Софтуер за генериране и отчитане на бяла е-рецепта към НЗИС

Хипократ P

Изтеглете Хипократ P оттук


Накратко за Хипократ Р


  • “Хипократ Р” e специализиран софтуер, ориентиран към лекарите, които желаят да се възползват от възможността за създаване, изпращане и изпълнение по електронен път на бели рецепти към НЗИС и аптеките.

  • Има лесен и интуитивен интерфейс. Поддържа всички задължителни номенклатури по действащото законодателство и с няколко клика на мишката генерира и изпраща към НЗИС данните за е-рецепта.

  • Разпознава по идентификатора на пациента (ЕГН/ЛНЧ/SSN/Номер на чужденец) дали вече сте въвели данни за него и ги попълва автоматично.

  • Дава възможност да търсите по зададени критерии в списъка с издадени рецепти и да проследите терапията на избран пациент във времето.

  • Дава възможност за копиране на данните от стара рецепта, при необходимост от издаване на нова рецепта със същата терапия.

  • Поддържа архивиране и възстановяване на архивни данни за рецепти.

Инсталиране на Хипократ P


1. Изтеглете и стартирайте инсталационния файл.

2. За да инсталирате продукта, е необходимо да се съгласите с Лицензионните условия.
Инсталирайте софтуера само ако сте съгласни с условията!

3. Изберете папка, в която да бъде инсталиран Хипократ P, след което кликнете върху бутон "Инсталирай".

4. След успешна инсталация, попълнете данните за практиката си, за да можете да издавате бели е-рецепти.

Използвайте същите стъпки, за да обновявате софтуера. Винаги правете архив на данните, преди да инсталирате новата версия.


Забележка:
За да изпращате успешно електронна бяла рецепта с Хипократ P, е необходимо да имате инсталиран валиден електронен подпис!