АКТУАЛИЗАЦИИ

Хипократ-GP 5.85.2 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ GP' за ОПЛ - версия 5.85.2 от дата 16.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информацияХипократ-S 5.94.2 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.94.2 от дата 09.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информацияХипократ-GP 5.85.1 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ GP' за ОПЛ - версия 5.85.1 от дата 09.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!


... повече информацияХипократ-S 5.94.1 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.94.1 от дата 07.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!


... повече информацияХипократ-S 5.86 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.86 от дата 01.02.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информация


Архив  

Хипократ D Lite

Безплатен, отчетен софтуер за лекари по дентална медицина

Изтеглете Хипократ D Lite оттук

Често задавани въпроси

Последна версия: 3.3.0 от 05.03.2019 г.

      

Лицензно споразумение

Инсталиране на Хипократ D Lite

 • Пуснете изтегления файл и щракнете 3 пъти
  с мишката на съобщенията, които ще се появят.
Вашият безплатен софтуер е инсталиран.
Използвайте същите стъпки, за да го обновявате.

Хипократ D Lite дава възможност за:

 • Въвеждане и печат на амбулаторни листове на НЗОК.
 • Автоматично номериране на амбулаторните листове и всички направления.
 • Основни проверки за валидност на въведените данни.
 • Номенклатури с процедури, диагнози, специалности и др.
 • Генериране на всички задължителни отчети към НЗОК – хартиени и електронни.
 • Генериране на електронна фактура по получено месечно известие.
 • Нови версии при промяна в нормативната уредба.
Всичко това бързо, лесно и на цена 0 лв.

Хипократ D Lite не дава възможност за:

 • График на посещенията и планиране на работата.
 • Регистър с пациенти и тяхното медицинско досие.
 • Медицинска история (заболявания, курсове на лечение и посещения, всички извършени дейности, издадени направления и др.).
 • Подробен дентален статус с повърхности на зъбите.
 • Въвеждане и печат на бланки, които не влизат в отчетите.
 • Прилагане на електронни документи, като снимки и др.
 • Управление на плащанията и баланс на пациента.
 • Водене на наличностите от инструменти, консумативи и др.
 • Справки и отчети за вътрешна употреба.
 • Списъци с лечебни заведения и специалисти.
 • Допълнителна база данни с имената на жителите от района.
 • Работа на няколко лекаря с обща база данни.
 • Работа в мрежа (централен сървър и отдалечени работни места).
 • Приоритетна поддръжка от дилър на Контракс АД.
Всички тези функционалности, всички опции от Хипократ D Lite и още много други получавате с пълнофункционалния
медицински софтуер за лекари по дентална медицина Хипократ D.

Още някои функции на Хипократ D:

 • Работа с входящи диагностични направления за лаборатории.
 • Въвеждане и печат на фактури.
 • Гъвкава система за сигурност – потребители, права, групи.
 • Автоматично архивиране (резервни копия) на базата данни.
 • Работа с много бази данни (много практики) през един сървър.
 • Автоматично обновяване на софтуера през интернет.
 • Печат на платежно нареждане към Контракс АД.

Кой продукт да избера?

 • Ако Вие осъзнавате, че компютърът пести, а не губи вашето време,
  направете трудната крачка от хартиения към електронния свят.
  Тествайте безплатно Хипократ D за 1 месец и поръчайте тук.
 • Ако все още обичате големия тефтер повече от малкия екран,
  използвайте Хипократ D Lite безплатно и предайте своите отчети с минимални усилия.
 • Ако вече използвате Хипократ D Lite, но искате още,
  може да прехвърлите данните, които сте събрали, към по-големия му брат – Хипократ D.
Помислете и направете своя избор. Той започва с "Хипократ".