Уважаеми потребители на Хипократ D Lite,

От 01.05.2023 г. интеграцията на продуктите за лекари по дентална медицина с НЗИС става задължителна.

До 30.06.2023 г. може да се абонирате за Хипократ D на преференциална цена.
Хипократ D е пълнофункционален софтуер с много повече възможности от Хипократ D Lite - вижте сравнение по-долу.

С голямо съжаление ви уведомяваме, че Хипократ D Lite няма да се развива в посока е-преглед и е-направление. Интеграцията с НЗИС изисква влагане на огромни ресурси от страна на производителите на здравен софтуер. Контракс не може да отговори на тези изисквания, развивайки безплатен продукт.

Единственото, което можем да направим в тази обстановка, е до 30.06.2023 г. да ви предложим преференциални условия за абонамент за продукта Хипократ D, като се ангажираме да го развиваме според нормативните изисквания и според нуждите на вашата дейност. Свържете се с наш представител за съдействие.

Може да прехвърлите амбулаторните си листове от Хипократ D Lite в Хипократ D така:
- В Хипократ D Lite направете по един XML отчет за всяка календарна година (използвайте "от дата - до дата").
- В Хипократ D отворете меню "Инструменти - XML Импорт" и импортирайте отчетите.

С уважение,
Екипът на Хипократ, Контракс АД

Изтеглете Хипократ D Lite оттук

Последна версия: 4.0.1 от 26.01.2023 г.


Инсталиране на Хипократ D Lite

 • Пуснете изтегления файл и щракнете 3 пъти с мишката на съобщенията, които ще се появят.
Вашият безплатен софтуер е инсталиран. Използвайте същите стъпки, за да го обновявате.

Хипократ D Lite дава възможност за

 • Въвеждане и печат на амбулаторни листове на НЗОК.
 • Автоматично номериране на амбулаторните листове и всички направления.
 • Основни проверки за валидност на въведените данни.
 • Номенклатури с процедури, диагнози, специалности и др.
 • Генериране на всички задължителни отчети към НЗОК – хартиени и електронни.
 • Генериране на електронна фактура по получено месечно известие.
 • Нови версии при промяна в нормативната уредба.

Хипократ D надгражда тези възможности с

 • Интеграция с НЗИС: е-преглед, е-напарвление.
 • График на посещенията и планиране на работата.
 • Регистър с пациенти и тяхното медицинско досие.
 • Медицинска история (заболявания, курсове на лечение и посещения, всички извършени дейности, издадени направления и др.).
 • Подробен дентален статус с повърхности на зъбите.
 • Въвеждане и печат на бланки, които не влизат в отчетите.
 • Прилагане на електронни документи, като снимки и др.
 • Управление на плащанията и баланс на пациента.
 • Водене на наличностите от инструменти, консумативи и др.
 • Справки и отчети за вътрешна употреба.
 • Списъци с лечебни заведения и специалисти.
 • Работа на няколко лекаря с обща база данни.
 • Работа в мрежа (централен сървър и отдалечени работни места).
 • Приоритетна поддръжка от дилър на Контракс АД.

Още някои функции на Хипократ D

 • Работа с входящи диагностични направления за лаборатории.
 • Въвеждане и печат на фактури.
 • Гъвкава система за сигурност – потребители, права, групи.
 • Автоматично архивиране (резервни копия) на базата данни.
 • Работа с много бази данни (много практики) през един сървър.
 • Автоматично обновяване на софтуера през интернет.
 • Печат на платежно нареждане към Контракс АД.

Свържете се с наш представител за инсталиране на Хипократ D.