рецепти
Е-Консултация

03.11.2022 Хипократ-GP 5.190.1 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.190.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.190

• Актуализирани лекарствени списъци

Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г.

25.10.2022 Хипократ-GP 5.190 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.190- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.189

• Дейности->Прегледи

- В "Безплатни рецепти" е добавена функционалност за случаите, когато издавате безплатни рецепти, а сте забравили да отворите прегледа. Хипократ автоматично ще отвори прегледа, към който се издава е-рецептата и ще попълни полученото НРН от амбулаторният лист.
- Ако възникне проблем с отварянето на прегледа, излиза предупреждение и трябва да се мине на прегледа и да се провери статуса му.

24.10.2022 Хипократ-GP 5.189 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.189- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.188.2

Дейности->Прегледи

- Реализирана е възможност за изтегляне на е-консултация от НЗИС.

- При Безплатни рецепти е добавена нова колонка "Изпълнено на".

17.10.2022 Хипократ-GP 5.188.2 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.188.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.188.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2022г.

06.10.2022 Хипократ-GP 5.188.1 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.188.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.188

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 октомври 2022г.


30.09.2022 Хипократ-GP 5.188 LiveUpdate
182 MB Хипократ-GP 5.188- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.186

• Дейности

Дейности->Прегледи на пациенти->Амбулаторен лист, от менюто "Печат на всички свързани с АЛ НРН-та", са добавени и НРН-тата на рецептите.


20.09.2022 Хипократ-GP 5.187.1 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.187.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.187

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септември 2022г.


14.09.2022 Хипократ-GP 5.187 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.187- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.186

• Дейности

Актуализирани са дейностите във връзка с Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.


07.09.2022 Хипократ-GP 5.186 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.186- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.185

• Системни корекции.


02.09.2022 Хипократ-GP 5.185 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.185- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.184.2

• Системни корекции.


01.09.2022 Хипократ-GP 5.184.2 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.184.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.184.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 септември 2022г.


31.08.2022 Хипократ-GP 5.184 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.184- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.183.3

- Справки->Стандартни->Електронни справки->XML файл за отчитане на "карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" е актуализиран xml файла, съгласно указанията публикувани на сайта на НЗОК.

31.08.2022 Хипократ-GP 5.184 LiveUpdate
177 MB Хипократ-GP 5.184- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.183.3

- Справки->Стандартни->Електронни справки->XML файл за отчитане на "карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" е актуализиран xml файла, съгласно указанията публикувани на сайта на НЗОК.

22.08.2022 Хипократ-GP 5.183.3 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.183.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.183.2

- Системни корекции

15.08.2022 Хипократ-GP 5.183.2 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.183.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.183.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2022 г.

29.07.2022 Хипократ-GP 5.183.1 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.183.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.183

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания за е-Хоспитализация.


26.07.2022 Хипократ-GP 5.183 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.183- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.182

• е-Услуги НЗИС

- Издаване на електронно направление (е-Направление) за Хоспитализация (бланка 7).

• Актуализирани лекарствени списъци


20.07.2022 Хипократ-GP 5.182 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.182- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.181

• е-Услуги НЗИС

- Нова версия на услугата за електронните рецепти;


19.07.2022 Хипократ-GP 5.181 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.181- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.180

• е-Услуги НЗИС

- Нова версия на услугата за електронните рецепти;


18.07.2022 Хипократ-GP 5.180 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.180- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.179

• е-Услуги НЗИС

- Нова версия на услугата за електронните рецепти;


17.07.2022 Хипократ-GP 5.179 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.179- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.178.2

• е-Услуги НЗИС

- Нова версия на услугата за електронните рецепти;


03.07.2022 Хипократ-GP 5.178.2 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.178.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.178.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;


01.07.2022 Хипократ-GP 5.178.1 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.178.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.178

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML файл спрямо новите изисквания на НЗОК;

- Добавен е бутон за групово редактиране на прегледите към НЗИС за избран отчетен период.


27.06.2022 Хипократ-GP 5.177 LiveUpdate
173 MB Хипократ-GP 5.177- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.176

• е-Услуги НЗИС


17.06.2022 Хипократ-GP 5.176 LiveUpdate
173 MB Хипократ-GP 5.176- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.175

• е-Услуги НЗИС


13.06.2022 Хипократ-GP 5.175 LiveUpdate
173 MB Хипократ-GP 5.175- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.174

• е-Услуги НЗИС


10.06.2022 Хипократ-GP 5.174 LiveUpdate
Хипократ-GP 5.174- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.173

• е-Услуги НЗИС


07.06.2022 Хипократ-GP 5.173 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.173- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.172

• е-Услуги НЗИС


05.06.2022 Хипократ-GP 5.172 LiveUpdate
171 MB Хипократ-GP 5.172- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.171.1

• е-Услуги НЗИС

- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС е добавена функционалност за издаване на електронно направление (е-Направление) за: специалист (Бланка 3); МДД (Бланка 4). Предстоят - ВСД (Бланка 3А); ТЕЛК (Бланка 6).

02.06.2022 Хипократ-GP 5.171.1 LiveUpdate
170 MB Хипократ-GP 5.171.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.171

• е-Услуги НЗИС

- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС е добавена функционалност за издаване на електронно направление (е-Направление) за: специалист (Бланка 3); МДД (Бланка 4). Предстоят - ВСД (Бланка 3А); ТЕЛК (Бланка 6).

01.06.2022 Хипократ-GP 5.171 LiveUpdate
170 MB Хипократ-GP 5.171- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.170

• е-Услуги НЗИС

- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 и създадена възможност от НЗИС е добавена функционалност за издаване на електронно направление (е-Направление) за: специалист (Бланка 3); МДД (Бланка 4). Предстоят - ВСД (Бланка 3А); ТЕЛК (Бланка 6).

17.05.2022 Хипократ-GP 5.170 LiveUpdate
167 MB Хипократ-GP 5.170- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.169.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 Май 2022 г.

16.05.2022 Хипократ-GP 5.169.2 LiveUpdate
167 MB Хипократ-GP 5.169.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.169.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 Май 2022 г.

15.04.2022 Хипократ-GP 5.169.1 LiveUpdate
167 MB Хипократ-GP 5.169.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.169

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2022 г.

06.04.2022 Хипократ-GP 5.169 LiveUpdate
167 MB Хипократ-GP 5.169- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.168.1

• е-Услуги НЗИС->е-Имунизация

- Променен е начина на извличане на е-Имунизации от НЗИС:

04.04.2022 Хипократ-GP 5.168.1 LiveUpdate
167 MB Хипократ-GP 5.168.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.168

- Системни корекции.

29.03.2022 Хипократ-GP 5.168 LiveUpdate
179 MB Хипократ-GP 5.168- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.167

• е-Услуги НЗИС

- Добавена е възможност за издаване на електронен преглед (е-Преглед).

23.03.2022 Хипократ-GP 5.167 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.167 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.166

• е-Услуги НЗИС
- Актуализирани имунизационни списъци

16.03.2022 Хипократ-GP 5.166 LiveUpdate
174 MB Хипократ-GP 5.166 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.165

• е-Услуги НЗИС

- Добавена е възможност за изпращане на електронна планова имунизация (е-Имунизация)

02.03.2022 Хипократ-GP 5.165 LiveUpdate
161 MB Хипократ-GP 5.165 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.164.1

• Актуализирани имунизационни списъци

28.02.2022 Хипократ-GP 5.164.1 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.164.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.164

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 март 2022г.

16.02.2022 Хипократ-GP 5.164 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.164 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.163

• еУслуги НЗИС
- Добавена е проверка за предишни имунизации против Covid-19 при еИмунизация. Проверката се прави при натискане на бутона "Нов" и се осъществява чрез електронен подпис. Ако пациента има предишни имунизации, автоматично се зарежда имунизацията от започнатият ваксинационен курс и съответния пореден номер на дозата от ваксината.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2022г.

15.02.2022 Хипократ-GP 5.163 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.163 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.162

• еУслуги НЗИС
- Добавена е проверка за предишни имунизации против Covid-19 при еИмунизация. Проверката се прави при натискане на бутона "Нов" и се осъществява чрез електронен подпис. Ако пациента има предишни имунизации, автоматично се зарежда имунизацията от започнатият ваксинационен курс и съответния пореден номер на дозата от ваксината.• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2022г.

01.02.2022 Хипократ-GP 5.162 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.162 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.162

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 февруари 2022г.

• Актуализирани справки към РЗИ.

17.01.2022 Хипократ-GP 5.161.1 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.161.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.161

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 януари 2022г

07.01.2022 Хипократ-GP 5.161 LiveUpdate
160 MB Хипократ-GP 5.161- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.160

• Списъци->Е-календар на заместванията
- Добавена е възможност за експорт на информацията за заместване
- Добавена е възможност за проверка за заместване към определена дата

• еУслуги НЗИС
- Правила при поставяне на booster дози, при ваксинации срещу COVID-19:
03.01.2022 Хипократ-GP 5.160 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.160- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.159.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 януари 2022г.

16.12.2021 Хипократ-GP 5.159.1 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.159.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.159


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 декември 2021г.

08.12.2021 Хипократ-GP 5.159 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.159- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.158


• еУслуги НЗИС

- Системни корекции НЗИС

06.12.2021 Хипократ-GP 5.158 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.158- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.157


• еУслуги НЗИС

- Реализирана е услуга еКалендар на заместванията. Календарът за заместване работи индивидуално за всеки лекар и първоначално той е празен. Лекар може да задава в своя календар периоди на заместване от други лекари с роля “заместник” или “нает лекар”, като тези периоди се задават за конкретно лечебно заведение и специалност.

03.12.2021 Хипократ-GP 5.157 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.157- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.156.1


• еУслуги НЗИС

- Реализирана е услуга еКалендар на заместванията. Календарът за заместване работи индивидуално за всеки лекар и първоначално той е празен. Лекар може да задава в своя календар периоди на заместване от други лекари с роля “заместник” или “нает лекар”, като тези периоди се задават за конкретно лечебно заведение и специалност.

30.11.2021 Хипократ-GP 5.156.1 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.156.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.156
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2021г.


24.11.2021 Хипократ-GP 5.156 LiveUpdate
159 MB Хипократ-GP 5.156- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.155

Добавен е алгоритъм за определяне на изчислена гломерулна филтрация (eGFR)

16.11.2021 Хипократ-GP 5.155 LiveUpdate
158 MB Хипократ-GP 5.155- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.154
• еУслуги НЗИС

- При имунизация срещу Covid-19 е коригирано количеството на поставяните трети дози.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 ноември 2021г.

12.11.2021 Хипократ-GP 5.153.3 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.153.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.153.2
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 ноември 2021г.

29.10.2021 Хипократ-GP 5.153.2 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.153.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.153.1
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 ноември 2021г.

18.10.2021 Хипократ-GP 5.153.1 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.153.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.153

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2021г

- Списък с медицински изделия и диетични храни, прилагани в извънболничната медицинска помощ

10.10.2021 Хипократ-GP 5.153 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.153 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.152

• еУслуги НЗИС
- След актуализация на централизираната услуга на НЗИС, е добавена възможност титуляр да анулира безплатна електронна рецепта, която е издадена от заместващ или нает лекар.

05.10.2021 Хипократ-GP 5.152 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.152 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.151

• еУслуги НЗИС
- Във връзка с решение от страна на Министерството на здравеопазването за удължаване на срока на годност на ваксината Comirnaty, срокът е удължен с 3 месеца спрямо първоначално определения.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 октомври 2021г.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.10.2021 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.10.2021 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.10.2021 г.

27.09.2021 Хипократ-GP 5.151 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.151 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.150

• еУслуги НЗИС
- При затваряне на програмата е добавена проверка за неизпратени рецепти към НЗИС.
- При изпращане на безплатна рецепта към НЗИС и изтегляне на електронна рецептурна книжка (ЕРК), е добавена проверка за пациенти с идентификатор ЕГН и латински букви в имената. Имената на тези пациенти трябва да бъдат редактирани и всички букви да бъдат на кирилица;

• Актуализирани лекарствени списъци
- Във връзка с актуализация на Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 17 септември 2021 и указания от НЗОК са премахнати лекарствата, които се изписват за лечение на Covid-19, тъй като медикаментите се изписват само от изпълнители на СИМП в ковид зона.
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 21 септември 2021г.

17.09.2021 Хипократ-GP 5.150 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.150 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.149

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септември 2021г.

- НЗОК ще заплаща лекарствени продукти за профилактика или предотвратяване на усложненията на Covid-19 , считано от 17 септември т.г., в тази връзка е обновен "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК", в сила от 17 септември 2021г.

01.09.2021 Хипократ-GP 5.149 LiveUpdate
157 MB Хипократ-GP 5.149- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.148.1
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 септември 2021г.

23.08.2021 Хипократ-GP 5.148.1 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.148.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.148

• Актуализирани лекарствени списъци
- Корекция от НЗОК на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

18.08.2021 Хипократ-GP 5.148 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.148 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.147.3

• Дейности-Прегледи
- Добавена е възможност за разпечатване на терапевтичен курс към издадена електронна "Безплатна рецепта";

- В бланка "Безплатна рецепта" е реорганизирана работата с отметките за генерично заместване и е добавена възможност за избиране на лекарства, които се изписват само при необходимост;

- Проверката за изпълнение на електронна рецепта дава по-подробна информация, а за бланка 5а се връща информация и за конкретен отрязък.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2021г.
- Корекция от НЗОК на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група

30.07.2021 Хипократ-GP 5.147.3 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.147.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.147.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
Актуализиран е XML файла за отчитане на извършената амбулаторна дейност във връзка с електронните рецептурни книжки и промяната на дължината на рецептурната книжка от 7 на 8 символа.
Добавена е възможност за добавяне на парола за достъп до финансова информация.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 1 август 2021г.

16.07.2021 Хипократ-GP 5.147.2 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.147.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.147.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2021г.

09.07.2021 Хипократ-GP 5.147.1 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.147.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.147
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30 а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат и Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15.12.2020г.) в сила от 06 юли 2021 г. (PД-HC-04-67/ 31.05.2021г.).

02.07.2021 Хипократ-GP 5.147 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.147 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.146

Системни корекции

01.07.2021 Хипократ-GP 5.146 LiveUpdate
156 MB Хипократ-GP 5.146 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.145.1

• еУслуги НЗИС
- Реализирана е услугата електронна рецептурна книжка (ЕРК);
- Добавена е проверка при затваряне на програмата за неизпратени еИмунизации.

• Сервиз
- Реализирана е услуга за известяване през програма Хипократ. За целта в меню Сервиз е добавено ново подменю Съобщения. Когато се достъпи менюто ще се появи прозореца по-долу и кликате два пъти с мишката върху съобщението:

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юли 2021г.

29.06.2021 Хипократ-GP 5.145.1 LiveUpdate
153 MB Хипократ-GP 5.145.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.145
• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Спрямо указания на НЗОК е актуализиран XML файл, за отчитане на извършената амбулаторна дейност от и след 01.06.2021 г.

24.06.2021 Хипократ-GP 5.145 LiveUpdate
153 MB Хипократ-GP 5.145 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.144

• еУслуги НЗИС
- В бланка Безплатна рецепта е добавен идентификатор дали в момента има съществуващ токен, чрез който се удостоверявате към НЗИС. Съобщението е само информативно и за него не следва да предприемате конкретни действия.
- При изпращане на безплатна рецепта към НЗИС е добавена проверка и съответно забрана при липсващ попълнен телефон на изпращащ лекар. За да изпратите рецепта към НЗИС е необходимо да въведете телефон в Списъци->Данни за лекарите->Телефон

21.06.2021 Хипократ-GP 5.144 LiveUpdate
152 MB Хипократ-GP 5.144 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.143

Системни корекции

16.06.2021 Хипократ-GP 5.143 LiveUpdate
152 MB Хипократ-GP 5.143 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.142

• еУслуги НЗИС
- Във връзка с подновяване на формата за сертификатите е добавена възможност за повторно изтегляне на сертификат за извършена имунизация.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юни 2021г.

01.06.2021 Хипократ-GP 5.142 LiveUpdate
152 MB Хипократ-GP 5.142 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.141

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юни 2021г.

19.05.2021 Хипократ-GP 5.141 LiveUpdate
147 MB Хипократ-GP 5.141 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.140

Добавена е възможност за изпращане на медицински изделия и тест ленти с е-рецепта, съгласно промените в спецификацията за номенклатури към версия 1.2.3 на сайта на НЗИС.

18.05.2021 Хипократ-GP 5.140 LiveUpdate
147 MB Хипократ-GP 5.140 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.139.1
• еУслуги НЗИС
- Бутоните за комуникация с НЗИС на НЗИС-Бели рецепти са преместени над грида с Дата и НРН номер.
- Реализирана е възможност да се копират НРН номерата на еРецепта и еИмунизация;
- В електронната рецепта е добавено да се изпраща телефонния номер на лекар. Той се взима от полето Телефон, от Списъци->Данни за лекарите, както е и за хартиените рецепти;

• Дейности->Прегледи
- Актуализирана е бланка Медицинско свидетелство за встъпване в брак.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 май 2021г.
Актуализирани цени.

07.05.2021 Хипократ-GP 5.139.1 LiveUpdate
147 MB Хипократ-GP 5.139.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.139

• Номенклатури->Безплатни лекарства
- Актуализирани кодове на лекарствени форми на медикаменти спрямо НЗИС и НСЦРЛП

23.04.2021 Хипократ-GP 5.139 LiveUpdate
147 MB Хипократ-GP 5.139 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.138.1

• Актуализирани номенклатурите към НЗИС
- Добавена е нова ваксина COVID-19 Vaccine Janssen на Janssen-Cilag International NV
- Променено наименование на ваксината на Астра Зенека на Vaxzevria

• Дейности->Регистър
- В таб Имунизации , на бутона за разпечатване на Декларация инф. съгласие Covid 19 е добавено допълнително меню, чрез което можете да изберете, за коя ваксина да бъде издадено съгласието. За да работи тази функционалност, трябва да е включена опцията в Сервиз->Опции->Регистър->Търговско наименование на ваксината срещу Covid-19

• Дейности->Прегледи
- Добавена е възможност за анулиране на отрязъци B и C в бланка 5A на електронна рецепта изпратена към НЗИС;
- В Безплатни рецепти е добавен бутон за проверка на статус на електронна рецепта изпратена към НЗИС;
- За безплатни рецепти изпратени към НЗИС вече можете да отпечатате За рец. книжка;
- Добавена е възможност за изпращане на електронна бяла рецепта.

15.04.2021 Хипократ-GP 5.138.1 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.138.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.138

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 април 2021г.

Актуализирани цени.

06.04.2021 Хипократ-GP 5.138 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.138- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.137.1
• Номенклатури->МКБ 10

- Във връзка с Уточнения ваксини COVID 01-04-21 на НЗОК са добавени следните нови МКБ-та:
U11.9 – Необходимост от имунизация срещу COVID-19, неуточнена;
U08.9 – В личната анамнеза има COVID-19, неуточнен;
U09.9 – Състояние след прекаран COVID-19, неуточнен;
U10.9 – Мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19, неуточнен;
U12.9 – Неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане на ваксини срещу COVID-19, неуточнен.

01.04.2021 Хипократ-GP 5.137.1 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.137.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.137

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 април 2021г.

Актуализирани цени.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.04.2021 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.04.2021 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.04.2021 г.

26.03.2021 Хипократ-GP 5.137 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.137- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.136.1

• Справки->Готови справки

- В раздел Имунизации е добавена нова справка "Извършени е-имунизации за период". Справката извежда въведените е-имунизации, които са издадени за определен период.• Дейности->Прегледи

- В Безплатна рецепта е добавено предупреждение при изписване на делимо лекарство


15.03.2021 Хипократ-GP 5.136.1 LiveUpdate
143 MB Хипократ-GP 5.136.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.136

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 март 2021г.

27.02.2021 Хипократ-GP 5.136 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.136 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.135

• Е-имунизация
- Извличане на Е-имунизация по ЕГН.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- В Дейности на ПИМП и Дейности по лекар е добавен нов раздел "ПИМП: Ваксина срещу Covid19".

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 март 2021г.


23.02.2021 Хипократ-GP 5.134.1 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.134.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.134

• Дейности->Прегледи

- Добавена е възможност за изпращане на имунизации против COVID-19 към НЗИС (Е-имунизация).

• Дейности->Регистър->Имунизации

- Добавена е "Декларация инф. съгласие COVID-19".

22.02.2021 Хипократ-GP 5.134 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.134 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.133

• Дейности->Прегледи

- Добавена е възможност за изпращане на имунизации против COVID-19 към НЗИС (Е-имунизация).

• Дейности->Регистър->Имунизации

- Добавена е "Декларация инф. съгласие COVID-19".

21.02.2021 Хипократ-GP 5.133 LiveUpdate
141 MB Хипократ-GP 5.133 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.132

• Дейности->Прегледи

- Добавена е възможност за изпращане на имунизации против COVID-19 към НЗИС (Е-имунизация).

• Дейности->Регистър->Имунизации

- Добавена е "Декларация инф. съгласие COVID-19".

15.02.2021 Хипократ-GP 5.132 LiveUpdate
136 MB Хипократ-GP 5.132 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.131

• Справки->Готови справки
- В раздел Прегледи е добавена готова справка - "Издадени електронни рецепти за период", за издадените рецепти към НЗИС с НРН.• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 февруари 2021г.

02.02.2021 Хипократ-GP 5.131 LiveUpdate
130 MB Хипократ-GP 5.131 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.130

• Номенклатури->Клинични пътеки
- Добавени са следните клинични пътеки:
168.1 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в акушерството и гинекологията
168.2 Асистирана с робот хирургия при злокачествени заболявания в коремната хирургия, гръдната хирургия, детската хирургия и урологията

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 февруари 2021г.

26.01.2021 Хипократ-GP 5.130 LiveUpdate
133 MB Хипократ-GP 5.130 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.129.3

• Справки->Стандартни
- Обновени РЗИ справки.

15.01.2021 Хипократ-GP 5.129.3 LiveUpdate
133 MB Хипократ-GP 5.129.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.129.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 1 януари 2021 г.

Актуализирани цени.

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 януари 2021г.

Актуализирани цени.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.01.2021 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.01.2021 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.01.2021 г.

01.01.2021 Хипократ-GP 5.129.2 LiveUpdate
131 MB Хипократ-GP 5.129.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.129.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализиран XML отчет спрямо указания на НЗОК.

21.12.2020 Хипократ-GP 5.129 LiveUpdate
133 MB Хипократ-GP 5.129 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.128

• Номенклатура
- Променен МОЛ на СЗОК.

• Дейности->Прегледи
- Във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е реализирана възможност за изпращане на електронна реимбурсна рецепта (еРецепта), за бланка 5 и бланка 5А.

За целта в екрана на "Безплатна рецепта" са добавени два бутона: "Пращане НЗИС" и "Анулиране НЗИС", както и поле за НРН номера, получен от НЗИС

18.12.2020 Хипократ-GP 5.128 LiveUpdate
133 MB Хипократ-GP 5.128 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.127

• Дейности->Прегледи
- Във връзка с Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е реализирана възможност за изпращане на електронна реимбурсна рецепта (еРецепта), за бланка 5 и бланка 5А.

За целта в екрана на "Безплатна рецепта" са добавени два бутона: "Пращане НЗИС" и "Анулиране НЗИС", както и поле за НРН номер, който трябва да бъде предоставен на пациента

16.12.2020 Хипократ-GP 5.127 LiveUpdate
132 MB Хипократ-GP 5.127 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.126.2

• Справки->Регулативен стандарт
Код 10.64 (PCR) е изключен от регулативния стандарт. Останалите кодове (01.01, 01.03, 01.38, 01.40, 06.30) по указание от НЗОК, остават да се контролират от лимитите, за целта е добавена индикация във формата на електронното медико-диагностично направление.

• Инструменти->НЗИС
Добавена е проверка при издаване на кодове от различни пакети на едно еНаправление.

• Актуализирани лекарствени списъци
Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 декември 2020 г

11.12.2020 Хипократ-GP 5.126.2 LiveUpdate
128 MB Хипократ-GP 5.126.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.126.1

• Инструменти->НЗИС

- Добавена е възможност за изпращане на електронно медико-диагностично направление и за останалите кодове упоменати в анекс към НРД 2020-22 от 27.11.2020, а именно: 01.01; 01.03; 01.38; 01.40; 06.30.

- Добавено е допълнително поле "Анамнеза".

- Добавена е възможност избраната диагноза в еНаправлението да се прехвърли като придружаваща в амбулаторния лист.

07.12.2020 Хипократ-GP 5.126.1 LiveUpdate
128 MB Хипократ-GP 5.126.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.126

• Дейности->Прегледи

- Оптимизирано e изпращането на е-направление за covid-19.

01.12.2020 Хипократ-GP 5.126 LiveUpdate
128 MB Хипократ-GP 5.126 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.125

• Дейности->Прегледи

- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 е реализирана функционалност, за изпращане на електронно медико-диагностично направление (МДН) за COVID-19

26.11.2020 Хипократ-GP 5.125 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.125 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.124

• Дейности->Прегледи
- Когато се записва имунизация с код по НЗОК- 99 е добавено забранително съобщение ако липсва Сериен номер на ваксината.
• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- При отваряне на Отчет НЗОК (ново) е добавена проверка за липсващ сериен номер за имунизация с код по НЗОК- 99.
• Справки->Готови справки
- Добавена е нова справка в раздел Имунизации->Имунизации по НЗОК без сериен номер.

16.11.2020 Хипократ-GP 5.124 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.124 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.123

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 ноември 2020 г.

28.10.2020 Хипократ-GP 5.123 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.123 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.122

27.10.2020 Хипократ-GP 5.122 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.122 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.121.1

• Дейности->Прегледи
- В бланка "Удостоверение и карта за шофьор" са добавени следните възможности:
Въвеждане на данни за лична карта: номер, дата на издаване и МВР през самата бланка;
Добавено е поле за изходящ номер. За попълването му се използва номера на амбулаторният лист, към който е издадена бланката

15.10.2020 Хипократ-GP 5.121.1 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.121.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.121

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 октомври 2020 г.

06.10.2020 Хипократ-GP 5.121 LiveUpdate
123 MB Хипократ-GP 5.121 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.120.4

• Дейности->Прегледи
- Добавена е нова бланка "Медицинско свидетелство за встъпване в брак".
- При бланка 3А е добавена забрана за издаването ? с тип различен от 4, изключение е само код 26 - Анестезиология и интензивно лечение.

• Списъци->Номенклатури
- Във връзка с анекс към НРД 2020-22 са добавени две нови клинични пътеки към КП 005 Раждане:
КП 005.1 Нормално раждане;
КП 005.2 Раждане чрез цезарово сечение.

- Променен МОЛ на РЗОК Велико Търново.

• Справки->Стандартни
- Годишните справки към РЗИ и Сведението за имунизации се експортират в Ексел по шаблон

• Справки->Регулативен стандарт
- Отразено е указание от НРД 2020-22 свързано с МДД тип 7.

• Сервиз->Опции
- Добавена е нова опция в Прегледи->Направления, която забранява издаването на ново направление към специалист, ако има такова издадено преди по-малко от 30 дни за същата специалност.

• Сервиз->Архивиране на данните
- Премахната е възможността да се избира какъв да бъде архива. По подразбиране е винаги надежден.

• Помощен (жълт) прозорец
- При нов амбулаторен лист, в жълтият помощен прозорец, се показва съдържанието записано в "Бележки";
- При нов амбулаторен лист, в жълтият помощен прозорец, се показва предупреждение за липсващ телефон за връзка с пациента.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 октомври 2020 г.

Актуализирани цени.

15.09.2020 Хипократ-GP 5.120.4 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.120.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.120.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 септември 2020 г.

14.09.2020 Хипократ-GP 5.120.3 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.120.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.120.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Актуализирани цени спрямо анекс към НРД.

31.08.2020 Хипократ-GP 5.120.2 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.120.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.120.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 септември 2020 г.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.09.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.09.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.09.2020 г.

17.08.2020 Хипократ-GP 5.120.1 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.120.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.120

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 август 2020 г.

16.07.2020 Хипократ-GP 5.120 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.120 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.119.3

• Получаване на лабораторни резултати

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 юли 2020 г.
Актуализирани цени.

01.07.2020 Хипократ-GP 5.119.3 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.119.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.119.2

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 юли 2020 г.

- Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 06.03.2020г.) в сила от 01 юли 2020 г.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.07.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.07.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.07.2020 г.

22.06.2020 Хипократ-GP 5.119.2 LiveUpdate
117 MB Хипократ-GP 5.119.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.119.1

• Номенклатури->МКБ10
- По указание на НЗОК са добавени следните диагнози:
U07.01 ЗОЛ с потвърден COVID-19 в домашни условия и
U07.02 ЗОЛ карантиниран без доказан COVID-19 в домашни условия,
които са свързани с диагноза U07.1.
За допълнителна информация разгледайте "Помощ" в системата.

15.06.2020 Хипократ-GP 5.119.1 LiveUpdate
116 MB Хипократ-GP 5.119.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.119

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 юни 2020 г.

11.06.2020 Хипократ-GP 5.119 LiveUpdate
116 MB Хипократ-GP 5.119- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.118.1

• Дейности-Прегледи
- Добавени са контроли при имунизиране на пациенти:
1. Ако пациент е имунизиран с ваксина код 82 (Ротавирусни инфекции - имунизация с първи прием на ROTARIX), не може да се продължи с кодове 85 и 86, и обратното, ако е имунизиран с 84 (Ротавирусни инфекции - имунизация с първи прием на RotaTeq), се забранява код 83;
2. Забранява се повторна имунизация с ваксини по код на НЗОК. Изключение е код 99 Имунизация против грип по национална програма и кодовете отговарящи на Проба Манту.

02.06.2020 Хипократ-GP 5.118.1 LiveUpdate
115 MB Хипократ-GP 5.118.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.118

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 юни 2020 г.
Актуализирани цени.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.06.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.06.2020 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2020 г.

01.06.2020 Хипократ-GP 5.118 LiveUpdate
113 MB Хипократ-GP 5.118- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.117.2

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 юни 2020 г.
Актуализирани цени.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.06.2020 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.06.2020 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2020 г.

15.05.2020 Хипократ-GP 5.117.2 LiveUpdate
115 MB Хипократ-GP 5.117.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.117.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 май 2020 г.12.05.2020 Хипократ-GP 5.117.1 LiveUpdate
115 MB Хипократ-GP 5.117.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.117

• Актуализирани бланки

- Амбулаторен лист

- Бланка 7 (Направление за хоспитализация)

- Бланка 805.05.2020 Хипократ-GP 5.117 LiveUpdate
115 MB Хипократ-GP 5.117- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.116

• Номенклатури

- Актуализиран МОЛ на СЗОК• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 май 2020 г.- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2020 г.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2020 г.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2020 г30.04.2020 Хипократ-GP 5.116 LiveUpdate
115 MB Хипократ-GP 5.116- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.115

• Номенклатури

- Актуализиран МОЛ на СЗОК• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 май 2020 г.- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2020 г.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2020 г.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2020 г23.04.2020 Хипократ-GP 5.115 LiveUpdate
113 MB Хипократ-GP 5.115- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.114.1
• Номенклатури
- Актуализация на МКБ 10
U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
- Актуализирани клинични пътеки
- Актуализирани амбулаторни процедури
- Актуализирани клинични процедури

15.04.2020 Хипократ-GP 5.114.1 LiveUpdate
113 MB Хипократ-GP 5.114.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.114

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 април 2020 г.
03.04.2020 Хипократ-GP 5.114 LiveUpdate
114 MB Хипократ-GP 5.114- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.113

• Изпращане на бланки за избор/преизбор на ОПЛ в ПИС31.03.2020 Хипократ-GP 5.113 LiveUpdate
112 MB Хипократ-GP 5.113- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.112.2

• Справки->Стандартни

- Актуализирана е справка "Сведение за извършени имунизации" към ХЕИ.

• Дейности->Прегледи

- Издадените бланки "Медицинско за работа" са обвързани с избрания пациент.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 април 2020 г.

17.03.2020 Хипократ-GP 5.112.2 LiveUpdate
109 MB Хипократ-GP 5.112.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.112.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 март 2020 г.


24.02.2020 Хипократ-GP 5.112.1 LiveUpdate
109 MB Хипократ-GP 5.112.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.112

• Номенклатури->Имунизации

- Съгласно указание на НЗОК са върнати ваксини с код 10 и код 12.


17.02.2020 Хипократ-GP 5.112 LiveUpdate
109 MB Хипократ-GP 5.112- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.111

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 февруари 2020 г.

12.02.2020 Хипократ-GP 5.111 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.111- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.110

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Добавена е валидация в "Разширена проверка"

04.02.2020 Хипократ-GP 5.110 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.110- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.109

• Номенклатури->Имунизации

- Актуализирани ваксини спрямо НРД 2020.


31.01.2020 Хипократ-GP 5.109 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.108.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.108.2

• Дейности->Прегледи
- Актуализирана е формата за печат на амбулаторен лист спрямо НРД 2020.

• Номенклатури->Изследвания
- Актуализирани цени спрямо НРД 2020.

• Справки->Стандартни
- Обновени справки към РЗИ спрямо формулярите от годишно-статистическа кампания 2019.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Добавена е валидация в "Разширена проверка" с код 1006: Прегледи с отметка "Включи в регистър";

с код 1007: Прегледи без отметка "Профилактичен", но имащи профилактична диагноза;
с код 1008: Грешен код на имунизации (неактивна имунизация към настоящия момент).

- Актуализирани са цените на дейностите съгласно НРД 202022.01.2020 Хипократ-GP 5.108.2 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.108.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.108.1

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Добавена е валидация в "Разширена проверка"
с код 1004: Пропуснати номера на амбулаторни листове;
с код 1005: Прегледи без анамнеза и/или об. състояние.

16.01.2020 Хипократ-GP 5.108.1 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.108.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.108


• Номенклатури->Изследвания

- Добавени са новите кодове на изследвания съгласно проект за НРД 2020.

02.21, 02.22, 02.23, 02.24, 02.25, 02.26, 02.27, 02.28, 02.29, 04.05, 04.06, 05.09, 05.10, 10.63, 01.42

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 януари 2020 г.• Актуализирани лекарствени списъци

10.01.2020 Хипократ-GP 5.108 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.108- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.107.2

• Дейности->Прегледи

- Обновена е бланка "Медицинско направление за ТЕЛК".• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 януари 2020 г.

16.12.2019 Хипократ-GP 5.107.2 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.107.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.107.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 декември 2019 г.

10.12.2019 Хипократ-GP 5.107.1 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.107.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.107

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2019 година.

04.12.2019 Хипократ-GP 5.107 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.107- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.106.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2019 година.

01.12.2019 Хипократ-GP 5.106.4 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.106.4- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.106.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 декември 2019 година.

27.11.2019 Хипократ-GP 5.106.3 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.106.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.106.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 ноември 2019 г.
19.11.2019 Хипократ-GP 5.106.2 LiveUpdate
111 MB Хипократ-GP 5.106.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.106.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 16 ноември 2019 г.
15.11.2019 Хипократ-GP 5.106.1 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.106.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.106

• Справки->Отчет НЗОК (ново).
- Добавени са следните нови справки Пациентски листи, Финансов отчет чл. 37, ПИМП Дейности (заменя Спецификациите) и Разширена проверка (Валидатор).


14.11.2019 Хипократ-GP 5.106 LiveUpdate
110 MB Хипократ-GP 5.106- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.105

• Справки->Отчет НЗОК (ново).
- Добавени са следните нови справки Пациентски листи, Финансов отчет чл. 37, ПИМП Дейности (заменя Спецификациите) и Разширена проверка (Валидатор).


31.10.2019 Хипократ-GP 5.105 LiveUpdate
104 MB Хипократ-GP 5.105- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.104

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01 ноември 2019 г.

22.10.2019 Хипократ-GP 5.104 LiveUpdate
104 MB Хипократ-GP 5.104- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103.4

• Дейности->Прегледи

- Бланките "Карта за шофьор" и "Удостоверение за шофьор" са обединени в една. За целта в бланката Удостоверение за шофьор е добавен нов таб "Карта", в който се попълват необходимите данни. Печата на бланката е ориентиран пейзажно.

• Номенклатури->Имунизации

- Добавена е ваксина с код 99 - Код на имунизация против грип по национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г., съгласно приложение N7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба N2 15/2005 г.

При прилагането и отчитането на профилактичните грипни ваксини следва да се спазват следните условия:

1. Преки изпълнители на медицинските дейности по Националната програма са: Общопрактикуващи лекари (ОПЛ) от лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), сключили договори с НЗОК за оказване на този вид медицинска помощ на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗО — за лицата от пациентската им листа;

2. Целева група съгласно Националната програма са: Лицата, навършили 65-годишна възраст към датата на извършцане на имунизацията, включени в пациентската листа на ОПЛ и са с непрекъснати или прекъснати здравноосигурителни права. Прекъснатите права не са основание за отхвърляне на плащането за направената имунизация и поставената ваксина;

З. Срокът за извършване на имунизации по Националната програма: От 01 октомври до 31 декември на всяка година от действието на програмата;

4. Данни за задължително попълване в амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК N1):

- основна диагноза: Z00.8 - „Други общи прегледи”

- код на извършената имунизация: 99 - Код на имунизация против грип по национална програма, съгласно приложение N2 7 към чл. 13, ал. 2 от Наредба N2 15/2005 г.

- код на извършени специализирани или високо-специализирани дейности“: НЗОК код на приложената ваксина, съдържащ код на имунологичния лекарствен продукт и код на търговеца на едро, съгласно публикувана номенклатура на електронната страницата на НЗОК, както следва:

G1.SE където

Gl - код на ваксина VaxigripTetra susp. for inj. 15 mg/0.5ml pre-fllled syringe на фирма Sanofl Pasteur

SE - търговец на едро Стинг АД

- в поле "Терапия": партиден номер на приложената ваксина;

5. Имунизацията с профилактична грипна ваксина се извърша: еднократно за имунизщионния период на всяка година от действие на Националната програма;

6. Извършената дейност - Имунизация по Националната програма и приложените профилактични грипни ваксини, се отчита от ОПЛ ежемесечно към Районната здравноосигурителна каса с електронен отчет в определен от НЗОК формат за извършените медицински дейности, отразени в амбулаторните листове, подписан с електронен подпис на ОПЛ, съгласно сключения договор с НЗОК при условията и по реда и в сроковете на Национален рамков договор за Медицински дейности;

7. Отчитане на дейността - Отчитането към Регионалните здравни инспекции се извършва по реда на чл. 13 от Наредба N2 15/12.05.2005 г. за имунизщиите в Република България.

• Сервиз

- Добавено е ново меню "Журнал на системата", в него се записва информация за действия извършвани по програмата, главно за изтриване на документи и пациенти. В менюто са добавени филтри от дата - до дата и по потребител, като информацията може да бъде разпечатвана при необходимост.

16.10.2019 Хипократ-GP 5.103.4 LiveUpdate
101 MB Хипократ-GP 5.103.4- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103.3

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 октомври 2019 година.

01.10.2019 Хипократ-GP 5.103.3 LiveUpdate
101 MB Хипократ-GP 5.103.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103.2

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 октомври 2019 година.

17.09.2019 Хипократ-GP 5.103.2 LiveUpdate
101 MB Хипократ-GP 5.103.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103.1

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септемврки 2019 година.

16.09.2019 Хипократ-GP 5.103.1 LiveUpdate
101 MB Хипократ-GP 5.103.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 септемврки 2019 година.

09.09.2019 Хипократ-GP 5.103 LiveUpdate
101 MB Хипократ-GP 5.103- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.103

• Дейности->Прегледи

- По изискване на РЗИ в Лична здравно-профилактична карта, се визуализира и серийният номер на поставената имунизация.

30.08.2019 Хипократ-GP 5.102.3 LiveUpdate
100 MB Хипократ-GP 5.102.3- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.102.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 2014 г., доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.), в сила от 01септември 2019 г.

21.08.2019 Хипократ-GP 5.102.2 LiveUpdate
100 MB Хипократ-GP 5.102.2- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.102.1

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2019 година.

16.08.2019 Хипократ-GP 5.102.1 LiveUpdate
100 MB Хипократ-GP 5.102.1- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.102

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 август 2019 година.

01.08.2019 Хипократ-GP 5.102 LiveUpdate
100 MB Хипократ-GP 5.102- aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.101

• Лекарствни списъци

- Актуализирани цени.

25.07.2019 Хипократ-GP 5.101 LiveUpdate
107 MB Хипократ-GP 5.101 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.100

• Дейности прегледи

- Добавена е възможност в частта "Прикачени файлове" да се прикачват PDF файлове.

16.07.2019 Хипократ-GP 5.100 LiveUpdate
107 MB Хипократ-GP 5.100 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.99

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2019 година.


15.07.2019 Хипократ-GP 5.99 LiveUpdate
107 MB Хипократ-GP 5.99 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.98.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юли 2019 година.


10.07.2019 Хипократ-GP 5.98.2 LiveUpdate
94 MB Хипократ-GP 5.98.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.98.1

• Номенклатури

- Актуализирани клинични пътеки


01.07.2019 Хипократ-GP 5.98.1 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.98.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.98

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юли 2019 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юли 2019 година.- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.07.2019 година.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.07.2019 година.- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.07.2019 година.14.06.2019 Хипократ-GP 5.98 LiveUpdate
94 MB Хипократ-GP 5.98 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.97

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 юни 2019 година.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 юни 2019 година.

03.06.2019 Хипократ-GP 5.97 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.97 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.96

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 юни 2019 година.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юни 2019 година.
- Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група - съставен по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл. изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019г.) в сила от 01 юни 2019 година.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.06.2019 година.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.06.2019 година.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2019 година.

20.05.2019 Хипократ-GP 5.96.1 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.96.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.96


• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 17 май 2019 г.

16.05.2019 Хипократ-GP 5.96 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.96 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.95.1

• Списъци->Данни за лекарите
- Промeнен е начина, по който се попълва регулативния стандарт. Табовете, в които се попълваха стойностите за различните направления са обединени в един, по образец на таблицата, която получавате от НЗОК.
- Променена е на глобална опцията в Сервиз->Опции->Прегледи->Направления->Забрани издаването на направления, ако е надвишен регулативния стандарт за ОБЩИЯ БРОЙ. Това означава, че ако опцията бъде включена или изключена от един компютър, то тя е валидна за цялата база, съответно практика.
- Добавена е нова опция в Сервиз->Опции->Прегледи->Направления->Забрани издаването на направления, ако е надвишен регулативния стандарт за ВСЕКИ ТИП. Опцията се настройва за всеки компютър по отделно.

• Дейности->Прегледи
- При печат на амбулаторен лист е добавена възможност за разпечатване на документ за осигурителния статус на пациента към съответният амбулаторен лист. Трябва да се има предвид, че тази функционалност важи за прегледите издадени след обноявяването с тази версия и в случаите, в които имате валидна парола от НАП за проверка на осигурителен статус.

• Дейности->Регистър
- Към частта "История - заболявания" е добавена възможност да се отбележи дали и кога пациент е претърпял коронарен инцидент или му е поставен стент. Тази информация ще повлияе в последствие при изписване на медикаменти, които имат ограничение в продължителността на терапията. Обръщаме Ви внимание, че при добавяне в "История - заболявания" текстовото поле под датата е задължително.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 16 май 2019 г.

09.05.2019 Хипократ-GP 5.95.1 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.95.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.95

• Имунизации
- Имунизацията Silgard се променя на Gardasil, кода, който се вписва в амбулаторния лист е C3.SE, а код C2.LA става неактивен.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 май 2019 г.
Актуализирани цени.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 май 2019 г.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2019 г.

17.04.2019 Хипократ-GP 5.95 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.95 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.94.3

• Списъци->Данни за лекарите
- Променен е начинът по който се попълва регулативния стандарт. Табовете, в които се попълваха стойностите за различните направления са обединени в един, по образец на таблицата, която получавате от НЗОК.
- Променена е на глобална опцията в Сервиз->Опции->Прегледи->Направления->Забрани издаването на направления, ако е надвишен регулативния стандарт за общия брой. Това означава, че ако опцията бъде включена или изключена от един компютър, то тя е валидна за цялата база, съответно практика.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 април 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 април 2019 г.

01.04.2019 Хипократ-GP 5.94.3 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.94.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.94.2


• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 април 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 април 2019 г.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.04.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.04.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.04.2019 г.

20.03.2019 Хипократ-GP 5.94.2 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.94.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.94.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 март 2019 г.19.03.2019 Хипократ-GP 5.94.1 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.94.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.94

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 март 2019 г.28.02.2019 Хипократ-GP 5.94 LiveUpdate
93 MB Хипократ-GP 5.94 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.93.1

• Дейности->Регистър
- В раздел "Доп. лични данни" е добавено ново поле "Досие". Това поле можете да използвате, за вписване на номера на папки/досиета, в които съхранявате хартиените копия на бланките издадени на пациентите.

• Сервиз->Опции
- Добавена е опция в Сервиз->Шаблони->"Ползвай шаблоните на ...". Срещу опцията е направено падащо меню, което дава възможност да изберете лекар, на който да използвате шаблоните. Когато няма избран друг лекар, т.е. падащото меню е празно, използвате Вашите шаблони.
- Добавени са опции в раздел Касов апарат. Нов драйвер (по Н-18) и Идентификационен номер на ФУ (2букви+6цифри). За момента опциите важат за касови апарати Дейзи, предстои разработка и за всички останали.

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 март 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 март 2019 г.
- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.03.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.03.2019 г.
- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.03.2019 г.

17.02.2019 Хипократ-GP 5.93.1 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.93.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.93

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 февруари 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 февруари 2019 г.

05.02.2019 Хипократ-GP 5.93 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.93 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.92

• GDPR

- Добавен е допълнителен маркер към меню GDPR, който показва дали на пациента му е отпечатвана "Декларация съгласие", без да преминавате в "Регистър".31.01.2019 Хипократ-GP 5.92 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.92 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.91.1

• Прегледи
- Анекс към НРД 2018

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 февруари 2019 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 февруари 2019 г.29.01.2019 Хипократ-GP 5.91 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.91 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.90.1

• GDPR
- Добавен е бутон за отпечатване на "Декларация съгласие" в Дейности->Регистър, Дейности->Прегледи;
- В регистъра е добавен индикатор, който показва дали на пациента му е отпечатвана "Декларация съгласие". Намира се в раздел "Лични данни", до кутийката "Моб. тел.:".

• Регистър
- В Регистър->Допълнителни лични данн са добавени две отметки, които попълват информация за деца до 1 годишна възраст, хранени само с майчина кърма до: 3 месеца/6 месеца, която информация влиза в справката за РЗИ->Дейност на детска консултация (прил.3).

• Прегледи
- На база Анекс към НРД 2018 е премахната възможността да се издават вторични профилактични прегледи;
- След като попълните "Картата за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване" и формирате рисковите групи и натиснете бутон "Добавяне в рискови групи" от бланката, то диагнозите на рисковите групи се прехвърлят и в амбулатония лист
Указания от НЗОК:
"§ 15. В чл. 137, ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Профилактичният преглед по ал. 1, т. 1, извършен от ОПЛ, се отразява в амбулаторен лист, в който се посочва МКБ кодът за профилактика. В тези случаи, ОПЛ попълва „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“, включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 2а, с цел формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване.
(3) В случай, че ЗОЛ са включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява в амбулаторния лист по ал. 2 и МКБ код на състоянието на лица с рискови фактори за развитие на заболяване. В случай, че ЗОЛ е включено в повече от една група с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява всички рискови фактори за този ЗОЛ в амбулаторния лист по ал. 2.
(4) По отношение на ЗОЛ, включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, за които резултатите от извършените прегледи и изследвания са отразени в „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“, ОПЛ осъществява профилактични дейности и посочва необходимостта от консултация със специалист, съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12, които отразява в амбулаторния лист по ал. 2 или в друг амбулаторен лист.“"

• Лицензиране
- Добавен е прозорец за допълнително напомняне при изтичане на лиценз. Прозореца се визуализира при стартиране на програмата и ако лиценза Ви е в период на изтичане или е изтекъл.

22.01.2019 Хипократ-GP 5.90.1 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.90.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.90

• Променени номенклатури15.01.2019 Хипократ-GP 5.90 LiveUpdate
91 MB Хипократ-GP 5.90 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.89.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 януари 2019 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 януари 2019 г.08.01.2019 Хипократ-GP 5.89.2 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.89.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.89.1

• Актуализирани номенклатури от анекс към НРД 2018
- Клинични пътеки
- Амбулаторни процедури
- Изследвания
• Справки->Стандартни
- Актуализирани статистически отчети към РЗИ: Приложения 2 и 3.


02.01.2019 Хипократ-GP 5.89.1 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.89.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.89

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 1 януари 2019 г.


21.12.2018 Хипократ-GP 5.89 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.89 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.9

• GDPR
- Добавено е ново меню "GDPR" с функционалности, свързани с Регламента за защита на личните данни

18.12.2018 Хипократ-GP 5.88.9 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.9 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.8

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 декември 2018 г.

15.12.2018 Хипократ-GP 5.88.7 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.7 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.6

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 декември 2018 г.

15.12.2018 Хипократ-GP 5.88.8 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.8 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.7

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 декември 2018 г.

10.12.2018 Хипократ-GP 5.88.6 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.6 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.5

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
-Променени номенклатури.


06.12.2018 Хипократ-GP 5.88.5 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.4

• Актуализирани са данни за РЗОК;

04.12.2018 Хипократ-GP 5.88.4 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.3

• Справки->Отчет НЗОК (ново)• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 декември 2018 г.03.12.2018 Хипократ-GP 5.88.3 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.2

• Актуализирани са номенклатури;
• Актуализирана е формата на фактура, която се визуализира след извикване на месечното известие;
• Актуализирани лекарствени списъци.

18.11.2018 Хипократ-GP 5.88.2 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88.1

• Коригиран експорт на XML фактури

16.11.2018 Хипократ-GP 5.88.1 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.88

• Актуализирани адреси на някои РЗОК;

15.11.2018 Хипократ-GP 5.88 LiveUpdate
90 MB Хипократ-GP 5.88 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87.5

• Дейности->Прегледи
- Добавена е бланка "Медицинско за работа". Бланката не е обвързана с преглед или пациент, но при натискане на бутона "Нов", взима данните от текущия пациент, на който сте позиционирани.
Разпечатва се пейзажно, тъй като се сътои от две страници.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)
- Актуализирани са адреси и МОЛ-овете на някои РЗОК;

• Актуализирани лекарствени списъци
31.10.2018 Хипократ-GP 5.87.5 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 ноември 2018 г.


- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 ноември 2018 г.22.10.2018 Хипократ-GP 5.87.4 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87.3

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Променени са схемите на месечните известия и новите XML фактури съгласно НЗОК.

16.10.2018 Хипократ-GP 5.87.3 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87.2

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Променени са схемите на месечните известия и новите XML фактури съгласно НЗОК.• Актуализирани лекарствени списъци

-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 октомври 2018 г.
- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 октомври 2018 г
05.10.2018 Хипократ-GP 5.87.2 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87.1

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.
02.10.2018 Хипократ-GP 5.87.1 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.87

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.
01.10.2018 Хипократ-GP 5.87 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.87 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.86

• Промяна в схемата на XML-а за месечния отчет, в сила от 01.10.2018.
18.09.2018 Хипократ-GP 5.86 LiveUpdate
87 MB Хипократ-GP 5.86 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85.5

• Инструменти->Директна проверка през НАП/НОИ

- Отново е възможна проверката на осигурителен статус по всички пациенти или по прегледани за период.• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 септември 2018 г.
03.09.2018 Хипократ-GP 5.85.5 LiveUpdate
85 MB Хипократ-GP 5.85.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85.4

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 септември 2018 г.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 септември 2018 г.

• Справки->Отчет НЗОК (ново)

- Добавена е възможност за извикване на месечно известие и съответно генериране на електронна (XML) фактура на база известието.

15.08.2018 Хипократ-GP 5.85.4 LiveUpdate
84 MB Хипократ-GP 5.85.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85.3

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 август 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 август 2018 г.


31.07.2018 Хипократ-GP 5.85.3 LiveUpdate
107 MB Хипократ-GP 5.85.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85.2

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 1 август 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 1 август 2018г.


16.07.2018 Хипократ-GP 5.85.2 LiveUpdate
84 MB Хипократ-GP 5.85.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85.1

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 16 юли 2018г.


09.07.2018 Хипократ-GP 5.85.1 LiveUpdate
84 MB Хипократ-GP 5.85.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.85

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 07 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 07 юли 2018г.29.06.2018 Хипократ-GP 5.85 LiveUpdate
84 MB Хипократ-GP 5.85 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.84.3

• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 юли 2018 година.

- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юли 2018г.27.06.2018 Хипократ-GP 5.84.3 LiveUpdate
83 MB Хипократ-GP 5.84.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.84.2

• Проверка на здравноосигурителен статус
26.06.2018 Хипократ-GP 5.84.2 LiveUpdate
83 MB Хипократ-GP 5.84.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.84.1

• Проверка на здравноосигурителен статус

- "Във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, считано от 25 юни 2018 г., чрез уеб услугата, с която НАП предоставя информация за здравноосигурителния статус на физическите лица на информационните системи на договорните партньори на НЗОК, няма да се предоставят лични данни за лицата (имена, дата на раждане, пол, номер на идентификационен документ (лична карта, паспорт), тип на идентификационния документ, община, област, код на държава, град, адрес)."


25.06.2018 Хипократ-GP 5.84.1 LiveUpdate
83 MB Хипократ-GP 5.84.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.84

• Проверка осигурителен статус.


15.06.2018 Хипократ-GP 5.84 LiveUpdate
83 MB Хипократ-GP 5.84 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.10

• Дейности->Прегледи

- Вторичните профилактични прегледи могат да се оцветяват в различен цвят.


• Дейности->Регистър->Имунизации


• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 16 юни 2018 година.14.06.2018 Хипократ-GP 5.83.10 LiveUpdate
83 MB Хипократ-GP 5.83.10 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.9

Справки->Отчет НЗОК (нов)

- Добавена е възможност да се вписват данни за кредитно/дебитно известие.


04.06.2018 Хипократ-GP 5.83.9 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.9 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.8
• Отчет.


01.06.2018 Хипократ-GP 5.83.8 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.8 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.7
• Справки

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г.), в сила от 01 юни 2018 г.- Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I10) с ниво на заплащане 100 %), в сила от 01 юни 2018 г.30.05.2018 Хипократ-GP 5.83.7 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.7 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.6
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.
- Актуализиран е XML отчета и е променена логиката за неговото генериране.20.05.2018 Хипократ-GP 5.83.6 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.6 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.5
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.19.05.2018 Хипократ-GP 5.83.5 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.4
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.18.05.2018 Хипократ-GP 5.83.4 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.3
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.17.05.2018 Хипократ-GP 5.83.3 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.2
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.16.05.2018 Хипократ-GP 5.83.2 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83.1
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.15.05.2018 Хипократ-GP 5.83.1 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.83
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.14.05.2018 Хипократ-GP 5.83 LiveUpdate
82 MB Хипократ-GP 5.83 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.82
• Справки

- Актуализирана е спецификацията и е променена логиката за нейното генериране.10.05.2018 Хипократ-GP 5.82 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.82 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.81.2
• Дейности -> Прегледи

- Корекции от 20.04.2018 по първичните документи към НРД 2018.30.04.2018 Хипократ-GP 5.81.2 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.81.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.81.1
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 април 2018г.16.04.2018 Хипократ-GP 5.81.1 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.81.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.81
• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 април 2018г.04.04.2018 Хипократ-GP 5.81 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.81 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.80
• Дейности -> Прегледи

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018.03.04.2018 Хипократ-GP 5.80 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.80 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.79
• Дейности -> Прегледи

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018.02.04.2018 Хипократ-GP 5.79 LiveUpdate
79 MB Хипократ-GP 5.79 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.78.1
• Дейности -> Прегледи

- Актуализирани бланки съгласно НРД 2018. Имайте предвид, че картинките на бланките не са променени, т.е. формите за попълване на бланките не са променени, но при разпечатване те са актуални спрямо НРД 2018.

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 април 2018г.16.03.2018 Хипократ-GP 5.78.1 LiveUpdate
77 MB Хипократ-GP 5.78.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.78

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 март 2018г.

Променени са следните лекарства:

28.02.2018 Хипократ-GP 5.78 LiveUpdate
77 MB Хипократ-GP 5.78 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.77

• Справки -> Стандартни

- Във връзка с изискванията на НЗОК за отчитането на прегледи на лица пенсионери, e обновенa справкитa придружаващa отчета по чл.37 от ЗЗО. Справкитa се генерират в ПДФ и е добавена възможност за изпращането и към ПИС.• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 март 2018г.

15.02.2018 Хипократ-GP 5.77 LiveUpdate
77 MB Хипократ-GP 5.77 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.76

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 февруари 2018г.

13.02.2018 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 5.76
210 MB
САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 5.76 - нова инсталация


Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

31.01.2018 Хипократ-GP 5.76 LiveUpdate
76 MB Хипократ-GP 5.76 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.75

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 февруари 2018г.

29.01.2018 Хипократ-GP 5.75 LiveUpdate
76 MB Хипократ-GP 5.75 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.74

Справки -> Стандартни

- Добавена е нова справка във връзка с изискванията на НЗОК за отчитането на прегледи на лица пенсионери.


17.01.2018 Хипократ-GP 5.74 LiveUpdate
76 MB Хипократ-GP 5.74 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.73.5

• Дейности -> Прегледи

- Според новите изисквани за отчитане на прегледи на пациенти със статус пенсионер, е реализирана възможност за попълване на номер на касов апарат и касов бон.


16.01.2018 Хипократ-GP 5.73.5 LiveUpdate
76 MB Хипократ-GP 5.73.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.73.4

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 януари 2018г.


07.01.2018 Хипократ-GP 5.73.4 LiveUpdate
76 MB Хипократ-GP 5.73.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.73.3

• Прегледи

- В раздел минали прегледи е добавена нова функционалност, която визуализира резултатите от изпратените към лаборатории медико-диагностични направления (МДН).


06.01.2018 Хипократ-GP 5.73.3 LiveUpdate
74 MB Хипократ-GP 5.73.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.73.2

• Отстранени проблеми!


02.01.2018 Хипократ-GP 5.73.1 LiveUpdate
74 MB Хипократ-GP 5.73.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.73

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.01.2018 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.01.2018 г.

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.01.2018 г.


15.12.2017 Хипократ-GP 5.73 LiveUpdate
74 MB Хипократ-GP 5.73 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.72

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 декември 2017г.


30.11.2017 Хипократ-GP 5.72 LiveUpdate
73 MB Хипократ-GP 5.72 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.71

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 30 ноември 2017г.

15.11.2017 Хипократ-GP 5.71 LiveUpdate
72 MB Хипократ-GP 5.71 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.70.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 ноември 2017г.


31.10.2017 Хипократ-GP 5.70.1 LiveUpdate
71 MB Хипократ-GP 5.70.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.70

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 ноември 2017г.23.10.2017 Хипократ-GP 5.70 LiveUpdate
71 MB Хипократ-GP 5.70 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.69.4
• Прегледи
- Според ново изискване към медицинската бележка, тя съдържа и УИН на лекаря;
- При преглед с направени имунизации за Ротавирусни инфекции и ЧПВ е добавено допълнително меню (което се вижда само ако има добавена ваксина) към опциите за печат, което съдържа декларация за информирано съгласие за съответната ваксина.

• Справки->Стандартни

- Добавена е Декларация по чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ13.10.2017 Хипократ-GP 5.69.4 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.69.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.69.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 октомври 2017г.


29.09.2017 Хипократ-GP 5.69.3 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.69.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.69.2

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 октомври 2017г.26.09.2017 Хипократ-GP 5.69.2 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.69.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.69.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16.09.2017г.

Променени са следните лекарства:Нови:

CF998 Neorami15.09.2017 Хипократ-GP 5.69.1 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.69.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.69

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 1 август 2017г.31.08.2017 Хипократ-GP 5.69 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.69 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.68.4


• Актуализирани лекарствени списъци
- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01.09.2017г.


15.08.2017 Хипократ-GP 5.68.4 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.68.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.68.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 август 2017г.31.07.2017 Хипократ-GP 5.68.3 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.68.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.68.3

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 1 август 2017г.18.07.2017 Хипократ-GP 5.68.2 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.68.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.68.1

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 юли 2017г.17.07.2017 Хипократ-GP 5.68.1 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.68.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.68

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 юли 2017г.30.06.2017 Хипократ-GP 5.68 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.68 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.67

• НРД 2017

- Нов формуляр на "Сведение за извършени имунизации",актуализира се от Сервиз->Опции->Справки->Стандартни Справки->"Попълвай сведение за РЗИ спрямо: НРД 2017"

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 юли 2017г.

19.06.2017 Хипократ-GP 5.67 LiveUpdate
70 MB Хипократ-GP 5.67 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.66

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 юни 2017г.

31.05.2017 Хипократ-GP 5.66 LiveUpdate
68 MB Хипократ-GP 5.66 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.65• Електронен болничен лист
- Полето "Бележки други" е ограничено до 300 символа по изисквания на НОИ.

• Фактура
- В грида с фактурите се визуализират последните 10 фактури.

• Валидатор

- Актуализиран е валидатора на XML отчети съобразно в НРД 2017, Раздел IV, Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ, в частта "Критерии за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ по Чл. 171. (2)
...............
5. минимална продължителност на профилактичен преглед - десет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед - десет минути;

• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 01 юни 2017г.


18.05.2017 Хипократ-GP 5.65 LiveUpdate
68 MB Хипократ-GP 5.65 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.64.1• Електронен болничен лист
- Възстановена е възможността за изпращане на множество болнични листа;

15.05.2017 Хипократ-GP 5.64.1 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.64.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.64-Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 16 май 2017г.

03.05.2017 Хипократ-GP 5.64 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.64 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.63• Електронен болничен лист

- Променен е начина на изпращане на болнични листа и такива с грешки няма да се приемат в системата на НОИ.

28.04.2017 Хипократ-GP 5.63 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.63 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.62.1• НРД 2017 (Обновени финансови документи)

- Спецификация;

- Приложение към спецификацията;

- Отчет.• Актуализирани лекарствени списъци

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от от 01 май 2017г.

- Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2017г.;

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2017г.;

- Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2017г.

13.04.2017 Хипократ-GP 5.62.1 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.62.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.62

- Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 април 2017г.:

10.04.2017 Хипократ-GP 5.62 LiveUpdate
69 MB Хипократ-GP 5.62 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.61.1

- НРД 2017 (Обновени финансови документи)

- Отчет и спецификация за извършенa дейност по национална програма по чл.82, ал.2,т.3 от закона за здравето.

03.04.2017 Хипократ-GP 5.61.2 LiveUpdate
67 MB Хипократ-GP 5.61.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.61.1

• НРД 2017 (Обновени първични документи)

- Aмбулаторен лист;

- Mедицинско направление (бланка 3);

- Mедицинско направление за високоспециализирана дейност (бланка 3А);

- Направление за медико-диагностична дейност (бланка 4);

- Mедицинско направление за хоспитализация (бланка 7);

- Медицинско направление за клинични процедури/амбулаторни процедури (бланка 8).

31.03.2017 Хипократ-GP 5.61.1 LiveUpdate
67 MB Хипократ-GP 5.61.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.61

- Актуализирани амбулаторни процедури;

- Актуализирани клиничните пътеки;

- Актуализирани изследвания;

- Актуализирани лекарствени списъци.

24.03.2017 Хипократ-GP 5.61 LiveUpdate
67 MB Хипократ-GP 5.61 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.60.3

- Обновени са имунизации срещу рак на маточната шийка.
- Обновени са имунизациите срещу ротавирусните гастроентерити.

21.03.2017 Хипократ-GP 5.60.3 LiveUpdate
65 MB Хипократ-GP 5.60.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.60.2

- Актуализиран финансов отчет по член 37;

- Добавена е готова справка относно ваксините против морбили, изисквана от ХЕИ.

- Добавена е готова справка относно пациенти в рискови групи.

15.03.2017 Хипократ-GP 5.60.2 LiveUpdate
65 MB Хипократ-GP 5.60.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.60.1

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 март 2017 г.".

28.02.2017 Хипократ-GP 5.60.1 LiveUpdate
65 MB Хипократ-GP 5.60.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.60

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 март 2017 г.".

15.02.2017 Хипократ-GP 5.60 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.60 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.59

-Актуализирани отчет и спецификация съгласно Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г.;

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 февруари 2017 г.".

09.02.2017 Хипократ-GP 5.59 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.59 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.58.1

- Добавена е възможност за разпечатване на картата за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване.

- Актуализирани отчет и спецификация съгласно Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г.;

- Добавена е новият XML файл за отчитане на картата за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване.

02.02.2017 Хипократ-GP 5.58.1 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.58.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.58

- Актуализирани отчет и спецификация съгласно Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г.;

- Актуализирани лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

- Актуализирани лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.

- Актуализирани лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните.

01.02.2017 Хипократ-GP 5.58 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.58 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.57

- Актуализирани отчет и спецификация съгласно Решение № РД-НС-04-7-1 от 11 януари 2017 г.;

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 февруари 2017 г.".

25.01.2017 Хипократ-GP 5.57 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.57 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.56.1

- В картата за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване е добавена възможност за копиране на информация от стария формат на картата или от бланка "Анкетна карта".

- В картата за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване е добавена логика за формиране на рискови фактори;

- В Сервиз->Опции->Прегледи->Рецепти->Безплатни Рецепти е добанена опция "При копиране на безплатна рецепта, изтривай невалидните лекарства".

- Актуализирани годишни справки към РЗИ;

16.01.2017 Хипократ-GP 5.56.1 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.56.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.56

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 януари 2017 г.".

12.01.2017 Хипократ-GP 5.56 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.56 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.55.1

-Актуализирана бланка на профилактична карта.


30.12.2016 Хипократ-GP 5.55.1 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.55.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.55

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 януари 2017 г.".


15.12.2016 Хипократ-GP 5.55 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.55 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.54.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 декември 2016 г. ".


30.11.2016 Хипократ-GP 5.54.1 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.54.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.54

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 декември 2016 г. ".


15.11.2016 Хипократ-GP 5.54 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.54 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.53

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 ноември 2016 г.".31.10.2016 Хипократ-GP 5.53 LiveUpdate
66 MB Хипократ-GP 5.53 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.52

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 ноември 2016 г.".18.10.2016 Хипократ-GP 5.52 LiveUpdate
65 MB Хипократ-GP 5.52 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.51

-Промени свързани с отчитане (ПИС).

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 октомври 2016 г.".30.09.2016 Хипократ-GP 5.51 LiveUpdate
62 MB Хипократ-GP 5.51 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.50.2
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 октомври 2016 г. "


16.09.2016 Хипократ-GP 5.50.2 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.50.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.50.1
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 16 септември 2016 г. "


31.08.2016 Хипократ-GP 5.50.1 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.50.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.50
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.,), в сила от 01 септември 2016 г."


26.08.2016 Хипократ-GP 5.50 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.50 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.49.1
- Промени свързани с издаване, попълване и номериране на фактури.
- Промени свързани с отчетните документ.
- Промени свързани с издаване на МДН.


16.08.2016 Хипократ-GP 5.49.1 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.49.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.49
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 август 2016 г.".


04.08.2016 Хипократ-GP 5.49 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.49 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.48.1
- Функционални промени.


29.07.2016 Хипократ-GP 5.48.1 LiveUpdate
60 MB Хипократ-GP 5.48.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.48
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 август 2016 г."


01.07.2016 Хипократ-GP 5.48 LiveUpdate
59 MB Хипократ-GP 5.48 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.47.1
- Промени свързани с отчетните документи


23.06.2016 Хипократ-GP 5.47.1 LiveUpdate
50 MB Хипократ-GP 5.47.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.47
- Промени свързани с отчитането на профилактична карта на ЗОЛ над 18г.


16.06.2016 Хипократ-GP 5.47 LiveUpdate
50 MB Хипократ-GP 5.47 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.46
- Промени свързани с отчитането на профилактична карта на ЗОЛ над 18г.


11.06.2016 Хипократ-GP 5.46 LiveUpdate
50 MB Хипократ-GP 5.46 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.45
- Промени свързани с отчитането на профилактична карта на ЗОЛ над 18г.


10.06.2016 Хипократ-GP 5.45 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.45 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.44
- Промени свързани с отчитането на профилактична карта на ЗОЛ над 18г.


02.06.2016 Хипократ-GP 5.43 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.43 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.42
- Промени свързани с отчитането на профилактична карта на ЗОЛ над 18г.


31.05.2016 Хипократ-GP 5.42 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.42 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.41.1
- Добавена е възможност за генериране на XML и изпращане на карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години към ПИС.


- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 юни 2016г." Променени са следните лекарства:

17.05.2016 Хипократ-GP 5.41.1 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.41.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.41
- Коригирани отчетни документи.

14.05.2016 Хипократ-GP 5.41 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.41 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.40
-Функционални промени.
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 май 2016 г." Променени са следните лекарства:

04.05.2016 Хипократ-GP 5.40 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.40 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.39.1

-Отстранени са съобщени проблеми.


28.04.2016 Хипократ-GP 5.39.1 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.39.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.39

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 Май 2016 г."
27.04.2016 Хипократ-GP 5.39 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.39 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.38

-Промени свързани с приложения към НРД.
-Подобрено попълване на "Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години"
19.04.2016 Хипократ-GP 5.38 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.38 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.37

-Промени свързани с приложения към НРД.
18.04.2016 Хипократ-GP 5.37 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.37 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.36

-Отстранени проблеми.
15.04.2016 Хипократ-GP 5.36 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.36 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.35

-Промени свързани с приложения към НРД
- Добавенa нова бланка за провеждане на профилактични прегледи: Карта за профилактика на зол над 18 години;
- Актуализирани диспансерни номенклатури.

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 април 2016 г."05.04.2016 Хипократ-GP 5.35 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.35 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.34

-Промени свързани с приложения към НРД
- Добавено ново изследване: 01.39 LDL-холестерол;
- Актуализирани клинични пътеки и амбулаторни процедури.


04.04.2016 Хипократ-GP 5.34 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 5.34 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.33.1

-Промени свързани с приложения към НРД
- Променена е бланка N7 (Направление за хоспитализация): добавена е възможност за избор на амбулаторна процедура;
- Променена е бланка N8/8А (Медицинско направление зa провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури): добавена е възможност за избор на амбулаторна процедура;

31.03.2016 Хипократ-GP 5.33.1 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 5.33.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.33

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 април 2016 г."

-Актуализиран "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 62 от 14 август 2015г.), в сила от 01 април 2016 г."


-Актуализиран "Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в сила от 01.04.2016 г."


-Актуализиран "Списък с лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, в сила от 01.04.2016 г."


15.03.2016 Хипократ-GP 5.33 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 5.33 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.32

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 март 2016 г."


- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.01.03.2016 Хипократ-GP 5.32 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 5.32 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.31

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 март 2016 г."

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.29.02.2016 Хипократ-GP 5.31 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 5.31 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.30

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 март 2016 г."

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.15.02.2016 Хипократ-GP 5.30 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 5.30 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.29

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 16 февруари 2016 г."

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.02.02.2016 Хипократ-GP 5.29 LiveUpdate
47 MB Хипократ-GP 5.29 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.28

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 февруари 2016 г.".

- Функционални промени по работата със системата за електронно отчитане ПИС на НЗОК.15.01.2016 Хипократ-GP 5.28 LiveUpdate
46 MB Хипократ-GP 5.28 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.27

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 януари 2015 г.". Променени са следните лекарства:

08.01.2016 Хипократ-GP 5.27 LiveUpdate
46 MB Хипократ-GP 5.27 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.26

-Добавени са нови функционалности във връзка с интеграцията с ПИС на НЗОК.
04.01.2016 Хипократ-GP 5.26 LiveUpdate
46 MB Хипократ-GP 5.26 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.25.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г., доп. бр. 62 от 2015г.), в сила от 01 януари 2016 г."

-Добавени са нови функционалности във връзка с интеграцията с ПИС на НЗОК.
16.12.2015 Хипократ-GP 5.25.1 LiveUpdate
44 MB Хипократ-GP 5.25.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.25

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 декември 2015 г.".

-Добавени са нови функционалности.
15.12.2015 Хипократ-GP 5.25 LiveUpdate
44 MB Хипократ-GP 5.25 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.24.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 декември 2015 г.".

-Добавени са нови функционалности.
30.11.2015 Хипократ-GP 5.24.1 LiveUpdate
42 MB Хипократ-GP 5.24.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.24

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 декември 2015 г.".
16.11.2015 Хипократ-GP 5.24 LiveUpdate
42 MB Хипократ-GP 5.24 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.23.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 ноември 2015 г.".
30.10.2015 Хипократ-GP 5.23.2 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.23.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.23.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 ноември 2015 г.".16.10.2015 Хипократ-GP 5.23.1 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.23.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.23

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 октомври 2015 г.".


30.09.2015 Хипократ-GP 5.23 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.23 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.22.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 октомври 2015 г.".15.09.2015 Хипократ-GP 5.22.1 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.22.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.22

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 септември 2015 година.


11.09.2015 Хипократ-GP 5.22 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.22 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.21

-Добавена е функционалност за изтриване на стари КЕП сертификати от самата програма.


10.09.2015 Хипократ-GP 5.21 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.21 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.20

-Добавена е функционалност за изтриване на стари КЕП сертификати от самата програма.


31.08.2015 Хипократ-GP 5.20 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 5.20 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.19.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 септември 2015 г.".

14.08.2015 Хипократ-GP 5.19.2 LiveUpdate
39 MB Хипократ-GP 5.19.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.19.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 16 август 2015 година.


31.07.2015 Хипократ-GP 5.19.1 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.19.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.19

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.)", в сила от 01 август 2015 година.


15.07.2015 Хипократ-GP 5.19 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.19 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.18.2

-В модул "Прегледи" е добавена нова бланка "Етапна епикриза".

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 1 юли 2015 г.".

01.07.2015 Хипократ-GP 5.18.2 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.18.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.18.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 1 юли 2015 г.".
15.06.2015 Хипократ-GP 5.18.1 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.18.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.18

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 юни 2015 г.".04.06.2015 Хипократ-GP 5.18 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.18 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.17

-Добавени са нови проверки в болничния лист.


01.06.2015 Хипократ-GP 5.17 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.17 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.16

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 юни 2015 година".15.05.2015 Хипократ-GP 5.16 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.16 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.15.4

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 15 май 2015 година".30.04.2015 Хипократ-GP 5.15.4 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.15.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.15.3

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 май 2015 година".

15.04.2015 Хипократ-GP 5.15.3 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.15.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.15.2

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 април 2015 година".

01.04.2015 Хипократ-GP 5.15.2 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.15.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.15.1

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 април 2015 година".

-Актуализирани са медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на Наредба № 10 от 24.03.2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.6, т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн. ДВ, бр.24 от 31.03.2009г, посл.изм. и доп. бр. 48 от 10 юни 2014г. ) в сила от 01 април 2015 г.".

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.04.2015".

Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.04.2015" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.04.2015".16.03.2015 Хипократ-GP 5.15.1 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.15.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.15

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 март 2015г."


27.02.2015 Хипократ-GP 5.15 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.15 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.14.1

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 март 2015г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.03.2015".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.03.2015" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.03.2015".


13.02.2015 Хипократ-GP 5.14.1 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.14.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.14

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 февруари 2015г."


10.02.2015 Хипократ-GP 5.14 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.14 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.13

- Актуализирани са годишните отчети към РЗИ.

- Актуализирани са имунизации.06.02.2015 Хипократ-GP 5.13 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 5.13 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.12

-Подобрена е работата с болничните листове.


03.02.2015 Хипократ-GP 5.12 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.12 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.11

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 01 февруари 2015г."

-Актуализирани са диетичните храни, съгласно "Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълни или частично от НЗОК, изготвен и утвърден по реда на Глава втора от Наредба № 10 от 24 март 2009г. (обн. ДВ, бр. 24 от 2009г., посл. изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г.) с Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-5/19.01.2015г. в сила от 01 февруари 2015г."


30.01.2015 Хипократ-GP 5.11 LiveUpdate
36 MB Хипократ-GP 5.11 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.10

-Актуализирани са отчетните документи, съгласно "Приложение №5 "Финансови документи"", от сайта на НЗОК;

-Актуализиран е "Месечен отчет на общопрактикуващ лекар" - xml-а, съгласно "Формат на XML файл за отчитане на исковете на лекарите и специалистите, в сила от 01.01.2015 г., за отчитане на извършената амбулаторна дейност от ПИМП и СИМП за и след 01.01.2015 г., която се приема и обработва в РЗОК от 01.02.2015 г.", от сайта на НЗОК.

-Актуализирани са първичните медицински документи, съгласно "Приложение № 3 "Първични медицински документи"", от сайта на НЗОК.

-Актуализирани са цените на изследванията, съгласно "Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз", от сайта на НЗОК.

-Актуализирани са специалностите, съгласно "Приложение № 3 "Първични медицински документи"", от сайта на НЗОК.


19.01.2015 Хипократ-GP 5.10 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 5.10 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.9

-Отстранени са съобщени проблеми.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г., бр.48 от 2014 г.), в сила от 16 януари 2015 година"15.01.2015 Хипократ-GP 5.9 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 5.9 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.8.1

-Отстранен е съобщен проблем при изпращане на електронен БЛ до НОИ.


14.01.2015 Хипократ-GP 5.8.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 5.8.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.8

-Отстранен е съобщен проблем при обновяването.


13.01.2015 Хипократ-GP 5.8 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 5.8 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.7

-Направени са корекции по електронен болничен лист и са отстранени съобщени проблеми.


07.01.2015 Хипократ-GP 5.7 LiveUpdate
30 MB Хипократ-GP 5.7 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.6

-Направени са корекции по електронен болничен лист и са отстранени съобщени проблеми.


05.01.2015 Хипократ-GP 5.6 LiveUpdate
29 MB Хипократ-GP 5.6 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.5

-Направени са корекции по електронен болничен лист и са отстранени съобщени проблеми.


30.12.2014 Хипократ-GP 5.5 LiveUpdate
29 MB Хипократ-GP 5.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.4

-Актуализиран е начина на издаване и подаване на информацията за болничен лист към НОИ. Съгласно Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им от сайта на noi.bg.
-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 януари 2015г."
-Актуализирано "Сведение за извършени имунизации" и съответните имунизации, съгласно промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 17 от 2014 г.)


15.12.2014 Хипократ-GP 5.4 LiveUpdate
29 MB Хипократ-GP 5.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно " Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 декември 2014 г."


27.11.2014 Хипократ-GP 5.3 LiveUpdate
29 MB Хипократ-GP 5.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 декември 2014 г."

-Подготовка за електронен болничен лист в сила от 01.01.2015г. От 1 декември 2014 г. НОИ започва издаването на уникални номера на болничните листове Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че със стартирането на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., данните вече ще се подават по електронен път.
В тази връзка от 1 декември 2014 г. регистрираните в НОИ лечебните заведения могат да получават уникални номера на болнични листове от съответните териториални поделения на института или онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата...


14.11.2014 Хипократ-GP 5.2 LiveUpdate
28 MB Хипократ-GP 5.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 5.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 ноември 2014 г."


13.11.2014 Хипократ-GP 5.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 5.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.129.1

-Нова версия.


31.10.2014 Хипократ-GP 4.129.1 LiveUpdate
28 MB Хипократ-GP 4.129.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.129

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 ноември 2014 г."


15.10.2014 Хипократ-GP 4.129 LiveUpdate
28 MB Хипократ-GP 4.129 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.128

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 октомври 2014 г."
30.09.2014 Хипократ-GP 4.128 LiveUpdate
28 MB Хипократ-GP 4.128 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.127

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 октомври 2014 г."25.09.2014 Хипократ-GP 4.127 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.127 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.126.2

-Актуализирани са кодовете за имунизации. Добавени са кодовете на новите ваксини 19, 20, 21 (четирикомпонентните) за децата родени след 01.06.2014 г. Ако вече имате извършени такива имунизации, въведете новите кодове.

-"Дейности"->"График на прегледите" е променен изгледа на графика.


15.09.2014 Хипократ-GP 4.126.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.126.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.126.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 септември 2014 г."


01.09.2014 Хипократ-GP 4.126.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.126.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.126

-Отстранен проблем.

29.08.2014 Хипократ-GP 4.126 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.126 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.125.4

-На 15 август 2014 г. в ДВ, бр. 68 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредбата). Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й. С посочената Наредба са направени изменения в образците на следните документи:
1. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5 “;
2. „ Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5А“;
3. „ Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 септември 2014 г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.09.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.09.2014" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.09.2014".

-Актуализирано е "Сведение за извършени имунизации", съгласно промените в Наредба 15. Новите кодове за Ротавирусните имунизации ще бъдат актуализирани в следваща версия.

15.08.2014 Хипократ-GP 4.125.4 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.125.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.125.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 август 2014 г."

01.08.2014 Хипократ-GP 4.125.3 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.125.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.125.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "„Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 август 2014 г."

-Актуализиран е списъка с медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г., допълнен съгласно Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-81/15.07.2014 г. - в сила от 01 август 2014 г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.08.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.08.2014" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.08.2014".

15.07.2014 Хипократ-GP 4.125.2 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.125.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.125.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юли 2014 г."
03.07.2014 Хипократ-GP 4.125.1 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.125.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.125

-Отстранен е съобщен проблем с диетичните храни.01.07.2014 Хипократ-GP 4.125 LiveUpdate
27 MB Хипократ-GP 4.125 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.124

-Актуализирани са специалностите, процедурите, изследванията, клиничните пътеки, съгласно "Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.".

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 01 юли 2014 г."

-Актуализиран е списъка с медицинските изделия, съгласно "Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, утвърден с Решение на НС на НЗОК РД-НС-04-61/10.06.2014 г. по реда на Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болничната медицинска помощ, обн. ДВ, бр.3 от 10 януари 20014г. - в сила от 01 юли 2014г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.07.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.07.2014" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.07.2014".

-В "Сервиз"->"Опции"->"Прегледи"->"Имунизации" е добавена опцията "Попълвай подлежащите на имунизация в сведението за ХЕИ". По подразбиране опцията е изключена и в сведението не се попълват автоматично подлежащите на имунизация.

-В "Сервиз"->"Опции"->"Инструменти"->"Справка през НАП/НОИ"->"Прави автоматична проверка за упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст" е добавен бутон Тест, за проверка на услугата.13.06.2014 Хипократ-GP 4.124 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.124 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.123

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г., бр. 48/2014 г.), в сила от 16 юни 2014 г. Дата: 13.06.2014"

-Има промяна в изписването на Pradaxa 110 mg/10, Pradaxa 110 mg/30, Pradaxa 150 mg/60: за пациенти с неклапно предсърдно мъждене( I48 ) с един или повече от следните рискови фактори, като предшестващ мозъчен инсулт или транзиторна исхемична атака (TIA); възраст >= 75 години; сърдечна недостатъчност (Клас по NYHA>= II); захарен диабет, хипертония. Считано от 01.06.2014 год. тази промяна е включена в Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща.

-Отстранен е съобщен проблем с групирането по колони.06.06.2014 Хипократ-GP 4.123 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.123 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.122

-В "Сервиз"->"Опции"->"Сервиз"->"Архивиране" са добавени нови опции:
"Къде да се копират архивите след архивиране" и "Питай при всяко затваряне на програмата".


31.05.2014 Хипократ-GP 4.122 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.122 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.121.4

-Достъп до услугата за проверка на актуален здравноосигурителен статус в регистрите на НАП.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г.; бр.9 от 2010г. и бр.67 от 2011г., бр.49 от 2012г.), в сила от 01 юни 2014 година Дата: 30.05.2014"

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.06.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.06.2014" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2014".


15.05.2014 Хипократ-GP 4.121.4 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.121.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.121.3

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 май 2014 г. - Дата: 15.05.2014"


30.04.2014 Хипократ-GP 4.121.3 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.121.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.121.2

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 май 2014 г. Дата: 30.04.2014"

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.05.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.05.2014 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2014".16.04.2014 Хипократ-GP 4.121.2 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.121.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.121.1

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 април 2014 г. Дата: 15.04.2014".
01.04.2014 Хипократ-GP 4.121.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.121.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.121

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 април 2014 г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.04.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.04.2014 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.04.2014".

21.03.2014 Хипократ-GP 4.121 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.121 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.120

-Подобрения в определянето на пенсионно осигурителния статус на пациентите.


14.03.2014 Хипократ-GP 4.120 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.120 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.119

-Добавен е достъп до електронната услуга на НОИ за проверка на упражнено право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през програмата.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 март 2014 г."

-В служебната бележка е добавена възможност за промяна на адреса през бланката.


05.03.2014 Хипократ-GP 4.119 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.119 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.118

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 март 2014 г."

-В Дейности->Регистър при въвеждане на нов пациент е добавена проверка за полето в Доп. лични данни->Социално положение и е направено задължително за попълване.


-В Прегледи->Амбулаторен лист в горния ляв ъгъл на амбулаторния лист е изнесено полето от регистъра->Доп. лични данни->Социално положение, за да може същото да се попълва и през листа. Ако за пациентът е било избрано социално положение "пенсионер" в Регистъра, на амбулаторния лист ще се визуализира "пенсионер" в полето в горния ляв ъгъл. Ако не е било избрано нищо, полето ще е празно и при запис на листа, ще излиза предупреждение.

В скоро време се очаква електронна услуга за предоставяне от страна на НОИ на данни за лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Електронната услуга ще бъде активна от 10 март 2014 г. с актуални данни за лицата към тази дата. На интернет страниците на НОИ (www.nssi.bg) и НЗОК ще бъде публикувано подробно описание на начина за достъп до наличната информация.


-Актуализирани са текстовете в служебната бележка.17.02.2014 Хипократ-GP 4.118.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.118.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.118

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 16 февруари 2014 г."
04.02.2014 Хипократ-GP 4.118 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.118 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.117

-Коригирани са съобщени проблеми.

31.01.2014 Хипократ-GP 4.117 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.117 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.116

-Актуализирани са отчетните документи, съгласно НРД 2014.

-Актуализирани са цените на изследванията, клиничните пътеки, диспансеризациите при специалист, съгласно НРД 2014.

-Актуализирани са справките за РЗИ.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г. и бр.49 от 2012 г.), в сила от 01 февруари 2014 г.".

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.02.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.02.2014 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.02.2014".

16.01.2014 Хипократ-GP 4.116 LiveUpdate
23 MB Хипократ-GP 4.116 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.115

-Актуализиран е печата на следните бланки: амбулаторен лист, медицинско направление бланка 3, бланка 3А, направление за хоспитализация, съгласно Приложение 3 от НРД 2014. Картинките за бланките на екрана ще бъдат актуализирани по-късно, когато бъдат налични самите хартиени бланки.

-Актуализирани са процедурите, клиничните пътеки, диспансеризациите, съгласно НРД 2014.

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 януари 2014 г. Дата: 15.01.2014".


08.01.2014 Хипократ-GP 4.115 LiveUpdate
17 MB Хипократ-GP 4.115 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.114

-Добавени са съобщения за потребителската такса за пенсионерите.

-Коригирана е формата за принтиране.

-Коригирана е функционалността Профилактика.


30.12.2013 Хипократ-GP 4.114 LiveUpdate
17 MB Хипократ-GP 4.114 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.8

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 януари 2014 г."

-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.01.2014".

-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.01.2014 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.01.2014".

-При издаване на безплатни рецепти бланка 5/5А или при копиране на амбулаторен лист, съдържащ безплатни рецепти е добавена нова проверка за издаване на рецепти за тризначни МКБ-та.

-В "Справки"->"Имунизационен навигатор" е добавен нов модул за преглед на извършените и подлежащи имунизации.

-Коригиран е механизма по финализация на прегледите.

-В "Сервиз"->"Опции"->"Касов апарат" е добавена възможност за издаване на копие на касовата бележка за тип на фискално устройство Datecs.

-Оптимизирано е показването на прозореца "Дейност на ОПЛ при провеждане на диспансерни прегледи" при издаване или копиране на диспансерен преглед.

-При натискане на бутона за печат "На бял лист" или "На бланка" е добавена нова форма за избор на принтер.

-В "Номенклатури"->"МКБ 10" е оптимизирано търсенето на МКБ-та.
14.12.2013 Хипократ-GP 4.113.8 LiveUpdate
17 MB Хипократ-GP 4.113.8 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.7

-Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 декември 2013 г.".

-Актуализирани са медицинските изделия за домашно лечение, съгласно "Списък с медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за ИМП / изменение в сила от 16.12.2013г.".
01.12.2013 Хипократ-GP 4.113.7 LiveUpdate
17 MB Хипократ-GP 4.113.7 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.6

- ВНИМАНИЕ! В рецептурни бланки, на които се предписват лекарствени продукти, отпускани без необходимост от издаване на протокол, задължително се вписват само четиризначни МКБ-кодове, считано от 01.12.2013г., съгласно указанието публикувано на сайта на НЗОК: „Указание за преминаване от тризначни към четиризначни МКБ-кодове при предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК в извънболничната помощ“
- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 декември 2013 г.".
- Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.12.2013".
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.12.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.12.2013".
15.11.2013 Хипократ-GP 4.113.6 LiveUpdate
17 MB Хипократ-GP 4.113.6 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.5

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 ноември 2013 г. Дата: 15.11.2013".31.10.2013 Хипократ-GP 4.113.5 LiveUpdate
21 MB Хипократ-GP 4.113.5 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.4

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 ноември 2013 г. Дата: 30.10.2013".
- Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.11.2013".
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.11.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.11.2013".


16.10.2013 Хипократ-GP 4.113.4 LiveUpdate
21 MB Хипократ-GP 4.113.4 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.2

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 октомври 2013 г. Дата: 15.10.2013".

01.10.2013 Хипократ-GP 4.113.3 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.113.3 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.2

- Актуализирани са безплатните лекарства, съгласно промени от НЗОК от 01.10.2013.

30.09.2013 Хипократ-GP 4.113.2 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.113.2 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113.1

- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 1 октомври 2013 г.
- Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.10.2013".
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.10.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.10.2013

16.09.2013 Хипократ-GP 4.113.1 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.113.1 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.113

-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 септември 2013 г.

02.09.2013 Хипократ-GP 4.113 LiveUpdate
38 MB Хипократ-GP 4.113 - aктуализация за версии от 4.104.3 до 4.112.2

-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 септември 2013 г. Дата: 30.08.2013".
-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.09.2013".
-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.09.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.09.2013".
-Оптимизиран е размера на ъпдейта. По тази причина с новата версия Хипократ GP 4.113 ще могат да се обновят абонати с версия след 4.104.3! За абонати с по-стара версия на програмата е необходимо първо да се обновят до версия 4.104.3 и след това до версия 4.113.
-В "Дейности"->"Регистър"->"Лични данни" при въвеждане на данни за чужденец, след полето "Дата на валидност до:" е добавено ново текстово поле.
-В "Минали прегледи" е коригирана колоната "Направления". Добавени са обозначения за различните бланки.
-Сервиз"->"Опции"->"Прегледи"->"Типове по подразбиране" са добавени нови опции.
15.08.2013 Хипократ-GP 4.112.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.112.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.112.1

-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 август 2013 г. Дата: 15.08.2013".


31.07.2013 Хипократ-GP 4.112.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.112.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.112

-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 август 2013 г. Дата: 30.07.2013".
-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.08.2013".
-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.08.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.08.2013".


22.07.2013 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.112
157 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.112 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

22.07.2013 Хипократ-GP 4.112 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.112 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.111.1

-При "Номенклатури"->"МКБ 10" е добавено ново поле за търсене на наименование на МКБ по произволна дума.
-В Минали прегледи е добавена нова колона "Вид преглед".
-В "Сервиз"->"Опции"->"Прегледи" е добавена опцията "Дата на финализиране на бланките".

15.07.2013 Хипократ-GP 4.111.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.111.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.111

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 юли 2013 г.".

28.06.2013 Хипократ-GP 4.111 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.111 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.110.4
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "„Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 юли 2013 г.".
-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls - 01.07.2013".
-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.07.2013 и Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите -01.07.2013".
-Актуализирани са имунизациите и справката "Сведение за извършени имунизации" - "Формуляр "3" - 23а", съгласно промените от Наредба № 15 от държавен вестник № 47 от 28 май 2013.

14.06.2013 Хипократ-GP 4.110.4 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.110.4 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.110.3
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 юни 2013 г. Дата: 14.06.2013"
03.06.2013 Хипократ-GP 4.110.3 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.110.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.110.2
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 юни 2013 г."
-Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.06.2013
-Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.06.2013 Дата: 30.05.2013" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.06.2013
18.05.2013 Хипократ-GP 4.110.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.110.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.110.1
-Отстранен е проблема с бланка 3А.
17.05.2013 Хипократ-GP 4.110.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.110.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.110
-Отстранен е проблема с печата на безплатната рецепта.
16.05.2013 Хипократ-GP 4.110 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.110 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.109.4
-Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 май 2013 г. Дата: 15.05.2013".
07.05.2013 Хипократ-GP 4.109.4 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.109.4 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.109.3
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 май 2013 г.
- Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - 01.05.2013 "
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - 01.05.2013 " и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - 01.05.2013".

16.04.2013 Хипократ-GP 4.109.3 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.109.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.109.2
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от
2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 април 2013 г.

01.04.2013 Хипократ-GP 4.109.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.109.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.109.1
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 април 2013 г. Дата: 29.03.2013".
- Актуализирани са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls", публикуван на сайта на НЗОК, в сила от 01.04.2013.
Променени са следните лекарства:
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност" и "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите", публикувани на сайта на НЗОК, в сила от 01.04.2013.
Променени са следните лекарства:

18.03.2013 Хипократ-GP 4.109.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.109.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.109

- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 март 2013 г. Дата: 15.03.2013".
- Актуализирани са лекарствата за военноинвалиди, съгласно "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите".

04.03.2013 Хипократ-GP 4.109 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.109 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.108

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.109!
- Актуализирани са безплатните лекарства за военноинвалиди/военнопострадали съгласно: "Лекарствени продукти, предназначени за лечение на военноинвалиди с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадали по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите" публикувани на сайта на НЗОК от дата: 28.02.2013
- При издаване на бланка 5б за военноинвалиди/военнопострадали по последни инструкции от НЗОК, терапията се отпуска по диагноза Z00, като амбулаторният лист не трябва да съдържа тази диагноза - в него да се кодират по МКБ10 реалните заболявания на пациента.
- Няма да излиза съобщение за добавяне на МКБ Z00 към листа при издаване на рецепти 5б и 5в за военноинвалиди и ветерани от войните.
01.03.2013 Хипократ-GP 4.108 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.108 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.107.1
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 март 2013 г. Дата: 27.02.2013".
- Улеснения при избора на четиризначните МКБ-та.
- Добавена новата бланка "бл. МЗ-НЗОК № 10"- "МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ", съгласно Приложение 7 от сайта на НЗОК
- При "Финанси"->"Фактури" е добавена възможност за подписване на генерираната фактура.
- При "Справки"->"Стандартни"->"Здравнонеосигурени лица по член 9, ал.2, т.4 от ЗБНЗОК" е добавена справката "Отчет за извършена МД", съгласно Приложение 8 от сайта на НЗОК.
- При издаване на бланка 5б за военноинвалиди/военнопострадали е коригирано да може да се записва бланката без МКБ.
- Разширена е диспансерната номенклатура, добавени са валидни четиризначни диспансерни МКБ-та.

18.02.2013 Хипократ-GP 4.107.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.107.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.107

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 февруари 2013 г.".

08.02.2013 Хипократ-GP 4.107 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.107 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.106.1

- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 февруари 2013 г. Дата: 31.01.2013".
- Добавена е Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5Б (за военноинвалиди и военнопострадали), съгласно Приложение 7 към решението на УС НЗОК.
- Добавена е Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5В (за ветераните от войните), съгласно Приложение 7 към решението на УС НЗОК
- Добавена е притурка към рецептурната книжка за военнопострадали/военноинвалиди
- В "Дейности"->"Регистър" е добавен нов раздел "Рец. кн. - военно постр./инв.".
- При "Сервиз"->"Опции"->"Списъци" са добавени следните опции: "Изисквай задължително четиризначни МКБ кодове" и "Не изисквай четиризначни МКБ кодове за рецептурните бланки"
- Актуализирани са отчетните документи, съгласно Постановление 5 и Приложение 8 от сайта на НЗОК.
- Актуализиран е описа.
- Актуализирани са изследванията съгласно Постановление 5
- Актуализирани са клиничните пътеки, съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- Актуализирани са имунизациите. Добавен е код 41 по НЗОК - "Реимунизация против тетанус и дифтерия на 85 год."
- Актуализирана е номенклатурата на диспансеризациите за специалисти в съответствие с Приложение № 2 от сайта на НЗОК.
16.01.2013 Хипократ-GP 4.106.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.106.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.106

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 януари 2013 г.".

09.01.2013 Хипократ-GP 4.106 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.106 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.105
28.12.2012 Хипократ-GP 4.105 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.105 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.104.3
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 януари 2013 г. Дата: 21.12.2012 ".
- Добавени са лекарствата за ветерани, съгласно "Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветераните от войните - xls", публикуван на сайта на НЗОК. При издаване на безплатна рецепта бланка 5Б се визуализират само лекарствата от този списък.
- Актуализиран е печата на бланка 5Б.
- Вашите броячи ще бъдат нулирани автоматично за новата отчетна 2013г.
- На следните бланки "Медицинско направление", "Медико-диагностично направление", "Талон за ЛКК" и "Хоспитализация", е добавен отстрани в ляво, бутона "Отпечатано".
- При издаване на профилактичен преглед от бутона "Нов"->"Профилактика", типът на издадените медико-диагностични направления е "7 - Профилактика на ЗЗОЛ над 18г".
- Подобрен е модулът за работа с фактури.
- В "Сервиз"->"Опции"->"Сервиз" е добавена опцията "Имам проблем с визуализацията на прегледите". Потребителите при които се проявява проблем при визуализация на амбулаторният лист на екрана, трябва да изберат въпросната отметка и картинките ще се оразмеряват правилно, пропорционално на останалите контроли. За останалите, които принципно нямат проблем поставянето на отметката би причинило размествания в листа, така че не я слагайте тази отметка. Доколкото знаем проблемни са клиентите при които които в настройките на Windows в Control Panel->All Control Panel Items->Display-> Make it easier to read what's on screen е избрано 125% или 125% е стойността по подразбиране.
16.12.2012 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.104.3
157 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.104.3 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.12.2012 Хипократ-GP 4.104.3 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.104.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.104.2

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 декември 2012 г.".

01.12.2012 Хипократ-GP 4.104.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.104.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.104.1

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 декември 2012 г.".

16.11.2012 Хипократ-GP 4.104.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.104.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.104

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 ноември 2012 г.".

05.11.2012 Хипократ-GP 4.104 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.104 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.103
Основните новостите във версия Hippocrates-GP 4.104:
*ВНИМАНИЕ! Актуализирани са имунизациите, спрямо "МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧЕТ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ ОПЛ ИМУНИЗАЦИИ" и "Уточнения относно xml файл за отчитане на исковете на ОПЛ за извършените имунизации за рака на маточната шийка в сила от 15.11.2012г."
*В "Справки"->"Стандартни справки"->"ХЕИ"-> е актуализирана справката "Сведение за извършени имунизации", съгласно промените в НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 9 Октомври 2012г. Добавена е и опция в "Сервиз"->"Опции"->"Справки"->"Стандартни справки"->"РЗИ"->Попълвай „Сведение за РЗИ“ спрямо: НРД 2011 / НРД 2012. По подразбиране е избрано НРД 2012 и се генерира новата справка. Когато се избере НРД 2011, се генерира старата справка.
*Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 ноември 2012 г. Дата: 31.10.2012".
*В "Дейности"->"Регистър"->"Рец. книжка - ветерани" в полето "Удостоверение-номер" е коригирано да може да се въвеждат и символи.
*Във "Финанси"->"Фактури" са направени следните корекции:
-Добавено е ново поле "Място на сделката".
-В полето "Словом", дължимата сума се попълва автоматично словом.
-Добавен е бутон Експорт в PDF (Експортира се оригинала на фактурата). Когато натиснете бутона се появява прозорец, в който да укажете име и място на запис на фактурата.
-Добавени са основания за неначисляване на ДДС. За да извикате номенклатурата с основанията, трябва да сте в режим редакция и да кликнете два пъти с мишката в поле "Основание за неначисляване на ДДС".
-Нов начин за издаване на Кредитно/Дебитно известие. От списъка с фактури в ляво, се клика с десен бутон в/у съответната фактурата, за която искате да издадете документа. От появилото се меню избирате Дебитно/Кредитно известие, след избора автоматично се попълва към кой номер фактура и дата е известието, а останалите необходими реквизити се попълват ръчно.
Ако към фактура има вече създадено Кредитно/Дебитно известие, когато кликнем в списъка от ляво в/у нея, с десен бутон излиза възможността "Отиди на известието", която при избор ни препраща директно към съответното известие.
*В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи" са добавени следните готови справки: "Предстоящи посещения за преиздаване на рецепти" и "Справка за предписани лекарства със зададен ATC код".
- "Предстоящи посещения за преиздаване на рецепти": Тази справка показва предстоящите посещения на пациенти за преиздаване на рецепти за избрания лекар, в периода от време между двата параметъра "От дата" и "До дата". По подразбиране "От дата" е началото на месеца, а "До дата" е текущата дата.
- "Справка за предписани лекарства със зададен ATC код": Тази справка показва лекарствата с избрания ATC код , предписани от избрания лекар, в периода от време между двата параметъра "От дата" и "До дата". По подразбиране "От дата" е началото на месеца, а "До дата" е текущата дата.

16.10.2012 Хипократ-GP 4.103 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.103 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.102.3
Основните новостите във версия Hippocrates-GP 4.103:
- Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 16 октомври 2012 г. Дата: 15.10.2012".
- Добавена е Рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5Б (за ветераните от войните). Избира се от менюто "Дейности"->"Прегледи на пациенти"->"Безплатни рецепти" от стрелкичката вдясно на бутона "Нова (бланка 5)"->"Нова (бланка 5б)". По първоначални данни, данните за издадените такива рецепти не трябва да влизат в месечния отчет-xml. Обаче все пак сме добавили опция в "Сервиз"->"Опции"->"Справки"->"Стандартни справки"->"XML Отчет"->"Включвай бланка 5б в електронния отчет към НЗОК“. По подразбиране опцията е изключена и данните за бланка 5Б не влизат в xml-a. При необходимост можете да включите опцията.
- Добавена е "Рецептурна книжка за ветерани". Избира се от менюто "Дейности"->"Регистър"->"Рец. книжка - ветерани". При първоначално отваряне на "Дейности"->"Регистър", понеже са много менютата, не се вижда на екрана, трябва да се достъпи с натискане на стрелката за дясно. За да въведете нова рецептурна книжка, натиснете бутона Нова и въведете Бр. страници -минимум 20, Удостоверение - номер и Удостоверение - дата. Номерът на рецептурната книжка се зарежда автоматично. При издаване на рецептурна бланка 5Б, се взима този номер и въведените Удостоверение - номер и Удостоверение - дата.
- Добавена е притурка към рецептурната книжка за ветерани. Избира се от стрелкичката вдясно на бутона за печат на безплатна рецепта бланка 5Б, "За рец. книжка за ветерани".
- Актуализирано е Медицинското направление/Искане за.
- Актуализиран е списъка с имунизациите, съгласно промените в НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 9 Октомври 2012г. Сведението за извършени имунизации ще бъде актуализирано в следващата версия.
- В "Справки"->"Готови справки"->"Пациенти"->"Пациенти на определена възраст" е добавена колоната "Дата на отписване".
- "Сервиз"->"Опции"->"Диспансерен отчет", са добавени две нови опции;
01.10.2012 Хипократ-GP 4.102.3 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.102.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.102.2

Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 01.10.2012 г.

17.09.2012 Хипократ-GP 4.102.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.102.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.102.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 септември 2012 г.

03.09.2012 Хипократ-GP 4.102.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.102.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.102

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 септември 2012 г.

15.08.2012 Хипократ-GP 4.102 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.102 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.101.4

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 август 2012 г.
- Коригирано е "Приложението към спецификацията за чужденци". При Дата се генерира началото на отчетния период, а не текущата дата, както беше до сега.
- В "Дейности"->"Регистър" е променено наименованието на бутона "Бланка за първоначален избор на ОПЛ", на "Избор на ОПЛ"

01.08.2012 Хипократ-GP 4.101.4 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.101.4 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.101.3

Актуализирани са безплатните лекарства съгласно "Изменение към „Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели“ (обн. ДВ, бр.24 от 2009 г., изм. бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г.и бр. 67 от 2011 г.), в сила от 01 август 2012 г. Дата: 01.8.2012 ".

13.07.2012 Хипократ-GP 4.101.3 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.101.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.101.2

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 юли 2012 г.

01.07.2012 Хипократ-GP 4.101.2 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.101.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.101.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 юли 2012 г.

15.06.2012 Хипократ-GP 4.101.1 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.101.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.101

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 юни 2012 г.

08.06.2012 Хипократ-GP 4.101 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.101 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.100.2
Новостите във версия Hippocrates-GP 4.101:

- "Дейности"->"Регистър", коригиран е печата на бланките за първоначален, постоянен и временен избор. Вече полетата ЕГН и УИН на предишен лекар не са задължителни за попълване, по искане на лекари.
- Добавен е шаблон за профилактика. При "Дейности"->"Прегледи на пациенти"->"Прегледи"->"Амбулаторен лист" от стрелкичката вдясно на бутона Нов, е добавено меню "Профилактика". Като се кликне върху това меню, в зависимост от избрания пациент се създава нов амбулаторен лист - профилактичен, с профилактичното МКБ за съответната възрастова група. Към амбулаторния лист автоматично се добавят и необходимите изследвания и имунизации за съответната възрастова група, съгласно Приложение 13 от сайта на НЗОК. Ако на пациента са били извършени полагаемите изследвания по друг повод, Хипократа автоматично ги добавя като текст със съответните резултати ако са въведени, в полето "Изследвания" на амбулаторния лист.
ВНИМАНИЕ!!! Тъй като това е нова функционалност в програмата, моля обърнете повече внимание при издаването на такива прегледи. Не се препоръчва ползването на тази функционалност, при въвеждане на прегледи със задна дата. В случай, че забележите неточности, не се колебайте да се свържете с нас - ще се постараем да отстраним всички докладвани проблеми с повишен приоритет в следващите версии.
- В "Прегледи"->"Болничен лист" е добавено полето "Ист. забол. №".
31.05.2012 Хипократ-GP 4.100.2 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.100.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.100.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 юни 2012 г.

15.05.2012 Хипократ-GP 4.100.1 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.100.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.100

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 15 май 2012 г.

27.04.2012 Хипократ-GP 4.100 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.100 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.99.3

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 май 2012 г.
- Добавени са трите бланки за избор на лекар, съгласно публикуваните бланки от сайта на НЗОК:
"Бланка за постоянен избор"
"Бланка за временен избор"
"Бланка за първоначален избор"
- В "Дейности"->"Регистър" е добавен нов бутон "Бланка за първоначален избор на ОПЛ"
- В "Списъци"->"Данни за лекарите"->"Регулативен стандарт" е добавен раздел "МН-бланка 3а".
- В "Справки"->"Регулативен стандарт" е добавен раздел "МН-бланка 3а".

12.04.2012 Хипократ-GP 4.99.3 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.99.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.99.2

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 април 2012 г.

30.03.2012 Хипократ-GP 4.99.2 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.99.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.99.1

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 1 април 2012 г.

15.03.2012 Хипократ-GP 4.99.1 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.99.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.99

- Актуализирани са безплатните лекарства - в сила от 16 март 2012 г.

29.02.2012 Хипократ-GP 4.99 LiveUpdate
34 MB Хипократ-GP 4.99 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.98.1
- Актуализирани са безплатните лекарства в сила от 1 март 2012 г.
- Направени са корекции в програмата във връзка с текста от Приложение 9 и съгласно "Приложение към Указание No. 1/24.01.2012 година" - таблици с кодове 8 до 18=
- Добавени са предупреждения в амбулаторния лист относно несъвместимите диагнози
- Печат на касова бележка от амбулаторен лист и от минали прегледи
- При "Дейности"->"Прегледи"->"Минали прегледи" е добавена възможност да могат да се разпечатват амбулаторните листа след избор от Минали прегледи.
- Добавена е възможност за експорт на етапната епикриза с OpenOffice и LibreOffice.
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи" е добавена следната справка "Прегледи на пациенти желаещи диспансерно наблюдение при специалист".
- Също така, в "Справки"->"Конструктор", в справките за прегледи, при "Условия за удовлетворяване" е добавено ново поле "Диспансеризиран от специалист".
- В "Справки"->"Готови справки"->"Прегледи"->"Болнични дни за пациент от лекар" и в справката "Справка амбулаторен журнал на болничен лист" са добавени нови колони за текущия номер на болничен лист и брой дни на болничния лист.
- В "Справки"->"Готови справки"->"Имунизации" направена е корекция в справката "Подлежащи на имунизация пациенти". При Параметри са добавени два нови параметри "Дата" и "Последна цифра".
- Актуализирани са празните отчетни документи в папката documents на Хипократа.
16.02.2012 Хипократ-GP 4.98.1 LiveUpdate
32 MB Хипократ-GP 4.98.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.98
- Актуализирани са безплатните лекарства в сила от 16 февруари 2012 г.
01.02.2012 Хипократ-GP 4.98 LiveUpdate
32 MB Хипократ-GP 4.98 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.97
- Актуализирани са безплатните лекарства в сила от 01 февруари 2012 г.
30.01.2012 Хипократ-GP 4.97 LiveUpdate
32 MB Хипократ-GP 4.97 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.97
- Актуализирани са отчетните документи съгласно Приложение 5 от НРД 2012 "ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ".
- Внимание! Въведена е нова справка при меню Импорт/Експорт->"Желаещи дисп. при спец." във формат Excel XLS-таблица. Генериранта справка е с име decldisp_XXXXXXXXXX_YYYYYYYYYY_ZZ_YYYYMM, където с Х са отбелязани цифрите от РЦЗ номера, с Y - УИН на лекаря, с Z - специалността, а YYYYMM е годината и месеца. Справката ще отчита декларираното от ЗЗОЛ желание да премине на диспансерно наблюдение от СИМП, съгласно Указание No 1/24.1.2012 на НЗОК относно диспансеризациите на ЗЗОЛ. Таблицата се подписва с електронния подпис на лекаря и е официален отчетен документ съгласно НРД 2012.
- Актуализирани са цените на изследванията съгласно "Договор за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз"
- Съгласно Приложение 03 от дата: 21.01.2012 са променени следните кодове на специалности:
69 Лъчелечение
70 Хранене и диететика
71 Акушерство и гинекология с квалификация по онкогинекология
72 Кожни и венерически болести с квалификация по онкодерматология
- При „Справки->Стандартни->Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ” е добавена нова справка - Формуляр 365.
- При "Сервиз" -> "Опции" -> "Справки" -> "Стандартни справки" е добавена нова опция, контролираща логиката на броене в РЦЗ справките - прил.5 и 6: "Изчислявай според: брой пациенти или брой заболявания". В единият случай се броят заболели пациенти, а в другия - диагнози без оглед повтаряемост на заболялото лице.
- При Болничен лист са направени промени по печата на новата бланка. Датите да са 2 цифри, а номер на болничен лист започва с водещи нули.
16.01.2012 Хипократ-GP 4.96 LiveUpdate
32 MB Хипократ-GP 4.96 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.96
- Актуализирани са лекарствата, в сила от 16 януари 2012 г.
- Актуализирани са диетичните храни за специални медицински цели на НЗОК
- При "Дейности" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист", е актуализирана бланката "Амбулаторен лист" на екрана и при печат, съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- При "Дейности" -> "Прегледи" в дървото с бланките, най-отдолу е добавена новата бланка "Бланка 8" - "Медицинско направление за клинична процедура / процедура за интензивно лечение", съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Процедури", са актуализирани процедурите, съгласно Приложение 10 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Специалности", са актуализирани специалностите, съгласно Приложение 3 от сайта на НЗОК.
- При "Номенклатури" -> "Диспансеризации", са актуализирани диспансеризациите, съгласно Приложение 9 от сайта на НЗОК.
- Актуализирани са прозорците "Дейност на ОПЛ при провеждане на диспансерни прегледи" и "Диспансерен отчет" -> "Необходими дейности", да изчислява за календарна година.
- При "Номенклатури" -> "Заболявания, освоб. от такса.", са актуализирани заболяванията освобождаващи пациентите от заплащане на потребителска такса, съгласно Приложение 12 от сайта на НЗОК.
- Актуализирани са съобщенията в безплатните рецепти, относно кодовете на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. на Министерство на здравеопазването и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия, съгласно Приложение 7.
- В "Справки" -> "Готови справки" -> "Пациенти", добавена е следната готова справка: "Без профилактичен преглед за избран период". Тази справка показва всички пациенти, които нямат извършен профилактичен преглед в избран период от време.
- Очаквайте и версия с актуализирани цени на изследвания и отчетни документи до края на месеца.
30.12.2011 Хипократ-GP 4.95 LiveUpdate
31 MB Хипократ-GP 4.95 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.94.4

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01.01.2012г.
- Автоматизирано нулиране на броячите в "Списъци" -> "Текущи номера" за новата отчетна 2012г.
- При "Сервиз" -> "Опции" -> "Сервиз" -> "Печат" -> "Използвам болничен лист", опцията "Нов болничен лист от юли 2011" е включена по подразбиране.
- При "Справки" -> "Стандартни" -> "Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ" за всички справки от този раздел, в падащото меню за избор на "Годишно издание на НСИ" е добавено 2011.
- Добавен е нов раздел Финанси, съдържащ следните менюта: "Плащания", "Фактури", "Такси", "Категории такси", "Тарифи", "Контрагенти" и "Стоки и услуги".
- Добавена е възможност за връзка с касов апарат. Повече информация за новите модули ще намерите в "Помощ" -> "Указания за работа с програмата" -> "Модули" -> "Финанси".
- Тъй като някои от Вас проявиха желание да ползват продукта без наличието на информационни полета, предлагаме 2 версии на лицензиране на програмата. Първа версия - няма промяна в цената и се визуализират информационни полета. Втора версия - няма информационни полета, но цената й е по-висока с 1 лв. на месец на работно място (без ДДС). По този начин всеки един от Вас може сам да избере коя версия на програмата да ползва.

16.12.2011 Хипократ-GP 4.94.4 LiveUpdate
30 MB Хипократ-GP 4.94.4 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.94.3

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16.12.2011г.

05.12.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.94.3
148 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.94.3 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.12.2011 Хипократ-GP 4.94.3 LiveUpdate
26 MB Хипократ-GP 4.94.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.94.2

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01.12.2011г.

28.11.2011 Хипократ-GP 4.94.2 LiveUpdate
26 MB Хипократ-GP 4.94.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.94.1

- Актуализирана е бланката за болничния лист

17.11.2011 Хипократ-GP 4.94.1 LiveUpdate
26 MB Хипократ-GP 4.94.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.94

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 ноември 2011г.
- Добавена е опция за печат на новата бланка за болничен лист

16.11.2011 Хипократ-GP 4.94 LiveUpdate
26 MB Хипократ-GP 4.94 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.8

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 ноември 2011г.

01.11.2011 Хипократ-GP 4.93.8 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.8 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.7

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01 ноември 2011г.

17.10.2011 Хипократ-GP 4.93.7 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.7 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.6

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 октомври 2011г.

30.09.2011 Хипократ-GP 4.93.6 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.6 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.5

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 1 октомври 2011г.

16.09.2011 Хипократ-GP 4.93.5 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.93.5 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.4

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 сeптември 2011г.

31.08.2011 Хипократ-GP 4.93.3 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.3 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.2

- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 1 соптември 2011г.

15.08.2011 Хипократ-GP 4.93.2 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93.1
Отразени са промените в лекарствения списък на НЗОК, в сила от 16.08
05.08.2011 Хипократ-GP 4.93.1 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.93
Номенклатури
-Коригирани са следните лекарства: 'LF072','JF480', 'HF035'-вече са активни, 'NF626', 'NF627', 'NF628'- Съгласно Наредба № 10 заболяванията с MKB-кодове: F31.3, F31.4, F31.5, F31.6, F31.7 влизат в сила от 01.09.2011 г.
-Отстранен е проблема с генерирането на XML-a, когато за месеца има преглед на чужденец
-Отстранен е проблема с минутите между прегледите в случаите на заместване

29.07.2011 Хипократ-GP 4.93 LiveUpdate
25 MB Хипократ-GP 4.93 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.92.2
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък в сила от 01 август 2011 г.
- В "Дейности" -> "Прегледи на пациенти" в дървото с бланките, най-отдолу са добавени двете бланки по Наредба 3 за физическа годност на водачите на МПС: "Удостоверение за шофьор" и "Карта за шофьор". И двете бланки стават активни за попълване, след натискане на бутона Ново/Нова.
- Във формата за търсене на амбулаторни листи, появяваща се след натискане на бутона "Амб. лист", е добавена информация за вид преглед.
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амб. лист" -> "Минути между прегледите" е добавена следната опция: "Попълвай автоматично часа и минутите при запис".
- В "Инструменти" -> "Преизчисляване на минути между прегледите" е добавена нова функционалност за преизчисляване на минутите между прегледите.
16.07.2011 Хипократ-GP 4.92.2 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.92.2 от 16.07- aктуализация за версии от 4.65 до 4.92.2 от 01.07
Номенклатури
- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 юли 2011г.
01.07.2011 Хипократ-GP 4.92.2 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.92.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.92.1
Номенклатури
- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 01 юли 2011г.
15.06.2011 Хипократ-GP 4.92.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.92.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.92
Номенклатури
- Актуализиран е позитивният лекарствен списък в сила от 16 юни 2011г.
10.06.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.92
147 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.92 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

10.06.2011 Хипократ-GP 4.92 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.92 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.91
Номенклатури
- В "Номенклатури" -> "Имунизации", код имунизация 41 - Реимунизация против тетанус и дифтерия (Други възрасти) става неактивен.
- В "Номенклатури" -> "Безплатни лекарства" са актуализирани медицинските изделия за домашно лечение в сила от 01 юни 2011г.
Сервиз
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амб. лист" е добавена следната опция: "Питай за поставяне на отметка "Новооткрито"
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист" -> "Минути между прегледите" е добавена следната опция: "Запълване на дупките между прегледите"
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Направления" -> "Медицинско направление/Искане за" е добавена следната опция: "Копирай "анамнеза" и "обективно състояние" от Амбулаторен лист в полето "Резултати"
- В "Сервиз" -> "Опции" -> "Инструменти" -> "Справка през НАП/НОИ" -> опцията "Автоматично попълвай всички данни за пациента и направи проверка“ е изключена по подразбиране
17.05.2011 Хипократ-GP 4.91 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.91 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.90.2
- При "Регистър" -> "Лични данни" променен е моделът за регистриране на пациент според това дали има ЕГН/ЛНЧ/SSN/Временно ЕГН на бебе/Идентификационен номер на чужденец за граждани на ЕС или страни, с които България има двустранна спогодба за предоставяне на медицински грижи.
- Актуализирани са настройките на справката за осигурителния статус на пациентите, поради направени промени в софтуерната услуга на НАП.
- Промените НЕ променят начина на проверка през "Инструменти" -> "Директна проверка през НАП/НОИ"!
- Нови опции в "Сервиз" -> "Опции".
02.05.2011 Хипократ-GP 4.90.2 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.90.2 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.90.1
Промените и допълненията, направени във версия Hippocrates 4.90.2:
Актуализиран е Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК, съгласно "Изменение към “Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 май 2011 година."

15.04.2011 Хипократ-GP 4.90.1 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.90.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.90
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 16 април 2011г.
01.04.2011 Хипократ-GP 4.90 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.90 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.89
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 1 април 2011г.".
- При меню "Сервиз" -> модул "Опции" е преместена опцията: "Сключен договор с дежурен кабинет" от категория "График" към категория "Справки" -> "Справки стандартни"
- При модул "Прегледи" е добавен шаблон на Анкетна карта.
- При "Инструменти"->"Отдалечена поддръжка" е добавен вграден модул за отдалечена помощ
16.03.2011 Хипократ-GP 4.89 LiveUpdate
23 MB Хипократ-GP 4.89 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.88
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 16 март 2011г.".
- Промените касаят само аптеките.
- При меню "Инструменти" е добавена функционалността -> "Проверка на ОПЛ през сайта на НЗОК".
- Добавена е имунизация "Реимунизация против тетанус и дифтерия (Други възрасти)"с код 41 по НЗОК/ХЕИ.
- Съгласно изискванията на НЗОК е въведена възможност за регистрация на бебе с временно ЕГН.
02.03.2011 Хипократ-GP 4.88 LiveUpdate
21 MB Хипократ-GP 4.87 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.88
° Актуализиран е Позитивният лекарствен списък публикуван на страницата на НЗОК, съгласно "Изменение към „Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 март 2011г.".
° Актуализиран е списъкът с медицински изделия, публикуван на страницата на НЗОК, съгласно - Приложение 1 „Списък на медицински изделия за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК” в сила от 01 март 2011г.
° Промените са:
°
° Отпаднали:
°
° YF177,YF178, RF122,RF068, AF247,CF509
°
° Промяна в ред и изисквания:
°
° LF086,AF350,LF072,AF382
°
° Нови:
°
° AF395, AF401, AF402, AF404,
° BF218, HF114, JF482, LF120,
° LF140, LF141, NF640, NF641,
° NF642, RF154, AF394, AF400,
° CF862, CF864, CF865, GF119,
° JF481, JF483, JF484, LF139,
° LF142, MF214, MF216, MF217,
° RF153, SF109, CF861
°
° Цени:
°
° LF072,RF136,AF152
°
° Протокол:
°
° LF072
°
° Други атрибути:
°
° CF761,CF683,NF630,LF091,LF092,NF258,CF807
°
°
° При печат на Безплатна рецепта се печата час и дата на отпускане при текста "Отпечатано с програма ХИПОКРАТ. Контракс ЕАД - София, тел 02/960 9760.Дата: 01.03.2011 г. 08:33:06" .
° При папка "Dcuments" в папката на Хипократ са поставени празни бланки на първични мед. документи, при тях е и подпапка "Otchetni", съдържаща празни Отчет и Спецификация - ПИМП.
17.02.2011 Хипократ-GP 4.87 LiveUpdate
22 MB Хипократ-GP 4.87 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.86
- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 16.02.2011 г.
- При печат на бланка "Направление за хоспитализация" са спазени изискванията на НЗОК за новите клинични пътеки с точка.
03.02.2011 Хипократ-GP 4.86 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.86 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.85
-Актуализиран е Позитивният лекарствен списък - в сила от 01.02.2011 г. Дата: 31.01.2011 ".
-В случаите, при които детето няма ЕГН, в Дейности->Регистър->Лични данни в полето ЕГН се записва, както следва: рождена дата на детето и четири нули (ггммдд0000)“.
31.01.2011 Хипократ-GP 4.85 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.85 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.84
Промени свързани с НРД 2011:
-Актуализирани са отчетните документи съгласно Приложение № 5 „Финансови документи“ - на НРД 2011.
Внимание!
-Добавена е нова опция в "Сервиз" -> "Опции" -> "График" -> "Сключен договор за дежурен кабинет".

25.01.2011 Хипократ-GP 4.84 LiveUpdate
19 MB Хипократ-GP 4.84 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.83
Съгласно НРД 2011 са извършени следните промени:
- Актуализирани са диетичните храни - в сила от 16.01.2011 г.", не съдържа промени, касаещи работата на лекарите.
- Актуализирани са цените в отчетните документи съгласно НРД 2011. Очакваме публикуването на Приложение 5 с Финансовите докумети.
- Актуализирани са РЦЗ справките в съответствие с публикуваните на сайта на НЦЗИ - "МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ 2010/2011".
- Актуализирани са Първичните медицински документи съгласно Приложение 3 на НРД 2011 .
- Актуализиран е списъка с диспансеризации, съгласно Приложение 13 на НРД 2011.
- Актуализирани са дейностите по програма Майчино здравеопазване, съгласно Приложение 15 на НРД 2011.
- Актуализирани са дейностите по програма Детско здравеопазване, съгласно Приложение 15 на НРД 2011.
- Актуализирани са рисковите групи при профилактичните прегледи, съгласно Приложение 15 на НРД 2011.
- Актуализирани са клиничните пътеки съгласно Приложение 18 на НРД 2011.
- Добавен е нов код ВСД процедура, съгласно Приложение 20.
- Актуализирани са процедурите, съгласно Приложение 12 на НРД 2011.
- Актуализирани са имунизациите, съгласно Приложение 3 на НРД 2011.

06.01.2011 Хипократ-GP 4.83 LiveUpdate
24 MB Хипократ-GP 4.83 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.82

В програмата са въведени актуализации на цените на изследванията, съобразно Постановление № 304 от 17 декември 2010 г.за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Считано от 01.01.2011г. ( на база промените в чл.37, ал.1, т.1 от Закона за Здравното осигуряване), всички здравноосигурени лица над 18 годишна възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря 1% от минималната работна заплата. Потребителската такса заплащана от жени над 60 и мъже над 63 годишна възраст е актуализирана съгласно промените и вече е в размер на 2,40лв.


03.01.2011 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.82
141 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.82 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.01.2011 Хипократ-GP 4.82 LiveUpdate
18 MB Хипократ-GP 4.82 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.81

-Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 януари 2011 година".

01.12.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.81
141 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.81 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.12.2010 Хипократ-GP 4.81 LiveUpdate
18 MB Хипократ-GP 4.81 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.81

-Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 декември 2010 година".

16.11.2010 Хипократ-GP 4.80 LiveUpdate
18 MB Хипократ-GP 4.80 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.79
Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 ноември 2010 година".
При проблем с печат на Зелена рецепта - като разместване на данните от полетата и калибрирането не помага, при "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Рецепти", опцията "Използвам все още старите бланки за зелена рецепта", контролира на каква бланка да се печата, тъй като е въведен и нов формат на зелените рецепти, с по-тесни полета. При необходимост я изключете и запазете промените.

01.11.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.79
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.79 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.11.2010 Хипократ-GP 4.79 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.79 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.78

-Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 1 ноември 2010 година.

20.10.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.78
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.78 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

20.10.2010 Хипократ-GP 4.78 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.78 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.77

-Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 16 октомври 2010 година".

07.10.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.77
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ- 4.77 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

07.10.2010 Хипократ-GP 4.77 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.77 - aктуализация за версии от 4.68 до 4.76
Aктуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 октомври 2010 година"".
Прегледи
При "Дейности" -> "Прегледи на пациенти" -> "Амбулаторен лист" е увеличен размера на полето "Терапия" до 3000 символа, по искане на абонати.
При "Дейности" -> "Прегледи на пациенти" -> "Антропометрия", е променена подредбата (по искане на абонати), в следния ред:
"Гръдна обиколка в спок. съст.:"
"Гръдна обиколка при вдишв.:"
"Гръдна обиколка при издишв.:"
Подредбата е променена и при "Дейности" -> "Регистър" -> "Антропом. данни".

17.09.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.76
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.76 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

17.09.2010 Хипократ-GP 4.76 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.76 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.75.1

- Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно " Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба № 10 от 24 март 2009г. – в сила от 16.09.2010 г."

02.09.2010 Хипократ-GP 4.75.1 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.75.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.75

- Отстранен е проблема при изписването на тест ленти.

03.08.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.74
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.74 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.08.2010 Хипократ-GP 4.74 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.74 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.73.1
Актуализиран е Позитивният лекарствен списък на НЗОК, съгласно " Списък на лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, за които има промяна в указание относно реда за предписване, отпускане и получаване, съгласно чл.6,ал.1,т.3 от Наредба №10/2009г. и промяна в разпространението и доставките от търговците на едро, посочени от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, по реда на чл. 5 от Наредба №10/2009г. – в сила от 01.08.2010 г."

Добавена е възможност за автоматично попълване на пощенски код при въвеждане на нов пациент.

Добавени са нови опции в "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист" и в "Сервиз" -> "Опции"-> "Рецепти" -> "Други" .

При "Дейности" -> "Регистър" -> "Лични данни", при въвеждане на нов пациент, след избор от падащото меню на "Област", "Община" и "Град (село)", в полето "П.код", автоматично се зарежда съответният пощенски код. При въвеждане на пациент под 18 години, в частта за данни за Родител/Настойник или Попечител, също след избор от падащото меню на "Област", "Община" и "Град (село)", в полето "П.код", автоматично се зарежда съответният пощенски код. Автоматично попълненият код, в полето "П.код" може да бъде редактиран.

При "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Амбулаторен лист" е добавена следната опция: "Отпечатай втора страница на АЛ при препълване на Анамнеза, Обективно състояние, Изследвания или Терапия". Когато е включена тази опция, при попълване на по-голям текст в полетата за Анамнеза, Обективно състояние, Изследвания или Терапия, при печат на амбулаторния лист на бял лист, се печата и втора страница. Mри "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Рецепти" -> "Други" е добавена следната опция: "Изберете видимите колони в Минали прегледи". Сложете отметка пред колоните, които искате да се виждат в Минали прегледи, в резултат на което в Минали прегледи ще се показват само избраните от Вас колони.

При "Сервиз" -> "Опции" -> "Прегледи" -> "Рецепти" -> "Други" е добавена следната опция: "Попълвай пълния код на изследванията в минали прегледи". Когато е включена тази опция, в Минали прегледи за пациенти с извършени изследвания, в колоната Изследвания ще се визуализират пълните кодове на изследвания.

06.07.2010 Хипократ-GP 4.73.1 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.73.1 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.73
Върнат е старият протокол (версия 3) на проверката за здравноосигурителния статус на пациентите, поради проблеми с коректността на данните подавани от сървъра на НАП с новия протокол (версия 5). Проблемите предизвикани от предишни проверки ще бъдат отстранени веднага след като отново пуснете проверка на статуса на пациентите.
01.07.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.73
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.73 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.07.2010 Хипократ-GP 4.73 LiveUpdate
16 MB Хипократ-GP 4.73 - aктуализация за версии от 4.65 до 4.72

Актуализиран е лекарственият списък съгласно "Изменение към "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.; изм.бр.34, 38 и 40 от 2009г. и бр.9 от 2010г.), в сила от 01 юли 2010 година"


Актуализирана е проверката за здравноосигурителния статус да минава през новия протокол на НАП (версия 5).


Добавена е възможност за печат на информация от АЛ в ЛАК. Избира се от стрелкичката вдясно на бутона "На бял лист"-> "За ЛАК". Достъпно е от всяка една бланка. Разпечатва се информацията от Амбулаторния лист- данните от анамнезата, обективното състояние, изследвания и терапия.


При Сервиз ->Опции ->Рецепти е добавена следната опция: "Не почиствай МКБ кода от зелените\жълти рецептурни бланки заплащани изцяло от пациента"


При Справки ->Готови справки -> Пациенти е добавена следната готова справка "Пациенти на възраст, завършваща на определена цифра". Справката показва тези записани или временно регистрирани пациенти, които "Към дата" са на възраст, завършваща на цифрата "Последна цифра". По подразбиране се показват пациентите с години, завършващи на 5 към текущата дата.


При Списъци -> Текущи номера -> Безплатна рецепта "Когато един лекар работи с пациент, който е регистриран при друг лекар, използвай брояча на лекаря," по подразбиране е избрана опцията "при когото е регистриран пациента", което е правилния начин за работа при заместване. В случаите на заместване, проверете дали са избрани правилните настройки на програмата .
Подробно описание за настройките при заместване можете да намерите в "Помощ" -> "Указания за работа с програмата" -> "Модули" -> "Списъци" -> "Данни за лекарите" -> "Заместващ/Нает".


03.06.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.72
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.72 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.06.2010 Хипократ-GP 4.72 LiveUpdate
16 MB В тази версия на програмата Хипократ-GP е оптимизиран размера на ъпдейта.
 
По тази причина с новата версия Хипократ GP 4.72 ще могат да се обновят абонати с версия  GP 4.65 нагоре!
За абонати с по-стара версия на програмата е необходимо първо да се обновят до версия 4.65 и след това до версия 4.72.


- Актуализиран е лекарственият списък съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 юни 2010 година"
- Отстранен е и проблема с невъзможността да се избират изследвания.

21.05.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.70
147 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.70 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

21.05.2010 Хипократ-GP 4.70 LiveUpdate
57 MB Хипократ-GP 4.70 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.69

Актуализиран е лекарственият списък съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 май 2010 година"

Променена е Служебната бележка съгласно образец на служебна бележка изготвен от Министерството на труда и социалната политика. Добавени са полета за данни на родител.

Добавена е нова функционалност към Модул Консултация при Прегледи, където освен данни за извършена консултация със специалист, може да се запишат и данни за изследвания назначени на пациента от него. Чрез включването на опция в Сервиз -> Опции -> Диспансерен отчет "Взимай предвид и изследванията попълнени в "Консултации"", те могат да се броят като извършена дейност в "Диспансерен отчет" и при прозореца "Дейности по диспансеризация при ОПЛ". Данните в Модула са с информативен характер и не се отразяват в отчетните документи, т.е. НЗОК/РЗОК не ги приемат като извършена дейност от Вас.


03.05.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.69
147 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.69 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.05.2010 Хипократ-GP 4.69 LiveUpdate
57 MB Хипократ-GP 4.69 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.68
Актуализиран е лекарственият списък съгласно Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 май 2010 година
27.04.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.68
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.68 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

27.04.2010 Хипократ-GP 4.68 LiveUpdate
50 MB Хипократ-GP 4.68 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.67

Актуализиран е лекарственият списък съгласно "Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 16 април 2010 година"

Добавена е Служебна бележка за Социалните служби при Прегледи.

При Сервиз ->Опции ->Амб.лист има нова опция - "Поставяй автоматично отметка вкл. в регистър".

При Сервиз ->Опции ->Служебна бележка има нова опция - "Принтирай по две служебни бележки на един лист" - чрез нея можете да изберете формата на печата.

При Сервиз ->Опции ->Служебна бележка има нова опция - "Принтирай на служебната бележка информация за извършените прегледи и имунизации след: (избор на дата)" - чрез нея можете да изберете дали да се печата тази информация и за какъв период.

При Справки ->Готови справки -> Добавена е готова справка за всички издадени служебни бележки за профилактичните прегледи и имунизациите на деца.

Тъй като днес беше пуснат нов лекрстван списък, до няколко дни ще има нова версия на програмата отразяваща промените в него.


08.04.2010 Хипократ-GP 4.67 LiveUpdate
50 MB Хипократ-GP 4.67 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.66.1

Актуализиран е списъка с безплатни лекарства съгласно: Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 април 2010 година"

Добавена е нова опция при меню Сервиз -> Опции -> Справки -> Стандартни справки. Тя контролира справката при меню Справки -> Стандартни -> "Месечно движение на ЗОЛ (ЗОКС разпечатка)".
Опцията се казва: "Включвай в резултата от справката "Движение на ЗЗОЛ" и неосигурените пациенти" - когато е включена, неосигурените пациенти, направили избора си за личен лекар, също влизат в справката. По този начин разпечатката и xml отчета за пациентската листа имат еднакво съдържание.

31.03.2010 Хипократ-GP 4.66.1 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 4.66.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.66

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.66.1!

Отстранен е проблемът с неправилното поставяне на отметка "вкл. в регистър".

29.03.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.66
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.66 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

29.03.2010 Хипократ-GP 4.66 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 4.66 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.65

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.66!

Синхронизирано е броенето на извършени диспансерни прегледи в различните панели на програмата,
съответно за диспансерна или календарна година, в зависимост от желанието на лекаря.

Актуализирана е готовата справка "Необходими и извършени диспансерни прегледи", намираща се в Справки -> Готови справки -> Диспансеризации.

Има промени при безплатни рецепти, улесняващи изтриването на лекарство.

Добавен е съветник за това, кога се полага да се извърши следващ профилактичен преглед
(по програми: "Детско здравеопазване" и "Профилактика на ЗЗОЛ над 18год."), съобразно рождения ден на пациента,
изискванията от НРД 2010 за профилактичните прегледи , НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА
и софтуерните изисквания на НЗОК. Съветникът не забранява издаването на амб. лист, а само препоръчва подходящият период.


02.03.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.65
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.65 - нова инсталация
– В тази версия е актуализиран списъкът с безплатни лекарства съгласно: Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 март 2010 година". Ако откриете несъответствия, можете да ни сигнализиране на тел. 02/ 960 97 63.

– Подобрена е проверката на осигурителен статус на пациентите през НАП

- Добавени са две нови готови справки

По-подробна информация за новостите във версията можете да откриете в раздел Помощ -> Указания за работа с програмата.
02.03.2010 Хипократ-GP 4.65 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 4.65- aктуализация за версии от 4.37 до 4.64.1

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.65!

– В тази версия е актуализиран списъкът с безплатни лекарства съгласно: Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 март 2010 година". Ако откриете несъответствия, можете да ни сигнализиране на тел. 02/ 960 97 63.

– Подобрена е проверката на осигурителен статус на пациентите през НАП

- Добавени са две нови готови справки

По-подробна информация за новостите във версията можете да откриете в раздел Помощ -> Указания за работа с програмата.

16.02.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.64.1
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.64.1 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

16.02.2010 Хипократ-GP 4.64.1 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 4.64.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.64

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.64.1!

Подобрена е проверката на осигурителен статус на пациентите през НАП.
При Сервиз -> Опции -> Добавена е нова опция "Не проверявай необходимостта от допълнителен код за диспансерните диагнози".
Актуализиран е списъка с безплатни лекарства.

29.01.2010 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.64
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.64 - нова инсталация

В тази версия са актуализирани всички отчетни документи в съответствие с изискванията на НРД 2010.
Годишните отчети за РЦЗ вече ще могат да се генерират за 2009 година.
Ако сте подали молба във вашето РЗОК, ще можете да проверявате осигурителния статус на вашите пациенти от меню "директна проверка през НАП/НОИ".
МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРЕШКИ – брой за диспансерна година и диагнози!
ОЧАКВАМЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО ЗА ЯНУАРИ, ПОРАДИ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОМЕНИ И НЕЯСНОТИ СВЪРЗАНИ С ДИСПАНСЕРНАТА НОМЕНКЛАТУРА!

29.01.2010 Хипократ-GP 4.64 LiveUpdate
49 MB Хипократ-GP 4.64 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.63.2

В тази версия са актуализирани всички отчетни документи в съответствие с изискванията на НРД 2010.
Годишните отчети за РЦЗ вече ще могат да се генерират за 2009 година.
Ако сте подали молба във вашето РЗОК, ще можете да проверявате осигурителния статус на вашите пациенти от меню "директна проверка през НАП/НОИ".
МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ ДИСПАНСЕРНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ГРЕШКИ – брой за диспансерна година и диагнози!
ОЧАКВАМЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО ЗА ЯНУАРИ, ПОРАДИ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОМЕНИ И НЕЯСНОТИ СВЪРЗАНИ С ДИСПАНСЕРНАТА НОМЕНКЛАТУРА!


14.01.2010 Хипократ-GP 4.63.2 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 4.63.2 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.63.1

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.63.2!

Решен е проблема с нулирането на броячите.
Променен е начинът на броене на извършените диспансерни прегледи от брой за календарна година на брой за "диспансерна година", както в "Диспансерен отчет" така и в панел "Дейност на ОПЛ при провеждане на диспансерни прегледи".

Сервиз
При "Сервиз" -> "Опции" -> "Диспансерен отчет", е добавена опцията - "Използвай "Диспансерна година" вместо "Календарна година"", контролираща как Хипократ да брой диспансерните прегледи - от началото на календарната година или от датата на диспансеризация на пациента.

06.01.2010 Хипократ-GP 4.63.1 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 4.63.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.63

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.63.1!


30.12.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.63
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.63 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.12.2009 Хипократ-GP 4.63 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 4.63 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.62

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.63!

В програмата са въведени актуализации съобразно НРД 2010.

Автоматизирано нулиране на броячите в "Списъци" -> "Текущи номера" за новата отчетна 2010г.

01.12.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.62
138 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.62 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.12.2009 Хипократ-GP 4.62 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 4.62 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.61

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.62!


В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК - в сила от 01.12.2009 г.


30.10.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.61
139 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.61 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.10.2009 Хипократ-GP 4.61 LiveUpdate
48 MB Хипократ-GP 4.61 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.60.1

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.61!


Добавени са три нови опции в секция "Диспансерен отчет"(модул "Сервиз" -> "Опции").
При регистрация на пациенти под 18 години,когато изборът на лекар не е личен,а се прави от друго лице(родител,настойник,попечител),вече е задължително попълването и на пощенския код на населеното му място.Корекцията е направена заради изискване във формата на файла за пациентската листа.
Добавена е следната възможност: ако към профилактичен преглед в текущата година има извършени МДД и при последващ диспансерен преглед някои от необходимите дейности по диспансеризацията съвпадат с вече извършените при профилактиката,лекарят преценява дали желае и ако "Да",кои от тях да отбележи като "извършени" и по диспансерната диагноза.Посочените изследвания от профилактичния преглед и резултатите от тях се добавят в поле "Изследвания" на амбулаторния лист.
Ако пациент над 18 години има извършен профилактичен преглед и издадена анкетна карта към него,и на по-късен етап се въведат резултатите от изследванията към прегледа в модул "Изследвания",има възможност за автоматично добавяне на същите изследвания в анкетната карта.И обратно - при изтриване на изследване от бланка МДН или "Изследвания",е добавена възможност за автоматично изтриване на резултатите за тези изследвания и от анкетната карта.При редактиране на резултати от изследвания в модул "Изследвания",същите могат отново автоматично да бъдат обновени и в анкетната карта.Предложение за автоматично прехвърляне/обновяване на резултати от МДД 01.12. -> "Кръвно-захарен профил" има само в случай,че в анкетната карта предварително е отбелязана необходимост от извършване на това изследване.
Добавен е печат на зелената рецепта на новите бланки.
Нова функционалност в модул "Консултация",позволяваща да се укаже дали въпросната консултация е извършена по направление от специалист или по направление от общопрактикуващия лекар.
Добавено е поле в "Справки" -> "Конструктор",показващо дали даден амбулаторен лист е отпечатан или не.
В "Номенклатури" -> "Процедури" -> пакет "Общомедицински дейности" е добавена процедура с код 89.52 - "Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане".
Добавена е проверка за липса на профилактично МКБ или Z00.8 в амбулаторните листа,към които са пуснати имунизации.


08.09.2009 Хипократ-GP 4.60.1 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 4.60.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.60

В тази версия на програмата е отстранен проблема с невъзможността за издаване на амбулаторен лист, на пациент с много прегледи.

01.09.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.60
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.60 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

01.09.2009 Хипократ-GP 4.60 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 4.60 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.59

В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК , съгласно "Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 септември 2009 година - публикувано на 10.08.2009г. в 11 часа" и
"Изменение към "Списък на лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (обн. ДВ, бр.24 от 2009г.), в сила от 01 септември 2009 година" - публикуван на сайта на НЗОК на 31 август 2009г. в 18:30 часа.

Добавена е възможност за генериране на спецификация и Приложение към спецификация за лица, с право на здравно осигуряване, удостоверено от друга държава-членка на ЕС или съгласно двустранни спогодби.


17.08.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.59
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.59 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

17.08.2009 Хипократ-GP 4.59 LiveUpdate
41 MB Хипократ-GP 4.59 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.58

Актуализиран е лекарственият списък, съгласно промените от сайта на НЗОК.

Прегледи
Добавено е подканващо съобщение за автоматично слагане на отметката "Новооткрито" на амбулаторния лист.
Добавена е възможност за печат на бланка 5А върху химизирана бланка.

Сервиз
Добавени са две нови опции.

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.59, където са описани промените и новите функции!

30.06.2009 Хипократ-GP 4.58 LiveUpdate
35 MB Хипократ-GP 4.58 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.57
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.58!

Актуализирани са диетичните храни съглано новия списък на НЗОК, който влиза в сила от 01.07.2009г.

Поради изискванията в някои приемащи офиси в РЗОК София, в “Сервиз”–>”Опции”->”Справки”->”Стандартни” е добавена опция “Във финансовия отчет попълвай вместо текста "1% от МРЗ" конкрената сума". По подразбиране текстът на полето ще гласи “1% от МРЗ”.

Добавена е форма с предложение при стартиране на Хипократ.

В Dанни за лекарската практиката в полето за неблагоприятни условия може да се въвежда точка или запетая като десетичен знак.

При запис на АЛ, ако е сгрешен кодът на процедурата, извежда предупреждение.

При Анкетна карта е добавен бутон за автоматично регистриране в подходящите рискови групи.

В бланка Хоспитализация се попълва автоматично семейно положение и гражданство. Информацията се взима от Регистъра.

Нови проверки във Валидатора.

Допълване с водещи нули на клиничната пътека в бланка Хоспитализация.

XML ЗОКС Експорт се визуализира правилно.

Печат на приложението към рецептурна книжка.

Поправен е печатът на безплатната рецепта на бланка.

Подробна информация относно новостите в текущата версия можете да откриете в указанията за работа с програмата.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.
Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

18.06.2009 Хипократ-GP 4.57 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.57 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.56.1
В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-GP 4.57!

SMS известяване
Напомняме, че може да получавате известие чрез SMS за нови версии на програмния продукт Хипократ. За целта трябва да имате активирана услугата mail2sms. Мобилни оператори, поддържащи тази услуга, са Мтел и Глобул
- За абонати на Мтел:
Mail2sms услугата се активира, като се прати SMS с текст "Mail" на номер 1010. След това ще получите потвърждение, че услугата е успешно активирана.
- За абонати на Глобул:
За да активират услугата, абонатите на Глобул трябва да изпратят SMS със съдържание "OPEN" на номер 1552.
Внимание! Услугата mail2sms за абонатите на Глобул е платена. Ако абонатът иска да получи съобщението, трябва да го потвърди с "Y", като това се таксува според тарифния план.
-За абонати на Вивател:
Услугата не се поддържа.
Примерен текст на SMS:
From: Hippocrates@kontrax.bg
Text: Izlqzla e versia 4.57 na Hippocrat. Moje da startirate programata za obnovqvane.

- Отстранени са всички докладвани до момента проблеми във връзка с лекарствения списък;
- Актуализиран е печатът на бланките спрямо НРД 2009;
- Добавени са нови проверки в бланки 5 и 5а;
Подробна информация относно новостите в текущата версия можете да откриете в указанията за работа с програмата.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.
Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

04.06.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.56.1
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.56.1 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

04.06.2009 Хипократ-GP 4.56.1 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.56.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.56

В тази версия на програмата са нанесени корекции по позитивния лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 юни 2009 година.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

02.06.2009 Хипократ-GP 4.56 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.56 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.55

В тази версия на програмата е актуализиран Позитивният лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01 юни 2009 година, публикуван на сайта на НЗОК на 31.05.2009 г.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

30.05.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.55
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.55 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

30.05.2009 Хипократ-GP 4.55 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.55 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.54

Новостите в тази версия включват:
Корекции в наименованието на xml файла, съгласно изискванията "Уточнения и изисквания в сила за отчетния период от 01.06.2009 г." от сайта на НЗОК.
Добавена е възможност за SMS известяване.
За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.58, където са описани промените и новите функции!
Внимание! В тази версия на програмата е включен лекарствен списък, публикуван на сайта на касата, който подлежи на корекции от НЗОК. Съветваме Ви да не издавате безплатни рецепти, докато не се публикува окончателният лекарствен списък от НЗОК!

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

15.05.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.54
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.54 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

15.05.2009 Хипократ-GP 4.54 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.54 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.53.1

В тази версия няма нова функционалност, но тя използва нов сървър за бази данни - Firebird 2.1. Преходът от стария Firebird 1.5 към новия 2.1 е автоматичен. Обновяването е силно препоръчително, защото всички следващи версии ще работят само с Firebird 2.1.

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

08.05.2009 Хипократ-GP 4.53.1 LiveUpdate
33 MB Хипократ-GP 4.53.1 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.53

- Промени и допълнения,направени във версия Hippocrates-GP 4.53:
- Промени в номерацията на анкетните карти към профилактичните прегледи на ЗЗОЛ над 18 г. и уточнение за месеците на дейност,за които ще се предават електронните отчети за анкетните карти
- Корекции в бланката за финансовия отчет от лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ съгласно приложение 5 от сайта на НЗОК

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.52, където са описани промените и новите функции!

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.

22.04.2009 САМО ЗА ДИЛЪРИ Хипократ-GP 4.53
137 MB САМО ЗА ДИЛЪРИ - Хипократ-GP 4.53 - нова инсталация

Прочетете за новостите в описанието на пакета за обновяване.

03.04.2009 Хипократ-GP 4.52 LiveUpdate
23 MB Хипократ-GP 4.52 - aктуализация за версии от 4.37 до 4.51.1

Актуализация на печата на безплатната и обикновената рецепта, съгласно Наредба 4
Три лекарства по три различни МКБ кода на една бланка
Търсене по момер или наименование на клинична пътека
Актуализация на XML ЗОКС експорт

За по - подробна информация, използвайте Помощ ->Указания за работа с програмата->Промени във версиите->Промени във версия 4.52, където са описани промените и новите функции!

Препоръчваме Ви да използвате автоматичното обновяване през Интернет.

Ако нямате достъп до Интернет от компютъра, на който ползвате Хипократ, направете следното:
Разархивирайте файловете в някоя временна папка, например C:\Temp.
Пуснете Хипократ и изберете от меню Инструменти - Обновяване на програмата.
Задайте обновяване от CD и посочете папката C:\Temp\LiveUpdate.
След приключване на обновяването рестартирайте Хипократ.
Можете да изтриете временната папка.