Софтуер за общопрактикуващи лекари „Хипократ GP”

„Хипократ GP” e ориентиран към лекарите по обща медицина. Проектиран е и е създаден да бъде помощникът, на който всеки семеен лекар да може да разчита за автоматизиране на бизнес - процесите в неговия кабинет.

Основни функционалности:

 • Програмата е структурирана на модулен принцип с конкретно предназначение на всеки модул
 • Записите за всеки пациент в регистърния модул са максимално детайлизирани с цел да се запише целия обем информация при първоначалното въвеждане на пациента в базата данни
 • В модула Прегледи се оперира с бланки на НЗОК, което прави работата максимално опростена и интутивна. Навигацията в модула е максимално олекотена, така че с един поглед лекарят контролира направеното от него по време на настоящия преглед и на всички предишни прегледи.
 • В Модул Прегледи са интегрирани подмодули Диспансерен отчет, Бременности, Детско здравеопазване и Профилактични дейности, които улесняват и подпомагат лекаря при извършването на целия обем дейности, на които подлежат неговите пациенти. Подмодулите позволяват оптимален контрол на извършените и предстоящите дейности.
 • В модул Номенклатури е заложен пълният обем на номенклатурите, с които оперира всеки професионалист (МКБ 10, Лекарствен списък на НЗОК, изследвания, манипулации, процедури, диагнози по регистри). Използването на модула изключително много улеснява достъпа до разнообразна информация, касаеща кодирането на находките, медикаментите и дейностите. Актуализирането на модула при промяна на нормативната уредба е с най – висок приоритет.
 • Модулът График служи за организиране и планиране на работното време и осигурява оптимизиране на натоварването на медицинския колектив на лечебното заведение. Използването на График с планирането на дейността освобождава време за всеки пациент, като прекъсва порочната практика на множеството чакащи пациенти. Пациентският поток се разпределя оптимално във времето, така се подобрява доверието и психоклимата в кабинета на лекаря.
 • Модул Справки служи за генерирането на справки от три типа
  • стандартни справки – обем справки, необходим за отчитането на дейността пред НЗОК, ХЕИ и РЦЗ
  • готови справки, създадени специално за оптимизиране на контрола върху разнообразни аспекти на дейността на практиката
  • конструктор на справки – специфичен за „Хипократ” подмодул, който е създаден, за да няма справка, която да не може да се направи. На практика чрез ползването на този уникален Конструктор, може да се направи неограничен набор от потребителски справки по произволни критерии.
 • Административни модули (Сервиз, Инструменти, Импорт/Експорт и Сигурност) са създадени за управление на дейността на програмата и се използват само при специфични ситуации – обновяване на програмата, архивиране, профилактиране на базата данни, импортиране на данни в различен формат.
Основни предимства на програма „Хипократ GP”:

 • Лесен и интуитивен интерфейс – лекарят използва познатите му бланки и може да започне работа с програмата веднага.
 • Идентично структуриране на прозорците, което спомага за интуитивността още повече – всички бутони на всички прозорци са на едно и също място
 • Максимално автоматизиране на процеса по обработката на един пациент с копиране на предишни амбулаторни листи и документи към тях
 • Специализирана зона за запис и употреба на шаблони - предефинирани изрази, които съответният професионалист често използва в практиката си
 • Прецизен контрол на входа и на изхода на информацията, която минимизира грешките
 • Работа с всички първични (по приложение 4 ) и всички финансови (по приложение 5 ) документи, необходими на общопрактикуващия лекар
 • Съхранява цялата информация на пациентите под формата на електронно досие
 • Поддържа досиета на пациентите, обхаванти по диспансерни и профилактични програми
 • Предлага онлайн автоматизирана проверка на здравноосигурителния статус на пациентите
 • Предлага онлайн сигнализиране за налична нова версия и актуализиране до нея
 • Позволява прегледи на пациенти – притежатели на Европейска здравноосигурителна карта с пълния набор от дейности, необходими за обслужването им.
 • Партньор е по иновативните проекти за Електронна здравна карта и Електронно здравно досие (Life Sensor), които ни нареждат сред водещите страни в областта на електронното здравеопазване в Европейския съюз.