Как да подадем отчет за индивидуална стоматологична практика в 8 лесни стъпки:


ЕЛЕКТРОННИЯТ ОТЧЕТ СЪДЪРЖА КОДИРАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВСИЧКИ ВАШИ АМБУЛАТОРНИ ЛИСТИ ЗА МЕСЕЦА. ТОВА Е ФАЙЛЪТ КОЙТО ТРЯБВА ДА ЗАНЕСЕТЕ ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН НА ФЛАШ-ПАМЕТ В РЗОК.

1. Попълнете и запазете своите амбулаторни листи, както е описано в Помощна информация .

2. Отидете на меню Отчети.

3. Изберете името „XML отчет“ (долу в ляво) с мишката от списъка със справки.


4. Появява се бутон „Експорт на XML“ горе в центъра. Натиснете го и запазете в компютъра генерираният файл. Името му е в този формат: STOM_2206112535_123123123_68_201206_01.xml


5. Подпишете отчета като: натиснете съседният бутон „Подпиши“ и от излезлият прозорец намерите генерираният и запазен отчет. Натиснете „Отвори“ или Open. Подписването минава успешно и се създава се архив на отчета във същата папка със същото име като файла: STOM_2206112535_123123123_68_201206_01.rar

6. Копирайте го на флаш-паметта.

7. Натиснете Спецификация от списъка със справки. Отпечатайте на хартия бланката, подпишете я саморъчно и я подпечатайте.

8. Приложете амбулаторните листи на хартиен носител.