Хипократ GP/S с регистриран в НАП СУПТО модул

Уважаеми абонати,

Контракс АД има регистриран под номер 902 в НАП, СУПТО-модул по чл. 52а, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. Модулът HIPPOCRATES FISK-N18 работи с всички фискални устройства на пазара. При въпроси може да се обръщате към Вашия представител по поддръжката или на телефона на Hot-line съпорта.

Електронна поща за връзка с нас

Електронна поща за връзка с нас:

hippocrates@кontrax.bg

Специална промоция за нови клиенти !!!

За абонати, преминаващи от друг медицински софтуер, Контракс предлага слециални промоционални цени. За повече информация се свържете с регионалните ни представители от раздел 'Дилъри'.
За гр. Пловдив - Марио Джамбов, Tel.: 0889 91 25 98

Уважаеми потребители на Хипократ D Lite

Публикувана е нова версия на 'Хипократ D Lite' - версия 2.0.0 от дата 20.01.2015. Хипократ D Lite остава безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина.

Уважаеми потребители на Хипократ D Lite

Публикувана е нова версия на 'Хипократ D Lite' - версия 1.8.0 от дата 22.01.2013. Хипократ D Lite остава безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина.

Как да подадем отчет за индивидуална стоматологична практика в 8 лесни стъпки:

ЕЛЕКТРОННИЯТ ОТЧЕТ СЪДЪРЖА КОДИРАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВСИЧКИ ВАШИ АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ ЗА МЕСЕЦА. ТОВА Е ФАЙЛЪТ КОЙТО ТРЯБВА ДА ЗАНЕСЕТЕ ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН НА ФЛАШ-ПАМЕТ В РЗОК.

1. Попълнете и запазете своите амбулаторни листи, както е описано в Помощна информация .

2. Отидете на меню Отчети.

3. Изберете името „XML отчет“ (долу в ляво) с мишката от списъка със справки.


4. Появява се бутон „Експорт на XML“ горе в центъра. Натиснете го и запазете в компютъра генерираният файл. Името му е в този формат: STOM_2206112535_123123123_68_201206_01.xml


5. Подпишете отчета като: натиснете съседният бутон „Подпиши“ и от излезлият прозорец намерите генерираният и запазен отчет. Натиснете „Отвори“ или Open. Подписването минава успешно и се създава се архив на отчета във същата папка със същото име като файла: STOM_2206112535_123123123_68_201206_01.rar

6. Копирайте го на флаш-паметта.

7. Натиснете Спецификация от списъка със справки. Отпечатайте на хартия бланката, подпишете я саморъчно и я подпечатайте.

8. Приложете амбулаторните листи на хартиен носител.


Версия 5 на Хипократ S включва модули за управление на потока от пациенти в лечебни заведения с много кабинети - ДКЦ и МЦ

Въвеждането на пациентите и входящите документи, събирането на такси (по различни тарифи) и печатът на касов бон се извършва чрез интегриран модул 'Регистратура'. Той обслужва напълно дейността на хората, които работят на регистратурата и е оптимизиран за бърза работа с клавиатура или мишка. Обединява на един екран най-важните функции от модулите Регистър, Проверка на осиг. статус, Плащания и Входящи лекари/направления/МДН.

Още преди пациентът да е стигнал до кабинета, специалистът вече има пълна информация за посещението чрез модула 'Опашка от пациенти'. С един поглед може да се види кои пациенти чакат пред вратата, какви са техните случаи и плащания, колко души са вече обслужени и др. Цветна легенда помага на специалиста да извика най-приоритетния пациент и да започне прегледа или изследването с щракване в опашката.

Внедряване на 'Хипократ БИС' в МБАЛ 'Света Каридат' - Пловдив

От началото на 2011 година в частната болница 'Света Каридат'-Пловдив, беше внедрена болнична информационна система 'Хипократ БИС', покриваща всички дейности в болницата.