Уважаеми потребители на Хипократ D Lite


Публикувана е нова версия на 'Хипократ D Lite' - версия 1.8.0 от дата 22.01.2013. Хипократ D Lite остава безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина.