Безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина

Хипократ D Lite


Лицензно споразумение

Hippocrates-D Lite е безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина.
Като краен потребител Вие получавате право за използване на софтуера ако приемате всички клаузи на настоящото лицензно споразумение.

  • Hippocrates D Lite е достъпен за свободно изтегляне от сайта на Контракс АД. Имате право да инсталирате сам/а софтуера на произволен брой компютри и да го използвате неограничено време, за което не дължите никакви суми на Контракс АД. Имате право да подготвяте отчетите на до 3 практики на всеки компютър. Всяко копие на Hippocrates D Lite използва отделна, вградена база данни, в която се съхранява информация само за един лекар по дентална медицина.
  • Hippocrates D Lite може да Ви бъде инсталиран също и от оторизиран дилър на Контракс АД. Забранява се използването на софтуера с търговска цел, освен от оторизираните дилъри. Всяко поискано съдействие от дилър или служител на Контракс подлежи на заплащане по договаряне.
  • Mоже да изпращате предложения, въпроси и забележки, свързани със софтуера, само в писмен вид на e-mail адрес hippocrates@kontrax.bg. Те ще бъдат разглеждани, като приоритетът на обработка зависи от типа на предложението, въпроса или забележката. Екипът на Контракс АД не гарантира конкретни срокове за отговор на писмата.
  • Контракс АД ще разработва нови версии на Hippocrates D Lite и ще се стреми да поддържа софтуера актуален спрямо изискванията на нормативната уредба, като не се ангажира с конкретни срокове на реакция при промяна в тези изисквания.
  • Hippocrates D Lite се доставя "какъвто е". Контракс АД не гарантира, че софтуерът не съдържа грешки, и не носи отговорност в случаите на възникване на щети, преки или косвени, включително щети, предизвикани от вероятни грешки в софтуера.
  • Изключителен собственик на авторските права върху Hippocrates D Lite е Контракс АД. Нямате право да изследвате, декомпилирате или деасемблирате програмите, базите данни и другите компоненти на софтуера. Нямате право да правите никакви промени в обектния код на програмите или в базите данни, с изключение на тези, специално осъществявани от софтуера и описани в документацията. Нямате право да извършвате никакви други действия, нарушаващи Българския и международните закони за авторското право и употребата на софтуер.

Изтеглете и инсталирайте софтуера само ако сте съгласни с условията.