Процедура по обновяване на Хипократ-D


Автоматично обновяване през Интернет
Обновяване при липса на връзка с Интернет

Автоматично обновяване през Интернет
След стартиране на Хипократ-D и наличие на по-нова версия в Интернет автоматично излиза следния прозорец

След натискане на бутона <Напред> започва извличането на пакета за обновяване, като в реално време се вижда прогресът по обновяване.


След натискане на бутона <Напред> се стартира помощника по обновяване.

Обновяване при липса на връзка с Интернет

За обновяване на програмата без наличие на връзка към Интернет е необходимо да се стартира ръчно обновяващата програма LiveUpdate.exe.
LiveUpdate.exe се намира в подпапка LiveUpdate на главната папка, в която е инсталиран Хипократ-D. Така, ако Хипократ-D е инсталиран в директорията по подразбиране C:\Program Files\Kontrax\Хипократ-D, то програмата за обновяване ще се намира в следната папка: C:\Program Files\Kontrax\Хипократ-D\LiveUpdate както е показано на изображението
От тази папка се избира и стартира приложението LiveUpdate.exe

Началният екран на обновяващата програма изглежда по подобен начин:

като

  1. Папка, където е инсталиран Хипократ-D
  2. Бутон за зареждане на пакет за обновяване
  3. Дата на базата данни
За да продължите с обновяването на програмата трябва да заредите подходящия пакет за инсталиране (като пример е Build30062008.zip)
Следвайте указанията и натискайте бутона <Напред> докато не завършите инсталацията: