АКТУАЛИЗАЦИИ

Архив  

 

Софтуер за лекари по дентална медицина  „Хипократ DСтоматологичен софтуер
„Контракс” вярва, че всеки лекар по дентална медицина  заслужава най – доброто. Ето защо предлагаме на вашето внимание „Хипократ D


        Програмата представлява стоматологичен софтуер, ориентиран към лекарите по дентална медицина, които имат потребност да въведат прецизен ред в работата на денталната си практика. На професионалиста – лекар по дентална медицина ние предлагаме продукт, създаден по иновативна софтуерна технология, осигуряваща изключителна надеждност и стабилност на системата.

 

Пряката работа с Хипократ Dв най – висока степен отразява логиката на бизнес – процесите в кабинета на денталния лекар.

 

Особено характерно за програмата, което я отличава от подобни програмни продукти, е улеснената работа само върху 4 основни прозореца – 4 основни модула.

 

Модулите и използването им са пряко свързани  с реалните условия в рамките на обслужването на пациента.

 

  • Модул Регистър служи за първоначален запис на пациента с отразяване на паспортни данни, както и такива, относими към денталната практика (първоначален дентален статус, общи заболявания, алергии, бременности)
  • Модул Прегледи предлага допълване на денталния статус, а също отразяване на процедура, извършена по конкретен зъб или за цялата устна кухина и свързаната с процедурата диагноза.

Работата с модула е елементарна и реално с няколко натискания на мишката, без нуждата от допълнителни вписвания, имате готовност за генериране на амбулаторен лист към здравноосигурителния фонд, където пациентът Ви има осигуровка.

Ние не ви ограничаваме в броя на фондовете, с които да използвате програмата и ви даваме свободата да обслужите пациента си цялостно, като същевременно създадете едно негово реално електронно досие .

Модул Прегледи е снабден с надеждни контроли, които предпазват от пропускане на информация или въвеждане на нелогична такава.

  • Модул График е с уникален дизайн и архитектура. Модулът е изключително гъвкав и е предназначен да стане пръв помощник на професионалиста – лекар по дентална медицина в планирането на натоварването на работата на кабинета. Въведеното в модула подлежи и на разпечатване на хартиен носител.
  • Модул Плащания е зависим от модула Прегледи. На база на отразените процедури в модул Прегледи, в модул Плащания ще възникнат задължения на пациента. Когато пациентът направи плащане, то се отразява по процедури. Допустими са също и частични заплащания, както и доплащане на процедури, поемани от НЗОК, но с избор на материал от пациента.

Модулът Справки е предназначен за генериране на месечните отчети към здравноосигурителния фонд, с който работите, а също така и за генериране на други справки, полезни за създаването на цялостна визия за работата на денталната практика.

 

„Хипократ D  е стоматологичен софтуер, който е във фаза на активно развитие.

 

Ние имаме амбициозната цел да направим Хипократ D един универсален и многофункционален продукт, а не просто програма за въвеждане на информацията по НЗОК.

Стоматологичният софтуер Хипократ D ще стане най – добрия ви помощник и приятел в комуникацията с институциите, ще ви отбремени от ръчното писане и ще ви даде повече време за пациентите – онези, за които всъщност работите.

 

Какво получават всички потребителите на програма от фамилията „Хипократ”

  • внедряване, обучение и поддръжка на място от локални представители в цялата страна
  • постоянна актуализация на продуктите, адекватна на динамичната нормативна уредба
  • персонален контакт и обслужване на място от личен представител
  • директна „гореща” телефонна линия за връзка със софтуерния екип на тел. 02 960 97 63
  • възможност за онлайн сигнализация за нова версия и обновяване до него
  • голям екип от програмисти, който непрекъснато доразвива и обогатява продуктите от фамилията „Хипократ”, съобразявайки се с препоръките и потребностите на крайните клиенти – семейните лекари, индивидуалните специалисти, лекарите по дентална медицина, лекарите в МЦ и ДКЦ.