Цените влизат в сила от 01.08.2016 г.
Цените за Хипократ D влизат в сила от 01.09.2016 г.
Хипократ Период GP S D D Lite
Първоначална инсталация, обучение в рамките на 45мин., импортиране на пациентска листа и настройки на програмата. безплатно -
Начин на броене на единичните цени по-голямото измежду:
- броя компютри
- броя титулярни+наети лекари
брой потребители, които едновременно използват софтуера
Цена за всеки брой при 1 до 5 броя 1 година 252* 252* 240
120
0
6 месеца 138** 138** 120
60
0
Цена за всеки брой, при 6 до 10 броя 1 година 226,80* 226,80* 216
108
0
6 месеца 124.20** 124.20** 108
54
0
Цена за всеки брой при над 10 броя 1 година 201.60* 201.60* 192
96
0
6 месеца 110.40** 110.40** 96
48
0
Цена за всеки домашен компютър със същата база данни 1 година 126* 126* 90 0
6 месеца 69** 69** 60 0
Еднократна цена на сървър при поне 2 едновременни потребителя 500
* Цената на лиценз за програмата без реклама е +1 лв. на месец за едногодишен абонамент
** Цената на лиценз за програмата без реклама е +1.5 лв. на месец за половин годишен абонамент

NB! За всеки нает лекар се доплаща един пълен лиценз
Примери:
Самостоятелен лекар 1 година 252 252 120 0
ОПЛ с 2 компютъра в мрежа, без наети лекари 2х252
ОПЛ с 1 компютър и 2 наети лекаря 3х252
2 компютъра в мрежа, ползвани във всеки момент от 1 лекар 252 240
МЦ с 6 едновременни потребителя, първата година 500+6x226.80 6х108
МЦ с 6 едновременни потребителя, всяка следваща година 6x226.80 6х108
Модул за on-line проверка на лабораторни резултати Период GP S D D Lite
Цена при хостинг, осигурен от клиента 1 година 252
Цена при хостинг, осигурен от Контракс 336
Пример:
Лаборатория с 3 едновременни потребителя и модул за on-line резултати с хостинг, осигурен от клиента, за втората година 1 година 3x252+252
ILink връзка с лабораторни апарати Период GP S D D Lite
Еднократна цена за инсталиране 250
Базова цена 1 година 252
Цена за един лабораторен апарат 660
Примери:
Лаборатория с 6 едновременни потребителя и ILink модул за 1 апарат, за първата година 1 година 500+6х226.80+250+252+660
...добавяне на втори апарат през втората година 6х226.80+252+2х660
Услуги Период GP S D D Lite
Преинсталация на едно работно място 25 лв. + транспортни разходи
Импортиране на списък с пациенти 25 лв. + транспортни разходи
Възстановяване на забравена парола на един човек 30 лв. + транспортни разходи
Допълнителна обработка, импорт/експорт, анализ на данни или консултации 1 час 50 лв.
Допълнително обучение или консултации на място за 1 час 1 час 20 лв. + транспортни разходи

Забележка: Посочените цени са без ДДС
Цените подлежат на промяна при обявяване
на промоции, добавяне на нови модули и др.