Уважаеми потребители на Хипократ D Lite


Публикувана е нова версия на 'Хипократ D Lite' - версия 2.0.0 от дата 20.01.2015. Хипократ D Lite остава безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина.