АКТУАЛИЗАЦИИ

Хипократ-GP 5.85.2 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ GP' за ОПЛ - версия 5.85.2 от дата 16.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информацияХипократ-S 5.94.2 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.94.2 от дата 09.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информацияХипократ-GP 5.85.1 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ GP' за ОПЛ - версия 5.85.1 от дата 09.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!


... повече информацияХипократ-S 5.94.1 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.94.1 от дата 07.07.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!


... повече информацияХипократ-S 5.86 LiveUpdate

Уважаеми потребители, публикувана е нова версия на 'Хипократ S' за специалисти - версия 5.86 от дата 01.02.2018г. Моля следвайте указанията на секция 'Актуализации'!

... повече информация


Архив  

 

Софтуер за лекари по дентална медицина  „Хипократ DСтоматологичен софтуер
„Контракс” вярва, че всеки лекар по дентална медицина  заслужава най – доброто. Ето защо предлагаме на вашето внимание „Хипократ D


        Програмата представлява стоматологичен софтуер, ориентиран към лекарите по дентална медицина, които имат потребност да въведат прецизен ред в работата на денталната си практика. На професионалиста – лекар по дентална медицина ние предлагаме продукт, създаден по иновативна софтуерна технология, осигуряваща изключителна надеждност и стабилност на системата.

 

Пряката работа с Хипократ Dв най – висока степен отразява логиката на бизнес – процесите в кабинета на денталния лекар.

 

Особено характерно за програмата, което я отличава от подобни програмни продукти, е улеснената работа само върху 4 основни прозореца – 4 основни модула.

 

Модулите и използването им са пряко свързани  с реалните условия в рамките на обслужването на пациента.

 

  • Модул Регистър служи за първоначален запис на пациента с отразяване на паспортни данни, както и такива, относими към денталната практика (първоначален дентален статус, общи заболявания, алергии, бременности)
  • Модул Прегледи предлага допълване на денталния статус, а също отразяване на процедура, извършена по конкретен зъб или за цялата устна кухина и свързаната с процедурата диагноза.

Работата с модула е елементарна и реално с няколко натискания на мишката, без нуждата от допълнителни вписвания, имате готовност за генериране на амбулаторен лист към здравноосигурителния фонд, където пациентът Ви има осигуровка.

Ние не ви ограничаваме в броя на фондовете, с които да използвате програмата и ви даваме свободата да обслужите пациента си цялостно, като същевременно създадете едно негово реално електронно досие .

Модул Прегледи е снабден с надеждни контроли, които предпазват от пропускане на информация или въвеждане на нелогична такава.

  • Модул График е с уникален дизайн и архитектура. Модулът е изключително гъвкав и е предназначен да стане пръв помощник на професионалиста – лекар по дентална медицина в планирането на натоварването на работата на кабинета. Въведеното в модула подлежи и на разпечатване на хартиен носител.
  • Модул Плащания е зависим от модула Прегледи. На база на отразените процедури в модул Прегледи, в модул Плащания ще възникнат задължения на пациента. Когато пациентът направи плащане, то се отразява по процедури. Допустими са също и частични заплащания, както и доплащане на процедури, поемани от НЗОК, но с избор на материал от пациента.

Модулът Справки е предназначен за генериране на месечните отчети към здравноосигурителния фонд, с който работите, а също така и за генериране на други справки, полезни за създаването на цялостна визия за работата на денталната практика.

 

„Хипократ D  е стоматологичен софтуер, който е във фаза на активно развитие.

 

Ние имаме амбициозната цел да направим Хипократ D един универсален и многофункционален продукт, а не просто програма за въвеждане на информацията по НЗОК.

Стоматологичният софтуер Хипократ D ще стане най – добрия ви помощник и приятел в комуникацията с институциите, ще ви отбремени от ръчното писане и ще ви даде повече време за пациентите – онези, за които всъщност работите.

 

Какво получават всички потребителите на програма от фамилията „Хипократ”

  • внедряване, обучение и поддръжка на място от локални представители в цялата страна
  • постоянна актуализация на продуктите, адекватна на динамичната нормативна уредба
  • персонален контакт и обслужване на място от личен представител
  • директна „гореща” телефонна линия за връзка със софтуерния екип на тел. 02 960 97 63
  • възможност за онлайн сигнализация за нова версия и обновяване до него
  • голям екип от програмисти, който непрекъснато доразвива и обогатява продуктите от фамилията „Хипократ”, съобразявайки се с препоръките и потребностите на крайните клиенти – семейните лекари, индивидуалните специалисти, лекарите по дентална медицина, лекарите в МЦ и ДКЦ.