Версия 5 на Хипократ S включва модули за управление на потока от пациенти в лечебни заведения с много кабинети - ДКЦ и МЦ


Въвеждането на пациентите и входящите документи, събирането на такси (по различни тарифи) и печатът на касов бон се извършва чрез интегриран модул 'Регистратура'. Той обслужва напълно дейността на хората, които работят на регистратурата и е оптимизиран за бърза работа с клавиатура или мишка. Обединява на един екран най-важните функции от модулите Регистър, Проверка на осиг. статус, Плащания и Входящи лекари/направления/МДН.

Още преди пациентът да е стигнал до кабинета, специалистът вече има пълна информация за посещението чрез модула 'Опашка от пациенти'. С един поглед може да се види кои пациенти чакат пред вратата, какви са техните случаи и плащания, колко души са вече обслужени и др. Цветна легенда помага на специалиста да извика най-приоритетния пациент и да започне прегледа или изследването с щракване в опашката.